Když koníčky pro muže znamenají víc než vztah

Všude slyšíte a čtete, jak je důležité, aby pár spolu trávil čas, kdy budou podnikat akce, výlety, dovolenou. Pak se také dočtete, že je současně důležité, aby každý měl i vlastní čas pro sebe. Jenže, co když poměr koníčků u muže značně převyšuje?

 

To, že druhého jen těžko předěláte k obrazu svému, je zřejmá věc. I když jsme kolikráte hodně přizpůsobiví, přeci jenom máme svoji hlavu, svoje názory, postoje. Není ani výjimkou, že na začátku vztahu se snažíme ukázat v jiném, lepším světle, abychom druhého zaujali, sblížili se s ním. Postupem času se však odkrývá naše skutečné já. A tak zatímco na počátku chození Vám muž činil první poslední, trávil čas podle Vás, postupem času se jeho zájmy přesunuly jiným směrem, a to k jeho koníčkům. A nyní jste postavena před hotovou věc, že koníčky muže jsou u něj na prvním místě. Je možné, abyste u muže dosáhla rovnováhy mezi koníčky a společnými činnostmi?

Odlišné zájmy partnerů

Pokud byste potkala muže s naprosto shodnými zájmy, názory, postoji, potřebami, sny, připadal by Vám zajímavý? Lákalo by Vás to k němu? Sice byste měli stále o čem hovořit, ale nevypadalo by to spíše tak, že by zcela stačilo, aby hovořil jen jeden? Jako byste totiž stála před zrcadlem, kde by se na Vás dívalo Vaše já. Ovšem, jen s tím rozdílem, že by to byl muž. Naplňoval by Vás takový vztah? Nebo byste se spíše snažila najít muže, který by Vám mohl život obohatit, otevřít Vám nové možnosti? Přílišný pohodový vztah totiž jednoho dne může značně nudit a ubíjet. Není pak divu, že vedle sebe můžeme spatřit dvojice, kde muž i žena jsou jako den a noc. Jenže s tím je také spojené určité riziko. Riziko, že jejich zájmy, názory, postoje, potřeby, sny, budou až příliš odlišné. Pro vztah je třeba, aby dvojici alespoň určitá část jejich osobnosti spojovala. Oba dva popsané případy jsou extrémy. Jak zcela totožné zájmy, kdy se od sebe obrazně řečeno ani na minutu neodtrhnete, tak zcela odlišné zájmy.

Tolerance manželky k mužovým koníčkům

Aby vztah fungoval, je třeba kompromisů, vzájemné tolerance. Smutné však je, pokud se jeden z partnerů méně, či více dobrovolně stane tzv. obětním beránkem, kdy bude zcela benevolentní k zájmům protějšku. Partner velmi lehce vycítí, že má dveře otevřené dokořán, a tak si bude prakticky dělat vše, co bude chtít on. Možná, že si bude uvědomovat, že myslí jen na sebe, že v popředí jeho zájmů je on sám. Na druhou stranu si však také může říkat, že by se protějšek ozval, kdyby se mu něco nelíbilo. Jenže ozvání nemusí přijít. A to z různých důvodů. Žena například nechce vyvolávat hádky, nechce, aby její potřeba být s mužem zapříčinila, že dojde k ukončení vztahu apod. A tak nechává partnerovi prostor, jaký potřebuje. Nutno však podotknout, že kdyby to bylo naopak, pak by bezpochyby i žena jistě kvitovala volnost. Ženy jsou však přeci jenom odlišné od mužů. Ženy budují rodinu, snaží se jí stmelit. Kdežto muž, ten je spíše lovcem, kdy je jeho úkolem „jen“ přinést úlovek. Tolerance manželky k mužovým koníčkům by jistě měla být. Ale nelze se jen tak slepě smířit s tím, že muž není prakticky vůbec doma. Mít za každou cenu muže, a vlastně ho nemít, pak zde můžeme spíše hovořit o volném vztahu, než o svazku, které spojuje pouto lásky, úcty, pochopení.

