Muži a skrývání citů

Je tak snadné někoho nařknout z něčeho, aniž bychom se přesvědčili, kde je ukrytá pravda. A s ukrytím souvisí náš článek týkající se skrývání citů. Proč muži nedávají najevo své city? Nebo jsou skutečně tak bezcitní, jak to na první pohled vypadá?

O ženách se traduje, že jsou příliš komplikované, složité, nedá se do nich vidět, porozumět jim není snadné. Co však muži? I když oni řekněme jednají přímočaře, na rovinu, tak jsou oblasti, ve kterých také cosi skrývají a potlačují. V menším měřítku se jedná o oblast pracovní, ve větším pak o oblast soukromou, vztahovou. A zatímco muži se ohledně lásky drží v projevech poněkud stranou, mlží, tají, tak ženy jsou v tomto směru snadno k přečtení. Ženě nečiní problém říci, že miluje. Ovšem to, že to řekne, ještě neznamená, že lásku bere jako na běžícím pásu, něco standardního. K ženě prostě patří projevování, ventilování citů. Raduje-li se, tak raduje i navenek. Smutní-li, tak je na jejích očích vidět, že je něco v nepořádku. Co však vyčíst z přemýšlivého pohledu muže, jeho sevřených rtů, rukou podpírajících bradu? Má těžkosti, nebo naopak sní o své milované? A proč jednoduše neřekne, co ho trápí, či co ho naopak těší?

Muži a jejich mužnost

Mužnost, opora, bezpečná náruč, nejen to od mužů očekáváme. Chceme také jejich náruč, objetí, ovšem ne náruč prázdnou, tj. chladnou, bez špetky účasti a zájmu. Je to tak, že by muži ztratili ze své mužnosti, kdyby se otevřeli, a nechali promluvit své srdce? Svým způsobem to tak někteří muži, ale i některé ženy mohou brát a chápat. City, to není jen projevování radosti, štěstí, blaha, náklonnosti, ale také projevování bolu, smutku. Bude-li muž před ženou brečet, nehledě na to, jak velká vazba to je, bude hned v očích ženy o něco menším, slabším, než za koho ho považovala. A bohužel, tak to je. A tak muže povětšinou neuvidíte plakat smutek, ale ani štěstím. Někdo pak city odděluje, jiný zase ne. Muži mohou mít city uzavřené na jednom místě, kdy ven nepronikne, jak cit smutku, tak cit radosti. Sama si tedy nyní můžete položit otázku, zda by Vás více potěšilo žít s mužem, který má city, jako na dlani, čímž je ovšem viditelně zranitelný, nebo je spíše ukrývá, čímž si zachová svůj status ochránce, dobyvatele, pána tvorstva?

Projevování citů – větší případná bolest při zklamání

Muži také nemusí projevovat své city z důvodu své ochrany, kdy nechtějí prožívat větší bolest z případného zklamání, než musí.** Neprojevování citů** v takové míře, jako projevují ženy, je tak pro muže určitou ochrannou bariérou, brněním. Pokud by si brnění sundal, mohou na něj „zaútočit“, jak přátelé, tak nepřátelé. Jen si vezměte sama, když jste byla postavena před hotovou věc, že je konec vztahu. Jak jste onu situaci prožívala a zvládala? Pokud jste dotyčného milovala, pak Vás rozchod, ať už zapříčiněný Vámi, nebo jím, jistě tak bolel, až jste měla pocit, že Vám pukne srdce. Proplakané povlečení, bolavá hlava z nevyspání, nesoustředěnost v práci, to vše jsou doprovodné jevy, když se láska nevydaří. A nyní zvažte, jak byste rozchod prožívala, kdybyste samotný vztah tolik neprožívala, tak hluboce, vášnivě? Nejspíš by pak rozchod pro Vás nebyl tolik sužující a strastiplný. A možná, že na toto muži pamatují, a drží své city na uzdě. Otázkou je, jak se doopravdy cítí uvnitř. Zda v sobě city dusí, nebo je ventilují jiným způsobem, či jich prostě mají méně, než ženy.

