Jaké komplimenty složit muži

Nejen něžná ouška žen jsou přímo stvořená pro poslouchání poklon ze strany mužů. Také mužské slechy čekají, a mnohdy dokonce i vyžadují, aby bylo mužům pochlebováno. Učinit kompliment muži však není zase tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.

To, že byste muže nazvala nějakým sladce znějícím slovem, či zdrobnělinou, se nemusí vůbec potkat s úspěchem. Muž, který od Vás uslyší, že je Vaším kolouškem, zajíčkem, medvídkem, či jiným zvířátkem, by se také mohl cítit značně dotčený. Správná „nálož“ komplimentu by měla být nejen vhodného obsahu, ale také v potřebné míře. A samozřejmě zde hraje také roli načasování poklony. Pochválit muže jen tak bezobsažně, nedá prakticky žádnou práci. Chcete-li však docílit toho, aby se kompliment neminul účinkem, pak si trochu té práce budete muset dát. Potřebnou inspiraci můžete najít i v našem článku, který Vám nabídne možnosti složení komplimentů pro Vašeho milého.

Pochvala muže pro jeho pocit důležitosti

Určitě i Vy samotná ráda slyšíte slova chvály. Nejlepší pochvalou sice může být samotné zdařilé dílo. Přeci jenom však ještě o něco více hřeje u srdce pochvala, která přijde z úst jedince, který pro Vás hodně znamená. A tak to samozřejmě mají i muži. Muž, kterému se podaří dokončit projekt, něco opravit, funkčně navrhnout apod., se může sám pochválit, kdy se pomyslně poplácá po ramenu. Bude mu však chybět absence pochvaly, slova obdivu, která tolik potřebuje. Každá pochvala, je-li na místě, a muž jí vycítí, jako upřímnou, mu pomůže posílit jeho ego. Každá pochvala zvýší mužův pocit důležitosti. Svým způsobem je tedy pochvala motivací, hnacím motorem, který ho požene stále kupředu. Pocit nízkého sebevědomí bude rázem ten tam, pokud mu dáte najevo, jak moc je šikovný, tvořivý, pro Vás nepostradatelný.

Umění komplimentu - skládání komplimentu muži

Do komplimentu, který máte v úmyslu učinit, byste se neměla nijak příliš nutit. Muži jsou možná tak trochu necitové, ale rozhodně nejsou hloupí. I muž tedy vycítí, že Vámi vyřčená slova chvály, mohou být pravdivá, nebo také záměrně sdělená z důvodu případné manipulace. Muž by se také mohl domnívat, že po něm něco budete chtít, kdy se uchylujete k metodě cukru a biče. Nejprve tedy obrazně řečeno pomažete mužova ústa medem, a poté se na něj vrhnete s bičem. Není vůbec třeba, abyste snad muže chválila co hodinu. Zcela plně postačí jeden kompliment denně, který však bude trefou do černého. Tím, že byste snad „střílela“ jeden kompliment za druhým, ale všechny by byly těsně od středu terče, či by dokonce terč minuly, Vám moc bodů k dobru nepřihraje. U komplimentů se určitě soustřeďte na kvalitu, místo kvantity. Na druhou stranu, nemá zase moc smysl se držet rčení, že dobrého pomálu. A tak, jakýkoli extrém ohledně pochválení muže, není vhodnou volbou. Nezapomeňte pak ještě na jednu maličkost, a to Váš výraz tváře. Slova, která Vám půjdou z úst, by také měla korespondovat s Vaším výrazem.

Načasování lichotky - kdy chválit partnera

Posledním řekněme teoretickým bodem, než se dostanete k samotnému komplimentu, je jeho správné načasování. V prvé řadě se můžete držet zlatého pravidla, který platí prakticky pro každého, stejně jako u výchovy dětí, či pejsků. Muže sice vychovávat nebudete. Muže ani nebudete přebudovávat k obrazu svému. V tomto případě hrajete ústřední roli Vy sama. Pochvalou budete chtít něčeho bezpochyby docílit. Může se klidně jednat čistě „jen“ o harmonický partnerský vztah. Slůvko jen však není moc na místě, protože nejeden pár se totiž snaží o spokojený vztah. Složíte-li kompliment Vašemu milému, ale třebas až několik hodin poté, co něčeho docílí, či dokonce až druhý den, pak je to svým způsobem mlácení prázdné slámy. Muž, když se mu něco podaří, pak sám vnitřně zažívá euforii štěstí a spokojenosti. Je logické, že euforie bude s postupujícím časem postupně slábnout. A tak, přijdete-li s pochvalou pozdě, bude to, jako s křížkem po funuse. Chcete-li tedy muže pochválit, pak tak učiňte co nejdříve po díle, které udělá. Není však ani od věci muže povzbudit, motivovat v případě, že se nachází ve fázi, kdy je v úzkých, či se mu dílo nedaří. Zde však musíte být velmi citlivé, protože nevhodně zvolenými slovy, byste ve Vašem drahém také mohla vzbudit pocit, že se mu vysmíváte, že ho podceňujete apod.

