Léčba neplodnosti

Mít vlastního syna či dceru je přáním většiny párů. Ne všechny však mají to štěstí, aby mohly počít vlastního potomka. Obzvláště ženy tuto skutečnost těžce nesou. Současné zdravotnictví může v některých případech tento problém odstranit.

## Neplodnost (Infertilita) Neplodnost je** biologická neschopnost počít dítě**. Vyskytuje se jak u žen, tak u mužů. Tímto pojmem se označuje také stav, kdy žena nemůže donosit plod do konce těhotenství. **Neplodnost** může mít řadu příčin. Rodina je pokládána za základní kámen společnosti, a proto i v současném moderním světě je snaha o jejím založení silná a neplodnost je považována za významnou osobní chybu. Zejména v zemích Třetího světa je pohled na ženu, která nemůže mít vlastní potomky silně negativní, neboť děti jsou považovány za oporu ve stáří. To vede často až k jejímu vyloučení ze společnosti. ## Příčiny neplodnosti Hlavní** příčinou neplodnosti žen** je porucha reprodukčních orgánů. K nejčastějším patří neprůchodnost vejcovodů, špatná ovulace, poruchy děložního hrdla zabraňující průchodu spermií a děložní problémy, které neumožňují oplodněnému vajíčku se vhodně uložit tak, aby se následně mohl správně vyvíjet plod. Také některé choroby mají za následek ženskou neplodnost. Patří k nim například cukrovka, změny na štítné žláze, vážné srdeční nemoci, poruchy močových cest, nádorová onemocnění nebo pohlavní choroby. Závislost na lécích může také negativně ovlivnit reprodukční schopnosti ženy. Rovněž vysazení antikoncepce způsobuje dočasnou neplodnost. Zpočátku dochází k nepravidelné ovulaci, ale tento stav se záhy srovná. Životní prostředí má také nezanedbatelný vliv, zejména pokud jsou ženy vystaveny nadměrné radiaci nebo pracují s olovem či arsenem. Po 35. roce věku se výrazně zmenšuje produkce vajíček a po čtyřicítce je **schopnost počít dítě** již značně omezena. ## Vyšetření genetické neplodnosti Genetická konzultace představuje rozhovor s Vámi a Vaším partnerem. Genetik se při ní bude snažit sestavit rodinnou anamnézu. Jeho zájem se zaměří na všechny členy rodiny a podle získaných údajů sestaví rodokmen. Aby to mohl provést, potřebuje znát věk, pohlaví a zdravotní stav Vašich příbuzných, zda někdo z nich trpěl rakovinou, a pokud ano o jaký druh šlo, u zemřelých pak příčinu úmrtí. Pak následuje biochemický screeming, který představuje odběr krve ze žíly. Ten nám umožní blíže určit případné zvýšené riziko výskytu vybraných vrozených vad. Součástí prohlídky je také cytogenetické vyšetření karyotypu. Během něj se provádí karyotypizace z bílých krvinek z odebrané krve.** Cytogenetické vyšetření karyotypu** je nutné provést, pokud je u ženy podezření na vadu chromozómů nebo je u muže zjištěna vážná porucha spermií. V laboratoři se pak za pomoci mikroskopu určí karyotyp jedince. Odebraná krev pak ještě slouží k provedení molekulárně genetického vyšetření. Pomocí něj se zjišťují **poruchy genů**. Protože tyto mutace nejsou viditelné mikroskopem, je nutno izolovat DNA. Lékař kromě tohoto může doporučit ještě také jiná doplňující vyšetření. ## Léčba neplodnosti Ženy, které mají nepravidelnou nebo žádnou ovulaci, jsou stimulovány pomocí **hormonální terapie**. Na vaječnících se navodí řízená hyperstimulace, která umožní zrání více vajíček během jednoho cyklu, které zaručí také vyšší počet embryí. Setkáváme se s více druhy stimulačních protokolů, které se stanovují na základě komplexního vyšetření ženy. **Embryologické metody léčby neplodnosti** zahrnují více možností, které se liší v počtu oplozených vajíček, kultivací a mrazením embryí a způsoby implantace. Jejich vhodný výběr závisí na kvalitě partnerových