Emoce, kterých ženy mohou hned využít

Pokud bychom zůstali u toho, co je pro které pohlaví příznačné, tak ženy jsou spojovány nejen s hysterií, ale také vypočítavostí. A vypočítavost zrovna není to, co muže na ženách láká. Mohou se domnívat, že pokud navenek v plné míře projeví to, co cítí, že se daného žena hned chopí, a využijete toho ke svému prospěchu. Mohou se držet rčení, že podají-li prst, zmocní se žena ne jen prstu, ale celé ruky. Něco na tom může být. Ženy jsou nejen schopné dělat několik věcí najednou, na rozdíl od mužů. Ženy mají i jiné schopnosti. Na druhou stranu, co je na tom špatného, když ženy oťukávají, zkouší, kam až mohou zajít? Muži však mohou toto jejich počínání brát hned jako vypočítavost, manipulaci, následné vydírání apod. A tak z obavy uvedeného se raději zatvrdí, a nechají si své city pro sebe.

Chladné ruce ještě neznamená chladné srdce

Žádný lidský tvor není chladný. Každý z nás, nehledě na pohlaví, je schopný citů. Jediné v čem se lišíme, je ona míra projevování citů. Je však také velký rozdíl v tom, zda se jedná o projevování citů ohledně lásky, či projevování citů třeba ve společnosti kamarádů, při sledování fotbalového, hokejového utkání apod. Jen se zkuste podívat na muže, který je zapálený do hry, ať už je sám jejím aktérem, nebo ji jen sleduje. Jeho výkřiky, vyskakování, hlaholení Vás pak zcela jistě nenechá na pochybách ohledně existence citů, emocí, jako takových.

Muži city mají, ženy o nich nevědí

Muži tedy city mají, projevují je, jen ne v takové míře, v jaké bychom si my ženy přály. A možná zde je celý problém. Proč nenechat muže svobodně je dýchat? Oni o nás prohlašují, že jsme nevyrovnané, hysterické, manipulativní, vypočítavé apod. My si zase o nich můžeme myslet, že jsou hned na umření, když mají svoji těžkou rýmečku, že jsou egoističtí, choleričtí, urážliví apod. Smiřme se s tím, že nám prostě nepřinesou projevy lásky na dlani. Pokud by tomu bylo, hned by nám naopak mohlo být divné, proč se takto náš protějšek chová. Mohly bychom ho podezřívat ze špatného svědomí, z nevěry aj.

Vyřknuté city – a co bude dál?

Muži také o ženách tvrdí, že jsou věčně nespokojené, a vlastně nevědí, co samotné chtějí. I zde může mít pravda. Nebo Vám stačí to, čeho jste nyní dosáhly? Nepídíte se po dalším, ještě větším úspěchu? Co když dosáhnete toho, že Vám muž projeví city, nebo je bude projevovat jako na běžícím pásu, od momentu, kdy ho „přinutíte“? Budete spokojené? Bude Vám to stačit ke štěstí? Ano, těžko se odpovídá, když k tomu ještě nedošlo. Odpověď však může být nasnadě. Stačí je zapátrat v minulosti, a možná, že ne ani tak vzdálené. Mety, které jste dosáhly, jsou zapomenuty, a vy chcete další, možná o stupínek, či dva vyšší. Může se jednat nejen o oblast soukromou, ale také pracovní. Pokud tomu tak je, pak je velká pravděpodobnost, že po vyřknutí citů dostanete to, co jste chtěly. Spokojeny však můžete být jen na krátkou dobu. Jen do té doby, dokud pro Vás budou ony city něčím výjimečným, zvláštním, nevšedním, neznámým. Jakmile pocítíte prázdnotu, hluché místo, nudu, šeď, opětovně vyrazíte za něčím novým.

Miluji tě – stále a dokola

Ptáte se muže, zda Vás má rád, zda Vás miluje? Jak často mu tyto, nebo obdobné otázky pokládáte? Příliš často na to, aby zevšednily, jak samotné otázky, tak automatická odpověď, která od muže přichází? Když Vám dlouhé dny, týdny, měsíce nevyjádřil, co k Vám cítí, a najednou Vám řekne, že Vás miluje, co pocítíte? Radost, štěstí, něhu, zadostiučinění? Budete se chtít o jeho lásce opakovaně přesvědčit? A co získáte tím, když Vám podvacáté, posté sdělí, že Vás miluje. Není náhodou ono kouzlo dávno pryč? Nebylo by hezčí si uchovat v paměti ono první sdělení, aby nebylo pak udusáno, udoláno dalšími, stejnými odpovědi, zato však již automaticky vyřčenými? Je to na zvážení, co myslíte?

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11085 (magazinsex.cz#210)


Přidat komentář