Jak se zbavit neoblomného ctitele

Mít ctitele není vždy výhodou. Takový vytrvalý ctitel, o kterého však nemáte zájem, Vám může připravit nejedno nepříjemné překvapení. Vše pak může vyústit až v zákaz přibližování. Jak odmítnout takového ctitele, aby nemuselo dojít na extrém?

Která žena by si nepřála být milována mužem. Jenže přemíra lásky může také způsobit, že se jí zadusíte. A což teprve, když nezdravá míra pozornosti přichází od ctitele, který není Vaším typem. Sice Vám lichotí, že se líbíte, ale jen do té chvíle, než muž začne být se svojí láskou k Vám úporný a neodbytný. Je možné se zbavit neoblomného ctitele jednou provždy, aniž byste musela zacházet do krajností? Nebo se musíte připravit na to, že budete muset učinit opakovaná odmítnutí, než se ctitel stáhne do ústraní? Žít s tím vědomím, že na Vás neznámý ctitel čeká před domem, před prací, nosí kytice růží, sladké dárky, může být z pohledu nezasvěceného skutečnou romantikou, ne však z pohledu oběti.

Sexuální a citové potřeby muže

Muži jsou rádi, když jim něžné pohlaví nebere jejich doménu lovce. Muži byli, jsou a budou předurčeni k lovu. Zatímco dříve se muži vydávali na lov kořisti, která sloužila k zahnání potřeby hladu, v současnosti se muži vydávají na lov kořisti, která slouží k zahnání jejich potřeby sexuálního a citového uspokojení. Jakmile se však některá žena rozhodne, že toto jejich právo vezme na sebe, respektive je předběhne, a ona sama bude chtít být tím, kdo je v lovu loven, a kdo chycen, muži se vzepřou. A o to více stoupne jejich touha po moci, aby ženám ukázali, že jsou to stále oni, kdo by měli mít poslední a hlavní slovo. A tak je to i v případě ctitele, který se nesmíří s tím, že by ho snad žena odmítla.

Muž získávající si náklonnost ženy

Muž je přesvědčen, že žena musí být polichocena tím, že si jí vůbec všiml, že na ní promluvil. Pokud se mu však od ženy dostane negativní odpovědi, zapře se, a zároveň podnikne všechny možné kroky, aby to nebyl on, kdo prohrál. On má přeci právo dát ženě sbohem, odmítnout jí, ne naopak. Zde pak hraje velkou roli nejen mužova povaha lovce, ale také jeho ego a ješitnost. Mužova náklonnost směrem k ženě může začít opravdu sladce a romanticky s dárečky. Končit však může pro muže, ale bohužel i pro ženu nepříjemně a smutně. Mužova láska může být až natolik úporná, že se pro ženu stane nesnesitelná.

Opakovaná pozornost muže k ženě

Proč jsou někteří muži tak neoblomní? Proč někteří muži nepochopí, že žena, řekne-li ne, tím také ne myslí? Nebo muži žijí v domnění, že vyřčené ne od ženy vlastně znamená ano? V některých ohledech tomu tak vážně může být. Jenže, kromě slova by si také muž měl všímat intonace a výrazu, se kterým ho žena odmítá. Tyto tři faktory mu pak dají jasnou zprávu, zda odmítnutí je jen na oko, nebo je myšlené vážně. Nelze však nasazovat mužům nálepku, že by nepochopili, co jim něžné pohlaví říká. Celý problém je spíše v tom, že muž nechce slyšet to, co je řečeno, respektive to, s čím se neztotožňuje jeho očekávání. A tak je to mnohdy i v lásce. Muž, který se nechce ženy vzdát, či mu již nejde ani tak o to, aby ji získal na svoji stranu, ale aby daný boj vyhrál, a vyšel z něj ne jako poražený, bude ve svém snažení úporný. Muž pak dělá vše proto, aby u ženy uspěl, a tak nastupuje z jeho strany opakovaná, neúnavná pozornost. Mnohdy by se mohlo zdát, že snad muž nemá nic jiného na práci, než pátrat, kde se zrovna žena v určitý moment bude nacházet, aby jí tam překvapil. Ve chvíli, kdy má muž před očima jasný cíl, se nerozhlíží napravo, nalevo, a je mu jedno, jak bude působit na okolí. Jeho meta je zcela zřejmá.

