Vztah s puťkou domácí

Myslíte, že domov jako klícka je zárukou spokojeného vztahu? Staráte se o domácnost, kdy máte uklizeno, vycíděno, vypráno, navařeno, a tak očekáváte, že se Vám dostane klidu, pohody, ale také pozornosti, lásky od partnera? Abyste však nebyly zklamané.

Je velmi snadné si partnera rozmazlit, když mu budete poskytovat servis v plné míře. A pro něj je ještě snazší si na Vaši péči zvyknout. Ostatně, ruku na srdce, Vám samotným by se nelíbilo, kdybyste byly hýčkané, rozmazlované, nemusely doma prakticky hnout prstem? Nyní však namítáte, že jste k tomu však byly vedené, vychovávané, abyste se o druhého, Vašeho partnera, manžela, staraly? Že je to tak svým způsobem Vaším údělem, starost a péče o rodinný krb? Chcete však stále rozdělovat role na ženské a mužské? Neměla by však ve vztahu panovat rovnováha, kdy nebude jen jeden pouze přijímat, a druhý dávat? Spíše byste se měli doplňovat, střídat v poskytování radosti?

Teplo rodinného krbu

Neliší se Vaše představa o pohodě rodinného krbu od představy Vašeho protějšku? I když má řada mužů ráda teplou večeři, není to výhradně to jediné, co by muži snad vyžadovali. Jsou muži, kteří jsou zvyklí, že, když přijdou domů, tak je čeká maximální pohoda, sladké nicnedělání, a k tomu si vychutnají pokrm připravený od ženy. Nemusí se starat o domácí práce, dohlížet nad úkoly dětí apod. Tento luxus se však pro ně záhy stane rutinou, stereotypem, který očekávají. Nebudou-li ho mít, pak budou nespokojeni. Jednoho dne jim však tento luxus, který však oni považují za běžnou věc, bude připadat málo. Respektive se začnou pídit po tom, proč je žena unavená, náladová, proč nevypadá reprezentativně apod. Těžko říci, zda taková žena uspěje se svoji obhajobou, že uklízela, prala, vařila, pekla, starala se o děti.

Muži spíše než pohodu očekávají akci

To, co by se mužům líbilo, je nejen pohoda čišící z prostředí, kde žijí, ale také nějaký ten vzruch. Ne však vzruch v podobě hádek. Na jednu stranu je pochopitelné, že po celodenní práci chce muž klid, uvolnění. Ovšem, i žena je zapojena do práce, ať už chodí do práce, nebo je doma na rodičovské, a stará se o chod domácnosti se vším všudy. Vše je právě o očekávání a představě. A jak očekávání, tak představy se mohou u muže a ženy lišit, a to mnohdy diametrálně. Pro muže může být domácí pohoda tak trochu nuda. Pro něj nemusí být „životně důležité“, aby nikde nebylo ani smítko prachu, aby se vše lesklo, zářilo, vonělo. Kromě této dokonalé slupky by rád živé jádro plné života. A to mu jen těžko může poskytnout uklizená, vycíděná domácnost.

Najměte si hospodyni

Na druhou stranu je to však tak trochu paradox. I zábava se totiž jednoho dne přejí. Podnikání výletů, akcí, dobrodružných cest, přinese nové podněty, zážitky, pocity. Jenže nebude trvat dlouho, a mužovi začne vadit, v jakém stavu je domácnost. Nebude zrovna nadšený, že prakticky nemá nic čistého, vyžehleného, co by si mohl vzít na sebe. A na koho jiného se v tu chvíli obrátí s dotazem, proč tomu tak není? Na sebe asi těžko. Ženě se pak nabízí hned několik řešení. Může se začít pokusit být tzv. superženou, která všechno zvládá, a to, jak na poli profesním, tak soukromém, mileneckém. Ovšem, pak bude jen otázka času, kdy dojde k momentu, že vyhoří fyzicky, psychicky. Další možností je také najmout si hospodyni, nebo nechat si prádlo vyprat, vyžehlit, využít služeb hodinového manžela apod. Život je o možnostech, tak proč jich nevyužít. Nemusíme se tzv. udřít k smrti.

