Život se sukničkářem

Ženy mají k mužům různá očekávání. Pro některou ženu je nejvíce důležitá mužova pozornost, něha, láska. Jiná žena očekává, že ji muž zabezpečí. Další žena chce především velkou rodinu. A co taková věrnost? Potřebuje ji ke spokojenému žití každá žena?

Stačí se rozhlédnout kolem sebe, a můžeme spatřit, jak to mezi muži a ženami jiskří, i když dotyční spolu netvoří pár. Jen těžko zamezíte tomu, aby spolu opačné pohlaví nehovořilo, i přesto, že spolu nechodí, nežije. Prakticky to není možné, protože denně střetáváme řadu lidí, kteří jsou součástí našeho života, ať už pracovního, nebo soukromého. Někteří jedinci kolem nás jen projdou, a můžeme je vidět prakticky jen jednou v životě. S jinými nás spojuje část našeho života.

Muži přitahováni ženami

Vezměte si, že kolem muže projde žena, která ho okouzlí svým šarmem. Muž se po ženě zákonitě podívá, ohlédne, a buď ji nechá jen tak projít, nebo s menší, či větší obratností pustí do konverzace. Vše může skončit u této nezávazné konverzace, či neškodného flirtu. Může se však také stát, že muž nehledě na to, že již má partnerku, si nebude moci pomoci, a s ženou prožije sexuální dobrodružství. Někteří muži tzv. ulítnou jen jednou. A pokud se jejich nevěra provalí, slíbí partnerce, že se to již nestane. Jiní muži však tak silnou vůli nemusí mít, a ulítnou opakovaně. Prostě si nemohou pomoci. V tomto případě pak hovoříme o nepolepšitelných sukničkářích. Co v případě, že žena má doma takového muže? Je možné se vyrovnat s tím, že muž nebude po stránce fyzické jen partnerky, ale i jiných žen? Vykompenzují jeho kladné stránky fakt, že má pro ženy slabost?

Jak se vyznat v mužích

Muži o ženách hovoří, že jim nerozumí, že ony samotné vlastně neví, co chtějí. Vyznat se v ženské duši není nijak snadné. Mají to však ženy v případě mužů snadnější? I když muži jednají zpříma, na rovinu, neznamená to ještě, že v nich ženy dokážou číst, jako v knize. Koneckonců jsou knihy, které bychom mohli označit za těžkou, náročnou literaturu, vyžadující naši maximální pozornost. A tací mohou být muži. Na první pohled se u nich může jevit, že jsou snadno k přečtení. Budete-li je však chtít poznat blíže, můžete se obrazně řečeno pěkně zapotit. Muži, nejenže skrývají city, je v nich také zakořeněn lovec, který musí lovit svoji kořist. Onou kořistí již není zdroj obživy, ale zdroj potěšení, tedy žena. Jenže jen málokterý muž se spokojí s jedním úlovkem, i kdyby se jednalo o dokonalost samu. V rybníku plave mnoho ryb, respektive na světě je tolik zajímavých žen, že muž jen těžko odolá, aby neokusil, jak chutná láska i od jiné ženy.

Nepolepšitelný sukničkář

Je velmi snadné někoho označit za viníka, aniž byste se pídili po skutečné příčině. Je lehké o mužích říci, že jsou „na holky“, že jsou nevěrníky. Co se však ukrývá za jejich touhou po další a další ženě? Vina rozhodně nemusí spočívat v partnerce, se kterou muž chodí, žije. Viníkem bychom mohli označit přírodu, geny, předurčenost. Mužům je svým způsobem vlastní, že se pídí po úlovku, po nových ženách. Jen tím, jak jsme daleko ve vývoji, považujeme za nemístné, pokud by muž současně chodil, žil s několika ženami, či je střídal tzv. jako ponožky. V každém muži je semínko, které čeká na vhodnou příležitost, kdy by mohlo vzklíčit. U některých mužů je však ono semínko „neřesti“ a touze po ženách, hluboce ukryté, a chráněné. U jiných mužů však semínko může velmi lehce vzklíčit, a začít růst. Do jisté míry muži nemohou za to, že jsou tací, jací jsou. Jistě, smířit se s tím, že partner nebude jen jedné ženy, ale hned několika, ať už naráz, nebo postupně, rozhodně neláká většinu žen. Jsou však ženy moudré, poučené, které mají své priority někde jinde, než ve snažení se, aby držely muže zkrátka, hlídaly ho před ženským sváděním apod. A tak se buď smíří s tím, že mají muže nepolepšitelného sukničkáře, nebo jim to vlastně nevadí. Je také možné, že jí muž vynahrazuje svoji slabost pro ženy různým způsobem. Pokud by snad žena chtěla nepolepšitelného** sukničkáře** předělat, mohla by se ocitnout před vskutku tvrdým oříškem k rozlousknutí.

