Kamarádku podvádí její manžel

Kamarádství pro řadu z nás může znamenat v jistém ohledu více než manželství. Zatímco životnímu druhu se asi jen těžko svěříte s každým bolem, nejlepší kamarád je tu pro Vás ve chvílích radosti i strasti.

 

Tak, jako on je tu pro Vás, tak i Vy nabízíte pomocnou ruku. Život bohužel není jen o radostných chvilkách. Říkáte si, jestli by nebyl život jednodušší, kdybychom se zbavili určitých charakterových vlastností? Taková lidská zloba, závist, žárlivost, touha po dokonalosti, úspěchu, nám mohou život značně ničit. Vy sami můžete být postaveni do nelehké pozice, kdy na Vás čeká volba učinit určité stanovisko. Jak se zachováte v případě, když zjistíte, že manžel Vaší kamarádky ji podvádí? Je lepší jednat, vzít situaci do vlastních rukou, nebo dělat tzv. mrtvého brouka a mlčet?

Kamarádství, které pravdou utrpí

Říci pravdu za každou cenu, není vždy nejlepší řešení. Pravda může skutečně bolet, zasáhnout na tom nejcitlivějším místě. A reakce po tom, co bude pravda odhalena, může být různá. Vaše kamarádka po tom, co ji sdělíte o nevěře jejího manžela, se může zablokovat, kdy zapojí obranný mechanismus, a nepřipustí si, že by to byla skutečně pravda. Může Vám to mít za zlé. Může Vás vinit i z případného následného konce manželství, kdy by si přála nevědět, a žít v blažené nevědomosti. Jenže vzít zpátky vyřčená slova již nejde. Jen kamarádství, které má pevné základy, může zůstat nenarušené. V každém případě se připravte na různé reakce, od překvapení, údiv, po popírání skutečnosti, srdceryvný pláč apod. Reakce však také nemusí být žádná, kdy daná událost nechá kamarádku zcela chladnou. To může být i z jednoho prostého důvodu, že již o nevěře svého manžela ví. Připravte se také na to, že Vás kamarádka bude s největší pravděpodobností potřebovat, kdy jí budete útěchou, oporou, spojencem apod. Pozor však, aby se z Vás nechtěně však nestal „rozhodčí“.

Když se dva hádají

Ne vždy musí zákonitě platit, když se dva hádají, tak se třetí směje. Tím třetím v tomto případě můžete být Vy. Můžete se velmi lehce ocitnout mezi jednou a druhou stranou, kdy budete dělat rozstřel, kdo s koho. O to složitější pro Vás může nastat situace, pokud je Vaši blízkou osobou nejen kamarádka, ale také manžel, se kterým jste se při určité události, oslavě, seznámili. Jak, jedna, tak druhá strana Vás budou chtít „využít“ pro svůj prospěch, kdy můžete dělat tlumočníka, doručovatele zpráv apod. Velmi nelehký, a nezáviděníhodný úkol, který, když odmítnete, může znamenat i konec Vašeho kamarádství. Ovšem i přijetí této role ještě neznamená, že všechno zlé se v dobré obrátí. Šťastný konec se nemusí konat ani v tomto případě. Zůstat nestrannými jde jen velmi těžko, a přiklonit se pouze k jedné straně, či tzv. převlékat kabáty, také není zárukou udržení si kamarádství. Každá rada drahá? Opětovně tedy nabádáme, snažte se být oporou, vrbou, ale do rozstřelu určitě nechoďte.

Kamarádka ví, že je podváděna manželem

Svým způsobem nejlehčí a nejméně bolestivější ohledně kamarádství je zjištění, že kamarádka ví, že ji její manžel podvádí. Takže, pokud byste za ní přišla s tím, že Vy víte, tak by Vám mohla říci, že ona již také ví. A opět svým způsobem je jen kamarádky věc, proč tedy žije s partnerem, manželem i přes fakt, že ví o jeho nevěře. Důvodů může být poměrně hodně. Můžete být zvědavé, můžete se zeptat, můžete říci svůj názor, ale co nedělejte, je soudit. Tedy, suďte, ale ne nahlas. I vyřčený názor může kamarádku zasáhnout na bolavém místě. Kolikráte pak má větší odpal ani ne tak samotný obsah sdělení, jako jeho doprovodné jevy, tón, zdůraznění, Váš výraz apod. Pokud tedy kamarádka ví, že ji muž podvádí, a Vy jste ji to „jen“ potvrdila, můžete mít dobrý pocit, že jste pravdu, byť bolavou, nezatajila. Ne vždy je nevědomost zlatá a vítaná. Kamarádka mohla tušit, něco si nalhávat, ale Vy jste její myšlenky podpořila, ujistila ji, že to tak je. Být za hlupáka si nejspíš nepřeje nikdo. Vězte, že paradoxně by mohlo Vaše kamarádství skončit, kdyby kamarádka zjistila, že jste jí pravdu zatajila, nehledě na to, zda ona již věděla, či nikoliv.

