Když Vás má muž jistou

Máte pocit, že ve Vašem vztahu se již nedá hovořit o vzrušení, vášni, ale spíše o stereotypu, šedi, nudě? A jak dlouho jste s partnerem spolu? A jak vypadá takový Váš společně prožitý den, či chvíle, kdy jste spolu?

 

Jste to Vy, kdo je ve vztahu spíše jeho aktivnějším členem? Jste to Vy, která vymýšlíte nové aktivity, děláte muži pomyšlení? Pak Vás nejspíš zklameme v tom, že Vám řekneme, že si možná za vzniklou situaci můžete i tak trochu sama. Samozřejmě, stereotyp potká každou dvojici. Některá dvojice otevře dveře stereotypu a všednosti po pár měsících chození, jiná až po několika letech. To, že již pro partnera nejste taková, jako na počátku, že se na Vás dívá všedně, bez zájmu, však můžete napravit. Můžete zase v jeho očích spatřit touhu po Vás. Stačí proto udělat méně, než děláte nyní. Stačí, abyste se pro něj stala zase vzácnou. První rada zní, nebuďte s ním každou volnou chvilku. Nemusí Vás mít přeci stále na dohled. Příliš si na Vaši přítomnost zvykl, a bere ji bezpochyby za samozřejmou. Věřte, že si muž všimne, že najednou nejste tam, co obvykle. A nebudete-li „tam“ častěji, brzo muž zbystří, zavětří, a probudí se ze své letargie.

Myslete také na svoji zábavu

Doposud jste spíše dělala to, co jste viděla na očích Vašeho partnera? Vy jste to byla, která se přizpůsobovala harmonogramu, se kterým přišel Váš protějšek? Bezpochyby jste to dělala s láskou. I láska však má své hranice a určitá pravidla, dá-li se tomu tak říci. Má-li být vztah funkční, pak musí být spokojená nejen jedna strana. Častokráte se to neobejde bez kompromisu, který by měl přijít jednou od partnera, jednou od Vás. Pokud se chce partner věnovat zábavě, která není pro Vás, pak ho nemusíte slepě následovat. Zatímco se partner bude těšit ze svých koníčků, zálib, Vy se můžete pustit do Vašich. A mít z toho snad špatný pocit? Tak to určitě nemějte. Cožpak jste snad ve svazku vězněm?

Prostor ve vztahu

Pamatujte na to, do jaké pozice se sama stavíte, v jaké Vás protějšek nejčastěji spatří, tak takovou pozici od Vás bude i časem vyžadovat. Dáte-li mu však hned na začátku najevo, že i Vy máte potřeby, že s ním chcete být, chcete mu dělat radost, ale potřebujete i svůj vlastní prostor, bude to respektovat. Tím, že s Vaším prostorem začnete později, budete mít úlohu ztíženou. Není nemožné však dosáhnout svého cíle. A zde můžete mít hned dva cíle. Jedním z nich bude prostor pro Vás samotné. Druhým cílem pak větší vzácnost pro Vašeho partnera. Dejte mu zažít pocitu, že Vás nemá jistou.

Čas na sebe sama

S výše uvedeným také souvisí téma volného času. Čas, který máme den co den vymezený, zaplníme pracovními povinnostmi, povinnostmi spojenými se starostí a péčí o domácnost. A pak máme také určitý prostor, ve kterém můžeme jen tak relaxovat, užívat si s přáteli, jít si zasportovat. Jak Vy, tak i Váš partner máte volný čas. Povětšinou to je tak, že jeden z páru přichází domů dříve, a může se buď věnovat svým koníčkům, nebo zmíněným povinnostem spojených s domácností apod. Jakým způsobem běžně vyplňujte volný čas, který patří jen Vám? Patří skutečně jen Vám, nebo „běžíte“ hned za partnerem, abyste byla s ním? Snažíte se, abyste společně podnikli nějakou akci? Nebo sice něco děláte, na něčem pracujete, ale posléze, co se s partnerem střetnete, mu prakticky vše do detailu řeknete, co jste dělala? Váš partner však nemusí vědět, jak trávíte každou minutu, co nejste spolu. A všemu takříkajíc nasadíte korunu, pokud i Vy sama budete chtít po partnerovi, aby Vám sdělil, co dělal, kde byl, s kým tam byl, jak dlouho tam byl apod. Rázem se totiž stavíte do role, která spíše přísluší jeho matce, a ne přítelkyni, milence.

