Milostné přezdívky

Každý z nás dostal určité křestní jméno. Vkus rodičů se však někdy může rozejít se vkusem dospívajícího jedince. Při oslovování si můžete nechat říkat jménem, nebo také přezdívkou, kterou si vymyslíte sami, nebo Váš partner.

Je poměrně běžným jevem, že křestní jméno ve své základní podobě může být upraveno hned do několika možností. Vedle upraveného jména, až už k zdrobnělině, nebo jinému tvaru, se můžete uchýlit k přezdívce, která se uchytne mezi Vašimi blízkými, známými, kamarády a kolegy z práce. Jsou však i přezdívky, které získáte, či dáte druhému, jako tzv. přidanou hodnotu. Na mysli máme milostné přezdívky. Zatímco Váš partner může vnímat Vámi vybranou přezdívku, jako kompliment, důkaz Vaší lásky, v očích druhých se může ona přezdívka jevit poněkud k pousmání. Výjimkou však není ani ten fakt, že Vámi vybraná přezdívka nebude vonět ani partnerovi.

Význam milostných přezdívek

Milostné přezdívky, stejně jako jména mohou mít svůj význam. V obou případech se při výběru jedinci buď drží svého vkusu, kdy se jim dané jméno, či přezdívka prostě „jen“ líbí, nebo mají svůj hlubší důvodu. Přezdívka nemusí být jen určité názvosloví, metafora apod. Přezdívka může mít svůj podtext, který pro druhého velmi znamená. Až budete dávat Vašemu partnerovi milostnou přezdívku, kterou budete používat jen v momentě, kdy jste spolu, ať už čistě v soukromí, nebo také na veřejnosti, podle čeho se budete řídit? Zvolíte přezdívku jen podle toho, co Vás právě napadne? Zvolíte přezdívku podle toho, co ve Vás partner asociuje? Není výjimkou, že než najdete tu pravou milostnou přezdívku, která se Vám bude líbit, tak jí třeba několikrát změníte, či poupravíte, než zůstanete u jedné jediné, stálé. To, jaký význam pro Vás bude mít vybraná milostná přezdívka, se však může lišit ve vnímání Vašeho partnera k přezdívce.

Výběr milostné přezdívky pro partnera

Stále se bavíme o Vás, kdy jste to Vy, co máte řekněme právo vybrat partnerovi přezdívku. Zeptala jste se však partnera na to, zda vůbec souhlasí s tím, abyste mu určitým způsobem říkala, místo toho, abyste, tak jako ostatní, používala jeho křestní jméno? Nebo to berete jako samozřejmost, kdy tak, jako k lásce patří sex, tak ke vztahu patří milostné přezdívky? Je však docela možné, že tzv. narazíte na odpor. Partnerovi se vůbec nemusí líbit, že byste mu snad začala říkat medvídku, zlatíčko, pusíku apod. Vybrat milostnou přezdívku pro partnera tak nemusí být zase tak lehké, jak se zdá. V tomto případě není partner již nemluvě, které se nemůže bránit vybranému jménu, které mu rodiče určili. Zato Vám se bránit může, a věřte, že bude, pokud bude Vaše milostná přezdívka nevhodná, pro něj ponižující, zženštilá apod.

Vliv vybrané milostné přezdívky na společenský život

I když si s partnerem řeknete, že milostné přezdívky budete používat čistě jen v momentě, kdy budete jen vy dva, beze svědků, bez cizích uší, věřte, že se jednou neuhlídáte, přeřeknete se, a milostná přezdívka, doposud utajovaná, bude na světě. A pak bude mít vše rychlý spád, jako ten nejrychlejší vodopád, co se bude řídit dolů. Bude skutečně jen otázkou času, kdy si kamarádi Vašeho partnera, kolegové, mezi sebou neřeknou, jak si Vy a muž říkáte. Pokud je milostná přezdívka nevinná, nijak nezajímavá, nijak peprná, pak se daným ani nebudou zabývat. Milostné přezdívky však povětšinou bývají poměrně hodně zajímavé. A tak se Váš milý partner může ocitnout pod palbou úšklebků, posměšků, narážek. Jak v soukromé, tak profesní oblasti se mu může taková milostná přezdívka vymstít.