spermií, vzniklá embrya jsou kultivována dva až pět dní v embryologické laboratoři a přenesena transferovým katetrem do dělohy ženy. Pokud je přenos úspěšný, dojde k implantaci a následné produkci choriogonádotropního hormonu - hCG. Jeho přítomnost je stanovena z moči dva týdny po přenosu embrya jednoduchým testem. ## Způsoby léčení neplodnosti In vitro fertilizace (IVF) je základní postup dnešní **asistované reprodukce**. Tato metoda je vhodná zejména pro ženy, u nichž je prokázána neprůchodnost vejcovodů. Nejprve je prováděna hormonální stimulace vaječníků. Poté na základě pozorování jejího průběhu a účinků léků dochází k načasování dozrání vajíček a jejich odběru. Ty se spolu se spermiemi zpracují v laboratoři. Pak následuje přenos embryí do dělohy. Páry, které se rozhodnou využít metodu oplodnění in vitro by měly splňovat následující podmínky. U partnera by měl být dostatek normospermií a u ženy vajíček k oplození. Věk zájemkyně o oplodnění by měl být do 35 let. Dalším způsobem léčby je darování vajíček. **Centra asistované reprodukce** disponují databázemi dárkyň, z nichž se snaží vybrat vždy tu nejvhodnější a to tak, aby nejen genetickými dispozicemi odpovídala příjemkyni, nýbrž také podobnými zájmy. Výběr vajíček od anonymních osob podléhá přísným kritériím. Taková** léčba neplodnosti** je vhodná zejména pro ženy po operativním odstranění vaječníku, jeho nefunkčnosti po chemoterapii, při neschopnosti tvořit vajíčka buď vůbec, nebo pouze ta, která nejsou schopna oplodnění či při podezření, že mohou **přenášet vrozenou genetickou vadu**. ## Příznaky těhotenství po umělém oplodnění První **příznaky těhotenství** mohou ženy pozorovat již před datem očekávané menstruace, které mohou být patrny záhy po ovulaci. Mezi takovéto projevy patří bolestivá, nateklá a zvětšená prsa, mravenčení v bradavkách, velká únava a pocit nevyspanosti, náladovost, plačtivost, hustý a hojný výtok, neustálý hlad, změny chutí, velká nevolnost a potřeba zvracení. Ženy si v tomto období také stěžují na bolesti svalů, kloubů a často i celého těla, závratě, omdlívání, motání hlavy, zvýšenou teplotu, podivnou chuť v ústech, citlivější čich či averzi vůči některým vůním a pachům. Nezřídka dochází ke špinění nebo lehkému krvácení, zácpě, projevují se tlaky, křeče a píchání v břiše, oči jsou nezvykle lesklé nebo mají rozšířené zorničky. ## Centra asistované reprodukce Umělé oplodnění provádí** centra asistované reprodukce**. Ty najdeme dnes ve všech větších městech na území celé České republiky. Naše země byla první ve východní Evropě, kde se narodilo dítě ze zkumavky. Stalo se tak roku 1982 ve Fakultní nemocnici v Brně. V následujících třiceti letech se toto odvětví medicíny neustále rozvíjelo a v současné době se setkáváme s klinikami s dobře vybavenými laboratořemi a zkušenými embryologickými týmy. Tato zdravotnická zařízení využívají propracovaný dárcovský systém, který ženám umožňuje efektivní **léčbu pomocí darovaných vajíček** a výběr nejvhodnější dárkyně na základě důvěry, kvality a spokojenosti. Tou jsou mladé ženy ve věku mezi 18 - 32 let. Později totiž dochází k menší produkci vajíček, které také nemají již vysokou kvalitu. Ženy zařazené do dárcovského programu postupují řadu vyšetření a testů. Mezi ně patří například psychologický pohovor, ultrazvukové, klinické a genetické vyšetření, testy na pohlavně přenosná onemocnění, hormonální profil, krevní skupinu a Rh faktor. V **databázích center asistované reprodukce** najdeme také** dárce spermií**. Jedná se o mladé muže ve věku 18 - 35 let.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11101 (magazinsex.cz#248)


Přidat komentář