Neprozrazování tajemství

Vše, co je tajemné, záhadné, je také do jisté míry vzrušující. Navazujeme tak na předchozí odstavec. Pokud si necháte pro sebe určité věci, pak se kolem Vás bude halit závoj tajemství. To, jak moc závoj odkryjete pro Vašeho partnera, bude záležet čistě na Vás. Je však dobré, abyste měla stále určité tajemno. Tajemno, které muže přitahuje. Pozor však jen na to, aby třeba neměl partner nějaké podezření, že snad máte jiného muže apod. Je důležité s tajemstvím, jeho udržením dobře zacházet. A rozhodně není dobré, abyste snad muže provokovala. Můžete říkat partnerovi spoustu věcí, ale do určité oblasti nemusíte zabrousit, nebo jen naznačte. Tím vzbudíte u muže pozornost a zájem. Abyste byla pro muže vzácná, musíte mít totiž v rukou stále karty otočené směrem k Vám. Muž tak nebude vědět, jaké karty ukrýváte, zda jen blafujete, nebo máte trumfy.

Neodpovídejte hned na jeho SMS, e-maily

S netrpělivostí čekáte na SMS zprávu, či e-mail od Vašeho partnera? Jakmile zpráva dorazí, rozbuší se Vám srdce napětím, očekáváním a touhou? Prakticky všeho v tu chvíli necháte, abyste si mohla přečíst, co Vám protějšek napsal? A pak jste nelenila, a takříkajíc ještě za tepla mu hned odpověděla? Ve fázi zamilovanosti jsme všechny ženy stejné. V tomto směru se však většina mužů od žen liší. Ti totiž s odpovědí na Vaši SMS zprávu, e-mail, tolik nespěchají. Klidně si ohřejí oběd, dočtou článek v časopisu, počkají na poločas, až bude přestávka apod. A teprve potom Vám odpoví. Ne, to nevypovídá nic o tom, že by nás muži snad měli méně rádi, než my je. Vypovídá to jen o jejich postoji, nátuře. A ženy v tomto směru dělají hned dvě chyby. První z nich je, že si zprávu od protějšku přečtou takřka okamžitě. A partner může mít telefon, či emailovou schránku nastavenou tak, že hned ví, kdy jste si od něj zprávu přečetla. Čím dříve tak učiníte, tím větší pocit síly a moci mu dáváte, aniž byste o tom tušila. A to samé platí u odpovědi. Čím dříve mu odpovíte, tím mu nepřímo říkáte, jak Vás má v hrsti. Vydržíte-li však s odpovědí delší dobu, třeba pár hodin, pak v něm může začít hlodat malý červíček pochybností.

Neptejte se ho, zda Vás má rád

Jaké ujištění chcete, abyste měla jistotu, že Vás má partner rád? Spokojíte se s tím, že je s Vámi, podnikáte výlety, společné akce, dívá se na Vás se zájmem, milujete se? Nebo chcete i slovní ujištění? Jenže, nemyslíte, že slova mohou být jen slova, která s realitou mnohdy nemusí mít co společného? A skutečně dosáhnete svého, tj. potřebného ujištění, když Vám partner asi po sté odpoví stejně, že Vás má rád? A když jsme již u toho. To, že budete po protějšku neustále vyžadovat odpověď na otázku typu, zda Vás má rád, tím si sama vlastně podřezáváte větev. Budíte totiž dojem určité „chudinky“, která je na muži závislá, na jeho lásce, pozornosti. A čím častěji se ho budete na důkaz lásky ptát, tím méně se můžete pro partnera stát vzácnou osobou. Bude mít totiž pocit, že Vás má jistou, že jste na něm závislá. Přestaňte se tedy takto vyptávat. Nejenže muži tuto otázku, stejně jako otázku typu, zda ne/jste tlustá, přímo nesnáší, ale ještě k tomu navíc snižujete Vaši „hodnotu“.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11098 (magazinsex.cz#241)


Přidat komentář