Když začnou tikat biologické hodiny

Před nějakým tím rokem se z žen stávaly maminky kolem dvacátého roku jejích věku. Současný trend je však takový, že napřed kariéra, potom teprve čas na založení rodiny. Trend, který zastává nemalý počet žen. Co však jejich biologické hodiny?

Děti je možné mít nejen v mladém, ale i vyšším věku, je-li tedy žena zdráva. V současnosti nebývá výjimkou, že žena má své první dítě až kolem třicátého roku i výše. S tím ovšem bývají spojená značná zdravotní rizika, která se s každým dalším rokem ještě navyšují. Ženy to však mají ohledně potomků, na rozdíl od mužů, těžší. Nehledě na potlačení diskriminace, jsou to ony, na které je zaměstnavatelem pohlíženo jako na slabší článek v týmu, a to právě kvůli dětem. Zaměstnavatel má obavy, že žena otěhotní, čímž bude muset opětovně hledat a zaučovat nového zaměstnance, a posléze je tu také otázka nemoci u dětí, kdy bude žena s nimi zůstávat doma. A právě tuto otázku ženy zvažují, a i podle ní se rozhodují, zda nejprve volit rodinu či budovat kariéru. Opět se však dostáváme ke zmiňovaným biologickým hodinám ženy, které nečekají, ale v určitý moment začnou odpočítávat čas.

Biologické hodiny žen

Tak, jako žena pozná, že má na sobě ty „pravé“ svatební šaty, tak také zaznamená, že ji začínají biologické hodiny upozorňovat, že by měla začít uvažovat nad dětmi. Nelze však obecně říci, že ženě začnou biologické hodiny tikat ve dvaceti, ve třiceti apod. Každá žena má totiž své vlastní, individuální nastavení. Zatímco některá dvacetiletá žena má již potomka, jiné třicetileté ženě nemusí pohled na roztomilé miminko říkat vůbec nic. Možná, že se tomu ona žena bude sama divit, možná, že se nad tím ani nepozastaví.

Bezdětné ženy, které neslyšely biologické hodiny

Není ani výjimkou, že řada žen zůstane bezdětná, ať už z důvodu, že biologické hodiny „neuslyšely“, nebo na ně reagovaly příliš pozdě, a vzhledem k jejich věku, zdravotnímu stavu, již dítě nebylo lékaři doporučováno. Máte jasno v tom, že dítě, či děti chcete, ale ne hned? Nechcete však ani propást Vaši možnost, kdy budete moci děti mít? Je nutné se stresovat, nebo ponechat věcem volný průběh, s tím, že Vás život sám nasměruje, ukáže cestu? Spoléhat se na daný osud by bylo v tomto případě nejspíš nerozumné. To, jak žijeme, to, jak chceme žít, se odráží od našeho vlastního uvědomění, přesvědčení, postojů. Nikdo za ženu nerozhodne, v kterém roce svého života by měla porodit svého prvního, druhého potomka. Rozhodnutí je na ženě samotné. Žena musí sama vnitřně cítit, že je ten nejvhodnější čas.

Volba mezi kariérou a dítětem

Žena si nijak nepomůže ohledně kariéry, ať s ní začne hned po ukončení školy, nebo poté, co se stane matkou. Vždy bude totiž stát před otázkou volby. Žena, která dá nejprve přednost kariéře před dítětem, nemá vůbec jisté, že po narození dětí se k ní vrátí, že jí zůstane. Díky kariéře se však mohla žena finančně zabezpečit, čímž může dítěti poskytnout lepší zázemí. A pokud se žena nejprve soustředí na rodinu, až poté začne s kariérou, může se ocitnout před problémem, že nebude pro zaměstnavatele patřičně kvalifikovaná, zkušená, neboť nemá odpovídající praxi. Na druhou stranu, u obou případů je zde možnost podnikání, či zcela nové kariéry, která sice nevychází z dosavadního vzdělání, ale jejich zálib aj. Nic tedy ve věci kariéry není ztracené, co se týká puštění se do ní hned, či později. To se však nedá říci o mateřství. Mateřství ženě nedá případnou druhou šanci, kdy ji nabídne posečkání o pět, deset i více let. Ač chceme, nebo ne, všichni stárneme. Můžeme se sice navenek cítit ve třiceti, čtyřiceti poměrně fit, ale tělo již nebude tak silné, vitální. Může se pak bohužel stát, že žena dítě nedonosí, předčasně porodí, či potratí.

