Proč muži stále touží po první lásce

Přestože první dospělá láska jen málokdy přetrvá, kdy by pokračovala v manželství, založení rodiny, zůstane uchována v našich vzpomínkách. Překvapivě jsou to muži, kteří na svoji první lásku zapomínají déle, a mnohdy by si přáli vrátit čas zpět.

Je logické, že první láska, která skončí, bude do určité míry ovlivňovat lásky nadcházející. Konec první lásky nemusí být nijak dramatický, kdy mladý pár bude rozdělen například z důvodu studií, či dalekých cest atp. Ovšem i v případě, že láska skončí nezdarem, kdy jeden z partnerů by chtěl ve vztahu pokračovat, zatímco druhý má na existenci vztahu jiný názor, mohou na lásku zůstat pozitivní vzpomínky. Proč muži touží po první lásce? Pokud láska skončila z rozhodnutí ženy, pak o to více se muž může cítit dotčený, že jako svůdce žen zklamal. Muž má pak podvědomě zafixované, že by si měl napravit reputaci, nehledě na to, zda od první lásky uběhl týden, měsíc, či rok nebo déle. I když jsou ženy také cílevědomé a urputné v plnění svých cílů a snů, muži se nesmíří s prohrou. Jiné by to ovšem bylo, kdyby verdikt o konci vztahu vzešel od samotného muže. Co však dělat, pokud si začnete vztah s mužem, u kterého to vypadá, že by se nejradši vydal po stopách své první lásky, místo, aby Vás následoval? Může mužova první láska, i když je minulostí, ohrozit Váš vztah?

Vzpomínky na první lásku

Nespatřujte nic špatného na tom, že Váš současný partner má v hlavě svoji první lásku. Ostatně, ruku na srdce, i Vy určitě máte v povědomí lásku k prvnímu mužovi, ať už pozitivně, nebo negativně laděnou. Otázkou však zůstává, zda Vás partner se svojí „bývalou“ obtěžuje, a do jaké míry. Muži obecně o svých citech, ať už právě probíhajících, nebo minulých, moc nemluví. Muži jsou vůbec v projevování citů poněkud málo sdílní. Nechtějí totiž dávat všanc případné slabé místo, kam by pak mohl jejich nepřítel udeřit. Takže i u Vašeho partnera se vlastně jen můžete dohadovat, co si myslí, a na koho myslí. A uchýlit se k tomu, že byste ho snad zpovídala, je poněkud ponižující, a to pro oba dva. A co si budeme povídat, ženy dokážou poměrně hodně fantazírovat, kdy jim stačí jedna malá pasáž, a hned vytvoří celý příběh. Je-li Váš vztah v harmonii, pak zbytečně nešťourejte do vosího hnízda. Nakonec byste to byla Vy, komu by bylo nejvíce ublíženo.

Zamilované období prvních lásek

První lásky, ovšem ne ty dětské, přicházívají povětšinou v období, kdy se začínáme osamostatňovat. Při osamostatnění na nás přestávají mít vliv nejbližší, respektive rodiče. Do hry naopak vstupuje nový neokoukaný činitel, a to partner, sexuální partner. Z toho důvodu první láska mívá největší sílu, a jak již bylo výše řečeno, také ovlivňuje lásky přicházející. A pokud bychom zůstali u osamostatnění, pak spíše chtějí dříve roztáhnout křídla muži, než ženy. V podstatě již samotná výchova mužů směřuje k tomu, že ženy mají pozici budování hnízda, zatímco muži budování ega. To vše pak určuje, že na první lásku spíše nezapomínají muži, než ženy. Krom toho, první láska spojená se sexem, bývá pro nejednu ženu tak trochu nepříjemným zážitkem, zvláště, nemá-li její partner zkušenosti a pochopení. Zatímco muž, který prožívá první lásku spojenou se sexuálním životem, se může cítit jako dobyvatel se vším všudy.

