Život s rozvedeným mužem

Máte pocit, že každý muž, který by se Vám zamlouval jako partner, a později i jako manžel, je buď ženatý, nebo svobodný, ovšem do vztahu se nežene? Jsou tu ovšem i rozvedení muži, kdy nálepka rozvedený nemusí pro Vás nic špatného znamenat.

 

Pokud bychom se podívali na statistiky rozvodovosti, pak zjistíme, že rozvedených párů, respektive jedinců musí být pěkná řádka. Vždyť snad každé druhé manželství se rozvádí. Potkáte-li rozvedeného muže, nemusíte si ho hned odškrtnout, že je pro Vás nevyhovující. Ne každý rozvedený muž musí být hned domácím násilníkem, notorickým nevěrníkem, či alkoholikem apod. Páry se mnohdy rozvádí kvůli těmto uvedeným faktorům, ale i kvůli méně závažným věcem. Krom toho, vina nemusí být jen na jedné straně, a už vůbec ne, na té mužské. Ani něžné pohlaví nevychází kolikráte ze vztahu s čistým štítem.

Rozvedený muž poznamenaný posledním manželstvím

Manželský svazek může trvat sotva pár hodin, dnů, týdnů, ale také měsíců, či let. Každému svazku pak ještě předchází doba chození, která také může být kratšího, či delšího hlediska. Buď, jak buď předchozí vztah v každém z nás něco zanechá, nějakou stopu, otisk, který si s sebou dál neseme životem. A to se týká, jak jedinců, kteří spolu jen chodili, i těch, kteří spolu žili, a následně se rozešli, nebo rozvedli. Onen otisk může být do srdce hluboce vrytý, kdy způsobí dotyčnému značnou bolest, která se hned tak nezahojí. Otisk může být i povrchního rázu, kdy se jedinec jen tak otřepe, zažehná žal nějakým odreagováním, a je v podstatě rád, že je vztah již za ním. Povětšinou otisky povrchního rázu se týkají vztahu, který byl krátkodobý, nebo byl již tak vyprahlý, že dva spolu jen tak žili vedle sebe, místo spolu. Potkáte-li rozvedeného muže, a dáte se s ním do řeči, dojde na nějakou tu schůzku, vězte, že i on si s sebou nese stopu, otisk z předchozího vztahu.

Minulost, která se promítne do nového vztahu

Do jisté míry je třeba počítat s tím, že každý předchozí vztah, svazek se nějak odrazí i do vztahu nového. Zvláště pak, pokud nový vztah přijde záhy potom, co minulý skončil. Každá rána vyžaduje zahojení, dobu, která se může u každého jedince lišit. Jak však poznat, že rozvedený muž je ještě „plný“ předchozího vztahu? Jak poznat, že jeho myšlenky se stále ještě ve větší míře zaobírají minulým vztahem. Poznání je poměrně lehké. Jen těžko se takový muž ubrání tomu, aby se nerozhovořil o svém minulém soužití.

Poskytnete muži ochranná křídla, či odletíte

Samozřejmě, otázkou zůstává, zda jste ženou „opatrovatelkou“, kdy muže ráda vezmete pod svá „ochranná křídla“, nebo ženou prostě jen tolerantní, či zoufalou, která nemůže najít vhodný protějšek, a tak tuto „přechodovou fázi“ překousne, či ženu nekompromisní, nebo ne tak vnitřně silnou, abyste se zaobírala citovými výlevy rozvedeného muže.

Zavření dveří od minulého vztahu

Můžete to být právě Vy, která pomůže muži znova nakročit a definitivně za sebou zavřít dveře od minulého vztahu. Bude to Vaše láska, odhodlání, chuť. Zavření může být rychlé, ale také může z Vaší strany vyžadovat spoustu času a trpělivosti.

Někdy však dveře není možné zcela dovřít, i kdybyste oba dva sebevíce chtěli. Důvodem mohou být děti, které z minulého svazku vzešly. Ne každá dívka, žena je najednou připravena být matkou, i když ne v pravém slova smyslu. Pokud však začnete chodit s rozvedeným mužem se závazky, pak musíte počítat s tím, že jeho děti budou hrát určitou roli ve Vašem vztahu. Míra role může být malá, ale také značná. Není tak od věci zjistit, jaké má muž ve věci dětí plány.