Důležitost koníčků pro muže

Zatímco pro ženu jsou koníčky povětšinou důležité, je-li sama, tj. není ve svazku partnerském, pro muže jsou koníčky důležité stále. To je ostatně jeden z mnoha důvodů, proč se muži nechtějí ženit. Obávají se totiž, že s manželským životem ztratí část sebe, svoji identitu, a nebudou moci provozovat koníčky, na které jsou zvyknutí, a které se pro ně staly určitým rituálem. Na druhou stranu by si však muži měli uvědomit, že jakmile již nejsou jen oni sami, ale je tu i partner, a posléze rodina, pak skutečně nejde dělat vše tak, jak bylo ještě v době, kdy žili sami. Jenže tato představa není pro muže zrovna lákavá a ideální. A pokud by snad přišla partnerka s návrhem, který by do jisté míry připomínal podmínky, že může jít za kamarády, za sportem jen v určité dny, v muži ještě více utvrdí pocit, že by to byl jen on, kdo se ve vztahu musí uskromnit. Udržet si koníčky tak muži mohou chápat jako jakýsi ochranný štít, přes který nikoho nepustí. Jakmile by museli z některého zájmu slevit, pak by se k nim mohl „nepřítel“ dostat blíž, a muž by měl pocit, že začíná být lapen do sítě, sítě manželské.

Výběr partnera podle jeho zájmů

Jedním z míst, kde se můžeme seznámit s protějškem, bývá také místo našeho zájmu. Řada lásek tak započne svůj vztah v posilovně, tělocvičně, na cyklostezce, v parku apod. Již to, že potkáte spřízněnou duši na místě, které vyhovuje i Vám a při činnosti, kterou se zabýváte i Vy, Vám může napovědět, že budete mít alespoň jeden zájem společný. Jistě, potřeba zájmů se postupem času mění, a může se přesunout zcela někam jinam. To však již bude záležet na Vás obou, zda dané dopustíte, či nikoliv. Pokud totiž potkáte partnera, kde by Vás spojoval alespoň jeden zájem, pomineme-li pak domov, rodinu, máte velkou šanci, že budete mít stále o čem hovořit, spřádat sny. Není totiž ani výjimkou, že na jeden koníček se pak nabalí další. Můžete si totiž rozumět i ve více oblastí, které Vás budou spojovat. Chce to jen trochu trpělivosti, objevitelských schopností, a především chtít.

Plánování společných akcí

Svoji šanci na úspěch mají i páry, kdy muž a žena mají své koníčky, ale současně si tu a tam naplánují nějakou společnou akci. Může jít o strávené odpoledne v jiném městě, nebo prodloužený víkend. Při společné akci se pár může podívat na místa, kde ještě nebyl, poznávat nové prostředí. Důležité však je, aby taková akce přinesla potěchu jak muži, tak ženě. Ono, dívat se na otrávený obličej partnera, zrovna moc pohody nepřidá. A pak by takový výlet také mohl skončit propadákem. Společná akce by však neměla být například typu, že pojedete nakupovat do obchodního centra. Pro takové příležitosti si spíše vezměte s sebou kamarádku, či maminku. Jen málokterý muž je totiž nadšený představou, že by se měl courat hodiny z jednoho butiku do druhého. Sice by zašel do elektroniky, prodejny s telefony, počítači, ale to by mohl ostatně i ve městě, kde žije.

Vzpomínky na společně strávené chvíle

Co se týká četnosti společných akcí, pak se nemusíte za každou cenu snažit o to, aby jejich počet korespondoval s počtem samostatných akcí u Vašeho partnera. Ostatně, to by se Vám asi ani nepodařilo. Není tak ani důležitá četnost, jako spíše kvalita dané akce. Budete-li na ni mít pěkné vzpomínky, tak vězte, že každá taková akce ve Vás zanechá pocit hřejivosti a klidu. Samozřejmě, jednou za rok si vyrazit na den kamsi, je však také žalostně málo. Ideální je tak jednou za čtrnáct dnů, či měsíc. Záleží i na tom, na jak dlouho dobu se vydáte směrem k Vašemu dobrodružství.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11107 (magazinsex.cz#268)


Přidat komentář