Jak muži prožívají první lásku

Vše by mohlo naznačovat, že muži a láska, zamilovanost moc k sobě nejdou. Ovšem i z muže, který ukazuje na odiv své svaly, ostré lokty, mohou vzejít něžná slůvka, která byste ani ve snu nečekala. I pro muže je tak první láska silným emocionálním zážitkem. Ne samozřejmě každý muž se ženě otevře, aby jí ukázal svoji jemnou stránku, kterou v sobě ukrývá. Jsou muži, kteří si sami zakazují, aby snad vyvolali v ženě představu, že má před sebou zženštilého jedince. Muži tak mohou svádět vnitřní boj, kdy by nejradši do širého světa vykřičeli, jak jsou zamilovaní, a současně se bojí soudu, že odhalí-li příliš ze svého nitra, tak budou považováni za přecitlivělé jedince. A skutečně jen málokterému muži nezáleží na tom, co si o něm myslí okolí. A tak spíše muž své city skrývá, přestože uvnitř něho se odehrává velká láska. Vzhledem k emocionálnímu zážitku, který muž prožívá u první skutečné lásky, a vzhledem k tomu, že vlastně nemůže naplno projevit, co vše cítí, může mít po ukončení vztahu dojem, že právě svým mlčením zapříčinil konec jedné velké lásky. Jakoby pak muž chtěl posléze napravit, co způsobil, respektive co si myslí on, že způsobil. Ovšem nejen pocit viny ho žene zpátky, místo, aby šel vpřed.

První láska a idealizování partnera

První láska v momentě, kdy probíhá, nemusí vůbec probíhat podle přání. Přesto je však první láska často spojována s ideálním partnerem. Čas totiž může zažehnat řadu těžkostí, nedorozumění, které se v partnerském soužití mohou objevit. A čím delší doba od ukončení první lásky uběhne, tím získá první láska, respektive ex partner zcela jinou podobu po stránce charakterové, povahové. Nelze se pak divit tomu, první lásce může být odzvoněno již nějaký ten rok, a přesto na ni muž nemůže zapomenout. Onen čas v tomto případě nehraje roli nepřítele, ale spíše roli koření, které pohled na lásku správně okoření přesně na míru, podle chuti muže. Ono je to v podstatě jako při partnerské, manželské hádce. V prvním momentě se zlobíte, nejradši byste na druhého hodili veškerou možnou špínu, která se Vám zrovna dere na jazyk. Ovšem ve fázi, kdy je tzv. tichá domácnost, si dokola přehráváte, co se stalo, proč se to stalo. A časem pak můžete přijít na to, že jste se například pohádali kvůli maličkostem. A tak první láska, první partner má své chyby a nedokonalosti. Ty se však s postupujícím časem umazávají, až na závěr zbude ideální partner.

Střetnutí s bývalou láskou – návrat bývalé lásky

Svět je opravdu malý. Může uběhnout poměrně značná doba, během které se první láska může odstěhovat třeba na druhý konec republiky. Jenže, říkejme tomu osud, či štěstí, nebo náhoda, a jednoho dne se může muž střetnout se svoji bývalou láskou, první láskou jeho života. Pokud je zrovna muž ve fázi, kdy má svoji první lásku idealizovanou v nejvyšší míře, je docela možné, že současný vztah muže je do jisté míry v ohrožení. Pokud jste současnou partnerkou muže, a začnete mu například dělat žárlivé scény, zakazovat „výlety“ ven, pak jen přilíváte více oleje do ohně. Jistě, jen tak nečinně sedět se založenýma rukama, nemusíte. Cítíte-li se v ohrožení, respektive Váš vztah je najednou na misce vah, která směřuje směrem dolů, snažte se být co nejlepší partnerkou pro muže. Je těžké bojovat s „ideálem“, jehož vzor si muž představoval třeba roky. Vy třeba budete mít na souboj podstatně kratší dobu. Jediné, co můžete vhodného udělat, se snažit být také ideálem. A pak již bude na mužovi, zda se chce tzv. zastavit v čase, respektive se vrátit tam, kde jeho první láska skončila, nebo se chce dívat kupředu, a přitom neranit současnou lásku.

Jak první láska ohrožuje současný partnerský vztah

Určitě Vás bude zajímat, jakou máte šanci na úspěch, aby si muž zvolil Vás, místo toho, aby se opětovně pokusil slepit vztah, který muž prožil s první ženou. Dobrou zprávou je, že se nejedná o více, než padesát procent mužů. Přesto Vás však může nemile překvapit, že až každý pátý muž zvažuje možnost návratu k první lásce. Muži totiž touží opětovně zažít pocity, jaké prožívali ke své první lásce. To, že například první láska poněkud zestárla, třeba i o pět let, je v jejich touze nezastaví.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11142 (magazinsex.cz#385)


Přidat komentář