Žena, která si váží sebe sama

Proč by měla být žena něco méně než muž? Kde je napsáno, že bude-li dokonalou hospodyní, tak může očekávat od svého partnera pozornost, lásku, něhu, oporu. Kde je také psáno, že vše musí jet podle zajetých kolejí, a v žádném případě se nemůže začít s vybudováním nové cesty? Některé ženy, a nemusí jich být málo, si svoje postavení činí sami. To, jak se k nim partner chová, jak s nimi hovoří, je do jisté míry i odrazem toho, jak ony sami o sobě smýšlí. Pokud si žena nevěří, považuje se za něco méně, za něco nehodného, za závislého jedince na silnějším samcovi, pak veškeré tyto pocity jakoby křičí do světa. A jen těžko si jich protějšek nevšimne, a neuslyší je. A budou-li tyto pocity sílit, budou-li se opakovat, tak se jich také chytí, a podle toho k nim bude i přistupovat, naslouchat jim. Začne-li si však žena věřit, vážit si sama sebe, pak může také pochopit, že soukromý život není jen o dělání radosti tomu druhému, ale také o přijímání radosti.

Opatrné našlapování kolem partnera

Jak muži, tak ženy mají určité „nálepky“. Muži považují ženy za hysterky, náladové bytosti, které mají „své dny“. Ženám zase neunikne, že jsou muži příliš bojácní o své zdraví, kdy si všímají i běžné rýmy, jež je však vyřadí z běžného procesu. Muži jsou však také choleričtí, ješitní, urážliví. Každý je prostě jiný, a každého charakterizují jiné vlastnosti. Jak je to však v případě, když přijde Váš partner domů, je stahaný, a očividně je na něm vidět, že má všeho dost? Zavalíte ho nějakými úkoly, povinnostmi, nebo kolem něj budete chodit s největší opatrností, abyste ho nerušila? A jak je to opačně, když jste Vy unavená? Zajímá muže, že jste skutečně ráda, že jste ráda? Nebo nehledě na Vaši únavu, je svým způsobem od Vás očekáváno, že půjdete připravit večeři, postaráte se o děti, dohlédnete na ně? Ano, zde by se hodilo rčení, že jaké si to uděláte, takové to máte. Pokud se totiž střetáváte s onou zmíněnou druhou možností, pak jste také možná viníkem Vy sama. Možná, že Vy sama si hrajete na hrdinku, a nechcete dát najevo, že prostě jste něžným pohlavím. Ovšem i Vy máte právo na trochu té pohody, nemyslete si.

Domácnost počká, ale konkurence ne

Nemáte rádi, když máte kolem sebe nepořádek, nepoklizené nádobí, nesrovnané oblečení apod.? No, ono, kdo by měl rád zmatek, chaos tam, kde se pohybuje, kde žije. Jenže, věřte, že nikdy nebude nic dokonalé. Věřte, že i kdybyste se jak Vy, tak muž snažili nad 100%, tak vždy se za chvíli najde něco, s čím nebudete spokojeni, co budete chtít upravit, uklidit apod. Mít vyšperkovanou, dokonalou domácnost prostě nejde, a to navíc zvláště, pokud přijdou na svět děti. Chcete však skutečně žít ve sterilní domácnosti? Pak se také jednoho dne může stát, že budete až paranoidní, když uvidíte nějaké smítko, nedokonalost, nebo se Vám nepovede připravit, uvařit pokrm, tak, jak jste si naplánovala. A také se bohužel může stát, že zatímco budete obrazně řečeno běhat po bytě, domě s hadrem v ruce, tak Váš protějšek bude běhat za někým jiným.

Vyjasněte si na začátku vztahu Vaše očekávání

Ano, muži chtějí pohodu, klid, chutný pokrm, ale také chtějí mít usměvavou ženu, která tu bude pro ně. Nechtějí mít uštvanou ženu ve vytahaných teplákách nebo obepnutých legínách, které nesvědčí její postavě. Nechtějí mít ženu vystresovanou, strhanou. Pak je ovšem na místě, abyste si navzájem vyjasnili, co od vztahu, společného života očekáváte. Nemusí jít o žádné podmínky, striktně daná pravidla. Ale již Vaše otevřená rozprava Vám může hodně pomoci, a být skutečnou pomocnou ruku v tom, že se budete cítit dobře a spokojeně s Vaším protějškem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11084 (magazinsex.cz#203)


Přidat komentář