Jak posílit mužské ego?

Muži, i ti, kteří zrovna nejsou skvělými vypravěči veselých historek, jsou rádi středem zájmu ve společnosti, ve které se právě nachází. Jen tak sedět v koutě, není nic pro pravého muže. Muž, aby na sebe upozornil, a strhl na sebe pozornost ze strany mužů, ale i žen, se často uchyluje ke sdělení nějakého toho „vydařeného“ vtipu, či nějaké veselé anekdoty. Trapný okamžik může nastat v momentě, kdy historka skončí, a žádný smích se neozývá. Situaci můžete zachránit, začnete-li se smíchem Vy sama. Pozor však na to, aby Váš smích nebyl až příliš afektovaný, hraný. Již jsme uvedli, že muži nejsou hloupí. A i když by bylo Vaším cílem milému pomoci, může se Váš dobrý úmysl obrátit proti Vám. Pokud se nacházíte s mužem v soukromí, kdy pouze Vám osobně řekne vtip, nemusíte se přemáhat a nutit do násilného smíchu. Stačí plně, že projevíte nadšení. Důležité je, aby muž viděl, že vtip zabral, a neminul se účinkem.

Vliv lichotky na spokojený vztah

Nad komplimenty nebudete muset nijak zvláště přemýšlet, pokud budete Vašeho partnera dobře znát. V poznání jeho osoby Vám pomohou jeho zájmy a koníčky, kterým holduje. Díky tomu, že se budete zajímat o jeho záliby, ale také práci, získáte hned 2 v 1. Nejenže muž bude potěšený, že se zajímáte o to, čím se zabývá, ale i Vámi pronesená slova obdivu, či chvály, budou jasně cílená. Pozor jenom, abyste to se zájmem zase nepřeháněla. Časté dotazy, či pídění se po záležitostech spojených s mužem, by v něm mohly vyvolat dojem, že jste stíhačka, a nedáváte mu potřebný prostor pro soukromí. Hranice mezi zdravým zájmem a přílišným zájmem, je poměrně tenká. Velmi snadno byste mohla spadnout tam, kam nechcete. Není nutné vědět o druhém vše, co se týká jeho osoby. Komplimenty můžete milému skládat i v případě, že budete obeznámena jen s určitou částí jeho zálib.

Prosba o pomoc – ochranitelská role muže

Kompliment můžete milému projevit i způsobem, že mu vlastně přímo neřeknete, jak je úžasný, šikovný atd. I tím, že například muže požádáte o pomoc, mu dáte jasně najevo, jak je pro Vás v určité záležitosti nepostradatelný, výjimečný. I zde je však určitá hranice, přes kterou byste neměla překročit. Vaše prosby o pomoc totiž mohou velmi snadno přejít k vydírání a manipulaci. Sama si to možná ani nemusíte uvědomit. Ono, je to samozřejmě lákavé vědět, že řeknete-li něco, tak muž přispěchá na pomoc, a učiní, co Vám na očích vidí. Neměla byste se však dostat do fáze, kdy budete zneužívat jeho mužovu pomoc, mužovu lásku k Vám. Kompliment by rázem přestal být komplimentem v pravém slova smyslu. Ponecháte-li milému prostor jeho důležitosti, pak Vám projeví v plné své míře svoji ochranitelskou roli. Muž je rád, když může nabídnout ochranné rámě a bezpečí své náruče. Muž však již tolik není rád, pokud zbystří, že je využíván. Tím, že byste pak muže napřímo pochválila, by se mohl právem domnívat, že záhy od Vás uslyší zadání dalšího úkolu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11137 (magazinsex.cz#371)


Přidat komentář