Odmítnutí muže

Jak však takového vytrvalého ctitele uzemnit, odmítnout, aby Vás již dále neobtěžoval? Schválně jsme uvedli slovo uzemnit. Právě uzemnění, které máme spojené s určitou agresí, opovržením, byste se měla vyvarovat. Je docela možné, že muž takovou reakci z Vaší strany očekává, přeje si jí. Je to jako s mužem, který se na veřejnosti ukazuje v dlouhém plášti, aby pak něžné pohlaví překvapil pohledem na své nahé mužství. Bude-li žena zděšena, bude muže spokojený. Takové chování ženy pak muže ještě více posílí v jeho úsilí. A tak to je i v případě neoblomného ctitele.

Odmítnutí muže formou urážky, ignorace

Pokud ho odpálkujete nevybíravým způsobem, kdy ho třeba urazíte, pak sama můžete rozpohybovat kolotoč událostí, kdy muže ještě utvrdíte v tom, že Vám není lhostejný. Ovšem ani nevšímavost, kdybyste dělala, že neexistuje, muže posune dál v jeho činnosti. I tento druhý extrém, který očividně s Vaší osobností nekoresponduje, respektive s Vaším chováním, mužovi napoví, že Vás zaujala, a že svým způsobem na něj reagujete. Odmítnout dotěrného muže tedy není zase tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je třeba se vyvarovat obou dvou extrémů, kdy budete hrubá, nepříjemná, ale také, kdy budete k mužovi zcela lhostejná, nevšímavá, přehlížejícího. Oba dva způsoby chování totiž vykazují výkyv od normálu.

Odmítnutí kamaráda, odmítnutí neznámého muže

Způsob odmítnutí muže by se měl v prvé řadě odvíjet od toho, zda muže znáte. Je totiž velký rozdíl, pokud budete odmítat pro Vás zcela neznámého jedince, nebo dobrého kamaráda, kolegu. Nelze jednoznačně říci, že odmítnutí neznámé osoby pro Vás bude lehčím oříškem, než odmítnutí kamaráda. I když můžete Vašeho kamaráda znát velmi dobře, nikdy do jeho hlavy neuvidíte. Nemůžete vědět, co se v něm odehrává. Vždy je třeba k odmítnutí přistupovat tak, že raníte mužovi city, nehledě na to, jak moc o dotyčném víte, že je tvrdým mužem. Jak neznámý muž, tak kamarád, který na první pohled vypadá naprosto nevinně, se může proměnit v jedince, který kolem sebe metá blesky. Jeho pomsta nemusí přijít hned, ale třeba následující den, nebo za týden, měsíc. V tom je právě ona hrozba a nevýhoda pro Vás. Nikdy nevíte, kdy objevíte ve schránce zprávu, že by se s Vámi muž chtěl sejít, doprovodit Vás atd.

Způsoby odmítnutí muže

Odmítnutí muže vyžaduje určitý herecký výkon, o tom není pochyb. V tomto ohledu má něžné pohlaví přeci jenom výhodu. Muži jednají přímočaře, kdy vidí jen černou a bílou. Zato žena dokáže vidět každou věc v barvách. Říct jen tak surově, bez obalu, že nemáte o muže zájem, je sice jednoduché, ale musíte brát ohled i na muže. Jen takové ledabylé odmítnutí, kdy nechcete, aby Vám dál psal, bude neúčinné. Musíte být odhodlaná a pevná ve svém hlase. Pozor již na zmiňovaný výraz obličeje. Muž by ve Vaší grimase, očích neměl spatřit náznak úsměvu, úšklebku, ale ani smutku, bolesti. Snažte se být, jak ve sdělení, tak ve výrazu neutrální, ale s jasným cílem. Sdělení, že muž není Váš typ, nebo že Vám lichotí mužova pozornost, ale nemáte zájem, právě procházíte složitým obdobím, může zabrat. Co je, však mnohem účinnější je sdělení, že jste zadaná, že máte partnera. Zde však pozor na to, aby si muž danou odpověď neověřil. Muž Vás může sledovat, kdy se utvrdí, kdo a kdy chodí do Vašeho bytu.

Odmítnutí, která muže vytáčí

Některá odmítnutí jsou již takovým standardem, kdy je muž očekává, a tak je vytáčí na nejvyšší možnou míru. Vyhněte se tomu, že byste muži řekla, že je fajn, ale zůstane kamarádi, či že si Vás nezaslouží, nebo že Vy nejste jeho typem apod. Uvedená klišé by muže mohla ještě více rozohnit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11126 (magazinsex.cz#327)


Přidat komentář