Možnost předělání nepolepšitelného sukničkáře

Je velký rozdíl, jestli je muž skutečným sukničkářem, nebo jen mužem, který hledá tu pravou, přestože již ženu má. V prvním případě se něžnému pohlaví jen těžko podaří, že by přivedla muže na „správnou cestu“. Takový muž totiž považuje tu svoji cestu za správnou. A pokud by ho žena formovala, snažila se ho změnit, pak by se tento její pokus mohl podařit jen na krátkou dobu. V muži by během abstinence sílila touha po ženách, a jednoho dne by si již nemohl pomoci, a zase šel „lovit“. O to pak možná horší situace by nastala, než kdyby ho žena nechala žít jeho zavedený život. V druhém případě je možné muže napravit, a to i přesto, že žena nebude onou pravou, kterou stále muž hledá. Sám muž totiž nemusí vědět, co si pod pravou životní partnerkou představit. Než tedy začne žena předělávat, je více než vhodné se ujistit, který muž před ní stojí, zda nepolepšitelný** sukničkář**, nebo jen muž, který se ještě nenašel.

Jak poznat sukničkáře

Jak však žena může poznat, že před sebou má muže, který hledá skutečnou lásku, jen tu jedinou, a muže, který hledá jen potěchu. Oba dva typy mužů budou ženě lichotit, nadbíhat ji, svádět ji. Oba dva typy mužů se budou snažit získat přízeň ženy, tedy, pokud ona dotyčná bude odpovídat jejich vkusu. To, že je muž sukničkář, ještě totiž neznamená, že se mu budou zákonitě líbit veškeré ženy. Žena však nebude moc moudrá z toho, pokud se bude mužovi líbit. Podle této známky totiž nepozná, jakého muže má před sebou. Více ji však může napovědět jeho chování. Bude-li mít totiž muž i jiné zájmy, kdy jeho čas pro ženu bude striktně daný, tj. bude mít své plány, kde žena nemá místo, pak si může být žena jista, že v jeho životě nebude jedinou. Žena by se také mohla na jedné ze schůzek muže zeptat, jaké jsou jeho životní plány týkající se soukromého života. Bude-li muž mlžit, či razantně odmítne o svém soukromí hovořit, pak ženu buď testuje, nebo to s ní nemyslí upřímně. Ptát se však na minulost v oblasti soukromí, však není příliš vhodné. Jen málokterý muž by se rád rozpovídal o svých bývalých láskách. A asi i jen málokterá žena by ráda slyšela, že muž měl tolik žen, že je vlastně ani nemůže spočítat, či by naopak vytáhl své album žen plné fotografií přítelkyň.

Žití se sukničkářem

Žena, jejíž muž, se kterým sdílí svůj život, je sukničkářem, může být šťastná. Život je o prioritách, a o představách jak ho prožít. Není žádnou výhrou mít muže, který má jen jednu ženu, je jí věrný, ale ze života jí dělá peklo. Může být pedant na úklid, na její schopnosti ve vaření, na její vzhled. Takový muž může ženě doslova řídit život, kdy ona je jeho loutkou. Oproti tomu muž, který si sice nemůže pomoci, a sem tam podlehne ženským svodům, může být v ostatních oblastech miliónový. Může svoji partnerku, ženu skutečně milovat, pečovat o ní, snášet ji modré z nebe, ať už jako kompenzaci, nebo z důvodu lásky. Je třeba říci, že nikdo z nás není po všech stránkách dokonalý. Každý z nás má nějakou tu chybku. Pokud je ona chybka pro protějšek snesitelná, a nijak díky ní nestrádá, pak je na zvážení, zda ji netolerovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11110 (magazinsex.cz#284)


Přidat komentář