Svěřené děti do péče muže

I když bývají děti povětšinou svěřeny do péče matky, není výjimkou, že je dostanou pod svá ochranná křídla i otcové. Váš vyvolený partner, rozvedený muž, tak může mít nejen závazky, ale také může mít dětí v opatrování, což přináší otázku, zda Vás budou jeho děti akceptovat, jak Vás přijmou. Do jisté míry počítejte s tím, že pro ně budete jakousi vetřelkyní, která narušuje jejich společné soužití, soužití mezi otcem a dětmi. Také Vás mohou brát jako tu ženštinu, která stojí za důvodem rozpadu manželství jejich matky a otce, i když tomu vůbec tak být nemusí, a to již proto, že jste muže prakticky poznala ve chvíli, kdy již byl rozvedený, či se rozváděl.

Děti muže, které Vás zrovna nemusí

Děti mohou být maličké, ale také v dospívajícím věku. V obou případech to nemusíte mít lehké. U dětí procházejících pubertou však bude potřeby více Vaší vnitřní síly a správného postupu. Těžko pak říci, pokud nastane mezi Vámi a dětmi skrytý, či naopak otevřený souboj, jak se k této situaci muž postaví. Ano, můžete být skvělá manipulátorkou, kdy muže přesvědčíte, abyste v souboji byla Vy tou „vítězkou“. Na druhou stranu, skutečně by Vás takové vítězství těšilo. Mnohem lepší pro všechny strany je najití společné cesty, po které budete moci v klidu chodit, a neházet si pod nohy klacky. Najít takovou cestu může nějakou dobu trvat, ale vyplatí se Vám vytrvat, pokud Vám nejde jen o úlet, který by Vám například zpříjemnil samotu. Již jste našla cestu k srdci Vámi vybraného muže. Nyní ještě zbývá najít cestu k dětskému srdci, které je mnohem křehčí, zranitelnější, než srdce dospělého jedince.

Další děti již nejsou na pořadu dne

Pokud má muž děti z předchozího vztahu, pak je také otázkou, zda vůbec bude chtít další děti. Je celkem logické, že Vy tak trochu počítáte se stabilním svazkem, svatbou, manželstvím a dětmi. Muž však již své děti má, či dítě. Určitě je dobré si s ním na toto téma popovídat. Jen není zase tak lehké onen důležitý rozhovor správně načasovat. Hned na prvních schůzce se ho nejspíše neptejte. Možná, že sám začne v otázce dětí. Pokud by stál nekompromisně za tím, že již další děti neplánuje, rozhodně ne v nejbližších letech, pak zvažte, zda Vás bude tento vztah naplňovat. Hodně také záleží na tom, jaký budete mít přístup k jeho dětem, tj. jak spolu budete vycházet, jak často se s nimi budete vídat. Třeba sama pak naznáte, že sice jejich pravou matkou nikdy nebudete, ale jako Vaše děti svým způsobem budou. Důležité rozhodnutí, důležitý krok, který je však třeba učinit.

Jedna svatba stačí

S výše uvedeným, a to nejen s existencí dětí, souvisí otázka manželství. Rozvedený muž může být natolik zasažený, poznamenaný předchozím manželským svazkem, že další chtít nebude. Rád s Vámi bude trávit čas, ať už jen na úrovni chození, nebo i společného žití, ale do manželství se již hrnout nechce. A opět stojíte před rozhodnutím, zda Vám na potvrzeném svazku záleží, či nikoliv. Svatba není jen papír, jak mnozí tvrdí. Je to závazek, stvrzení lásky, kdy dva berou svůj vztah zcela vážně, a ne jen tak do větru. Je to i odhodlání, odvaha čelit případným problémům, které vztah přináší. A v neposlední řadě je mnohem lepší, když vzejdou děti z manželství, než jen ze společného soužití „na hromádce“, a to pro samotné děti. Ten, kdo nechce manželství, svým způsobem také chce mít otevřené dveře pro případ, že by třeba našel někoho lepšího, či by měl vztahu dost aj.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11073 (magazinsex.cz#165)


Přidat komentář