Větší možnosti a vyšší vzdělání – horší rozhodování

Opět se dostáváme k paradoxu, kterému musí ženy čelit. Čím vyššího žena dosáhne vzdělání, tím se jí i logicky otevírají nové a větší možnosti ohledně lepší kariéry, vyšších výdělků. Jenže tím pádem se žena také musí potýkat s tím dilematem, že dlouhé roky studovala, a nyní studia, aniž by je proměnila, zúročila, vymění za mateřství. Což samozřejmě řada, ne-li většina žen, které vystudovaly vysokou školu, udělá. Mateřství totiž může do značné míry změnit jejich pohled na svět, budou se zajímat o jiné věci, a záležitosti spojené se studiem, jaksi půjdou stranou. Nebude jen tak jednoduché pak za tři, čtyři roky oprášit skripta, zápisky, aby žena mohla počkat „na stanici“, na svůj vlak, do kterého před lety nenastoupila. Bohužel onen vlak také nemusí přijet. A tak svým způsobem, vyšší dosažené vzdělání ženám ztěžuje jejich žití, lehčí možnost volby.

Otázku dítěte dlouho odkládáme

Není to však jen dosažené vzdělání, co nám přidává vrásky na čele ve věci toho správného rozhodnutí pro náš další životní krok. Je to vzdělání obecně, sečtělost, vnímání světa kolem sebe. A krom toho, čím bude žena starší, tím se její pohled na svět může ještě více utvrzovat, upevňovat. A o to rozhodnutí, kdy mít dítě, bude těžší. Půjde-li žena ke svému lékaři, pak ten ji upozorní na včasné první těhotenství z hlediska „zdravotního“. Automaticky, jakmile žena dosáhne věku třiceti pět let, bude její těhotenství bráno jako rizikové, nehledě na to, jak fit se cítí. A s každým dalším rokem pak podle statistik stoupá v nemalé míře riziko, že miminko, které žena porodí, bude trpět určitou chorobou, dokonce i nevyléčitelnou.

Biologické hodiny tikají, jenže partner není žádný

Na lásku, sex, nemusí být vyloženě dva. Přeženeme-li to, tak můžeme být zamilovaní sami do sebe, a také si sami můžeme udělat dobře. Jenže, na dítě již dva musí být. Doposud jsme se zabývali pouze tím, že žena stojí před otázkou volby mezi kariérou a založením rodiny. Je tu však ještě jedna taková maličkost, a to muž, budoucí otec dítěte. Co, když žena vnímá biologické hodiny, chce je vyslyšet, ale chybí ji partner? Ani taková situace nebývá ojedinělá, když žena v té nejpříhodnější době, kdy může mít dítě, bohužel nemá po boku životního partnera. Lásce se nedá poručit, a jen tak začít chodit s někým „pouze“ za cenu, aby měla žena dítě, není zrovna ideálním řešením. Ten pravý muž může přijít za pár měsíců, ale také roků. A pak bude otázkou, zda se páru podaří otěhotnět, či nikoliv. Život je tak nejen jedna velká volba, ale také očekávání. Buď se rozhodujeme, nebo čekáme, hledáme. Zadarmo tak nic nedostaneme, ať je ženě dvacet, nebo padesát.

Jak společnost vnímá ženu kariéristku

S výše uvedeným také souvisí vliv a tlak společnosti, ve které se nacházíme, a která nás hodnotí, soudí. Je třeba říci, že nikdy se nezavděčíme všem do té míry, že budou všichni spokojeni. Vždy se najde alespoň jeden, který na nás poukáže, ať tak, či onak. A může to být i jediný člověk, který může ostatní ve společnosti strhnout k tzv. davovému šílenství. Vy sama patříte k ženám, které si vše příliš berou k srdci, a dají na mínění společnosti? Pak pro Vás bude i těžké volit mezi kariérou a dítětem z tohoto hlediska. Rodina ženy, její blízcí, kamarádi, totiž mohou ženu bombardovat dotazy, kdy se již vdá, usadí, bude mít dítě. Otázky tohoto typu jsou pro citlivou ženu značně ubíjející, vysilující. Rodině se buď vzepře, učiní jim něco natruc, nebo se jejich tlaku podvolí. Jak na tom budete Vy? Budete si stát za svým, i za cenu, že Vás ostatní nebudou chápat, uvidí Vás „jen“ jako kariéristku? Pamatujte však na to, že roli matky za Vás ostatní nepřevezmou. Tzv. rádoby rádci tu budou vždy, ale budete to Vy, kdo bude každý den s miminkem, starat se o něj, milovat ho a konejšit. Rozhodněte se, až bude ten správný čas, a až budete mít muže, se kterým chcete miminko mít.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11100 (magazinsex.cz#243)


Přidat komentář