Vliv milostné přezdívky na ego muže

I taková milostná přezdívka, jako například „chlapák“, může partnera obrazně řečeno srazit na kolena. Vciťte se do muže, jak mu asi je, když mu takto v dobrém řeknete. Možná, že Vy samotná budete považovat danou přezdívku za kompliment velkého kalibru. Jinak se však na přezdívku mohou dívat právě kamarádi, kolegové Vašeho partnera. Již pouhé křestní jméno se dá různě zkomolit, či si ho vzít do úst tak, že se ze jména stane zcela jiné jméno, jiného významu, přestože se na něm nezmění ani písmenko. A což teprve pak s milostnou přezdívkou. Taková milostná přezdívka s označením chlapák, může v druhých asociovat mužovo mužství. Muž, který by se jinak mohl cítit polichocen, se nyní bude cítit zesměšněn, uražen, ponížen. Při vybírání milostné přezdívky tak berte velký ohled na muže, na to, že se přezdívka může dostat na veřejnost. V neposlední řadě pak pamatujte na fakt, že muž je citlivý na své ego. Velmi lehce ho můžete pošlapat. Muži jsou ješitnými tvory, i když si to sami nepřipouští. Milostná přezdívka je tak poměrně velkou vědou. Pokud si s ní nejste jista, pak jí buď vyberte společně, nebo se k ní vůbec neuchylujte.

Vhodnost milostné přezdívky k věku muže

Jsou páry, a není jich zase tak málo, kteří se mohou těšit z dlouhodobého vztahu. Pár, který je spolu deset, dvacet i více let, nemládne, o tom není pochyb. A nyní si vezměte případ, kdy se s partnerem poznáte v době, kdy je Vám dvacet, třicet. Partnerovi „věnujete“ určitou milostnou přezdívku, která pro období mládí je roztomilá, příznačná, a nijak nezavádějící. Milostná přezdívka se za ty dlouhé roky vžije, a bude součástí Vás dvou. Na co je však dobré nezapomínat je fakt, že zatímco Vy a Váš partner sfoukáváte na narozeninovém dortu každý rok o jednu svíčku více, milostná přezdívka zůstává. Co tím chceme říci? Milostná přezdívka by měla být volena i z dlouhodobého hlediska.

Vnímání milostné přezdívky u dlouhodobého vztahu

To, co se může zdát před deseti, dvaceti lety, jako roztomilé, se za dvacet, třicet let může jevit jako nevhodné, trapné. Jen si vezměte takovou přezdívku zvanou „hřebeček“. Je-li mužovi dvacet, třicet let, pak přezdívka hřebeček je komplimentem, která může mužovo ego posílit. Co však, když bude mužovi padesát, šedesát let. Budete mu stále říkat, že je hřebeček? V očích známých, kamarádů by to také mohlo znamenat, že se mužovi vysmíváte, děláte si z něj legraci. Jistě, milostnou přezdívku můžete za pár let změnit. Jen vezměte v patrnosti, že milostná přezdívka se může uchytit, a pak se jí třeba bude muž těžko zbavovat.

Milostné přezdívky jako zabijáci vztahu

Páry se mnohdy rozchází pro banality, které by jiní ani neřešili. Kolikráte může být příčinou hádky maličkost, která se však rozroste do megalomanského rozměru. Ono také hodně záleží na tom, jaká osobnost je daný jedinec. Je-li jedinec velmi urážlivý, ješitný, pak stačí opravdu i maličkost, a konec vztahu může být na spadnutí. Důvodem konce vztahu tak může být i taková řekněme prkotina, jako je milostná přezdívka. V praxi to ani tak nemusí vypadat tím způsobem, že byste snad mužovi určitým způsobem řekla, a on se s Vámi hned rozešel. Do hry však vstoupí více faktorů. Povětšinou to bývá skutečnost, že se přezdívka dostane na veřejnost, k jeho kamarádům, kolegům, podřízeným. Muž se může cítit značně ponížen, a tak, aby druhým ukázal, že on je ve vztahu tím hlavním, kdo vládne, tak učiní rázný krok. Oním rázným krokem může být rozchod, nehledě na to, jak moc Vás má rád. Muž však nechce ztratit svoji tvář, a nechce být považován za někoho, kdo je pod pantoflem. A být ponižován od kamarádů, kolegů, či dokonce podřízených, by pro muže byla velká potupa.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11127 (magazinsex.cz#328)


Přidat komentář