Kamarádka neví, že je podváděna manželem

Tušíte však, či dokonce víte, že kamarádka neví, že by ji manžel podváděl? Hýří dobrou náladou, optimismem, svěřuje se Vám s plány do budoucna, kde hlavní roli hraje ona a její manžel? Pak ovšem stojíte před nelehkou situací. Považujete za svoji povinnost kamarádce říci, co víte, co jste viděla, ale již tak zcela jasně nevíte, jak do toho? Než se však pustíte do odhalení pravdy, ujistěte se, že se o pravdu skutečně jedná.

Tušit nebo vědět o podvádění

Víte, nebo jen tušíte, že kamarádku protějšek podvádí? Asi těžko jste viděla na vlastní oči, jak je partner, manžel kamarádky ve vášnivém objetí s jinou ženou, nebo ano? V tom případě jste měla velké „štěstí“, pokud se to tak dá ovšem říci. Možná, že jste skutečně byla svědkem intimního sbližování manžela kamarádky s jinou ženou. Nebo jste si snad ze své vlastní iniciativy najala soukromého detektiva. Pokud však ani jedna možnost u Vás nenastala, pak jde spíše o tušení, nemyslíte? To, že se muž objímá s jinou ženou, ještě nic nemusí znamenat. To, že ji dokonce políbí, a to nejen na tvář, ale i na ústa, také ještě nemusí nic dokazovat. A s největší pravděpodobností se větších intimností nedočkáte.

Není polibek jako polibek

U polibků se ještě na chvíli zastavíme. Polibky Vám mohou více než napovědět. Snad se ani nebudeme zabývat polibky na tvář, které rozhodně nemají co dělat s mileneckým, natož vášnivým vztahem. Ovšem polibky na ústa, u těch je dobré jim věnovat větší pozornost. Věřte, že právě zamilovaný pár poznáte celkem snadno. Milenci se buď od sebe doslova neodtrhnou, jak se budou objímat, držet za ruce, líbat, neustále na sebe hledět apod. Nemusí zase jít až o tak okaté chování. Ovšem i před okolím utajovaný vztah můžete poznat. Stačí se jen více soustředit. Milenecká dvojice se sice bude zdržovat stran vášnivosti, ale kradmé doteky, které by mohly vypadat, že se jedná o náhodu, rozhodně náhodné nebudou. Doteky nemusí prozradit, ale oči, vzájemné pohledy ano. Ať už pak budete svědky prvního, nebo druhého scénáře, a bude Vám to stačit k utvrzení se pravdy, můžete začít „jednat“.

Když budete tou, která zničí vztah

Sdělila jste kamarádce, co jste chtěla, a přesvědčujete sama sebe, že jste udělala správnou věc? Udělal jste to proto, aby kamarádka nežila v nevědomosti, bojovala o vztah, nebo ho raději sama ukončila? Paradoxně však ten, kdo může stát za zkázou vztahu, můžete být Vy sama. I když budete mluvit pravdu, i když pravda bude mít podobu skutečné nevěry, tím špatným můžete být Vy. Manželství, kde je jeden podváděný, může i tak, relativně dobře fungovat. To, co ve vztahu například chybí, dostává muž ve vztahu s jinou ženou. A ženu, kterou si muž vzal před oltářem, je zase ušetřena nátlakům, požadavkům apod. Vztah tak vypadá, že je harmonický, žádné větší hádky nejsou, jen tu a tam malá bouřka, která se vzápětí vyjasní. Vašim sdělením však rozpoutáte bouřku značných rozměrů. A Vaše pravda Vám může být vmetena do tváře, kdy nejenže třeba ztratíte kamarádku, ale i budete v roli soudce, který vyřkne ortel, jež bude pro vztah zničující. Sama tedy zvažte všechna pro a proti, zda povědět, či nikoliv.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11078 (magazinsex.cz#185)


Přidat komentář