Co o muži prozradí jeho chůze

Stačí Vám pohled do mužových očí, a hned zjistíte, jestli by pro Vás mohl být tím pravým? Nebo si muže nenápadně prolustrujete, kdy se zaměříte na jeho další charakteristické znaky? Takovým znakem je i jeho chůze.

 

Druhého můžete blíže poznat, aniž byste s ním musela promluvit jediné slovo. I když, i hlasový projev, způsob mluvy, Vám hodně sdělí, jakého jedince máte před sebou. Řekněme však, že jste v dáli zahlédla mužský objekt, který na Vás zanechal takový dojem, že jste nucena zbystřit, a blíže si ho prohlédnout. Muž může stát, sedět, nebo také popocházet. Vyčkejte na příhodnou dobu, až muže spatříte, jak bude kolem Vás procházet. Právě podle jeho chůze, můžete rozpoznat, zda bude stát za to, abyste podnikla další krok. A to doslova, třeba rovnou směrem k němu, kdy byste ho oslovila, či jiným způsobem na sebe přitáhla pozornost.

Typická chůze pro jedince

Jsou jedinci, kteří mohou tzv. klamat tělem. Jsou si totiž moc dobře vědomi toho, že mohou druhého ovlivnit svým vystupováním, chováním. A tak se takoví jedinci hlídají při mluvené řeči, ale také při gestikulaci, neverbální komunikaci. Řadu věcí mohou mít jedinci pod kontrolou. Ovšem taková chůze, ta jim je vlastní, a jen těžko zamaskují něco, co je pro ně typické. Samozřejmě, pokud byste potkala modela, pak si moc ve svém pozorování, zkoumání nepomůžete, protože jeden z dílčích úspěchů modela, je právě jeho chůze po molu. Co si však budeme povídat, je jen malá pravděpodobnost, že byste zrovna potkala modela. Pokud by tomu tak bylo, pak byste si mohla všímat jiných znaků, například bot, jeho vůně, oblečení atp.

Přizpůsobení ženy mužské chůzi

Mohlo by se zdát, že chůze je jen jedna, a nelze z ní nic vyčíst. Jak Vy sama však chodíte? Děláte drobné krůčky, cupitáte, či chodíte kolébavě ze strany na stranu, nebo jsou Vaše kroky, co do délky, de facto srovnatelné s kroky mužskými? A právě dlouhé kroky jsou typické pro nejednoho muže. Budete-li chodit s mužem, který činí dlouhé kroky, tak za ním budete nucena cupitat, či být pozadu, a jít si svým tempem, nebo se přizpůsobíte, a budete s ním držet krok. Pokud by tedy chtěl muž poznat ženu, její skutečnou osobnost, pak by se musel zaměřit na jiné znaky, než na chůzi, na rozdíl od žen. Na druhou stranu, i samotné přizpůsobení ženy mužské chůzi o něčem svědčí, stejně tak, jako vzdálenostní odstup od muže. Pojďme se však věnovat mužům, a začneme rovnou jejich dlouhými kroky.

Dlouhé kroky při chůzi

Muž, který činí rázné, dlouhé kroky, nebere v potaz ani případnou partnerku, která jde s ním, jde jasně za svým cílem. Takový muž je odhodlaný učinit to, co si předsevzal. Muž nemusí ani nikam spěchat, kdy by ho snad na určitém místě čekala nějaká osoba, schůzka apod. Muž svoji razantní, odhodlanou chůzí dává najevo, že má ve svém životě jasno. Vše, co má muž v plánu, také chce uskutečnit. Pro takového muže je zastavení se na jednom místě, ustoupení od zamýšleného plánu, nemožné. Pokud by k tomu došlo, pak se bude cítit nesvůj, poraženecky, a bude se snažit svoje ego ochránit a posílit novou činností, ke které bude přistupovat ještě s větší vervou, aby nezklamal.

Romantika s mužem, který činí dlouhé kroky

Jste romanticky založená duše? Potrpíte si na sladká slůvka, něžné doteky, dlouhé objímání, hlazení? Pak vězte, že muž, který činí dlouhé kroky, bude celý nesvůj, že se delší dobu nic neděje. Přílišná romantika pro něj zrovna moc není. Romantika mu nic neříká, pokud z ní nic nemá. Bude tedy hodně záležet na Vás, zda mu během romantické schůzky, romantického milování, dáte důvodu, aby pocítil akčnost, dynamiku. Na druhou stranu, pokud u vztahu upřednostňujete akčnost, vzrušení, pak Vás žití s takovýmto mužem může v plné míře naplňovat. S mužem, který dělá dlouhé kroky, nebudete dlouho stát na jednom místě, přešlapovat, či se snad vracet zpátky. Jistým způsobem Vám však život s ním bude připadat, jako život v poklusu.

Chůze pantáty

Pro jedince, kteří jsou podsaditější, mají nějaké to kilo navíc, je typické, že chodí zeširoka. Jenže takovou chůzi můžete spatřit také u jedinců, mužů normální postavy. Říkáte si, když spatříte takového jedince, jak si to pěkně ze široka vykračuje, že Vám připomíná vesnického ňoumu? Nenechte se však zmást chůzí, která ve Vás může například evokovat pohodlnost, bohémský způsob žití. Jedinec, který chodí ze široka, rozhodně není žádným mužem v koutě. Naopak je značně sebevědomý, což vlastně dokazuje jeho ne zrovna konvenční chůze. Muže, který chodí ze široka, si totiž všimne každý, na rozdíl od muže, který chodí běžným, normálním způsobem.

Arogantní chování muže, který chodí ze široka

S vysokým sebevědomím však může jít ruku v ruce jistá povrchnost, povýšenecké, arogantní chování. Takový muž Vás může velmi lehce uzemnit, a bude mu jedno, že Vám svými slovy ublížil. Muž si může uvědomovat, že jeho chůze může být terčem posměšků, čímž se ještě více zatvrdí, aby dal ostatním najevo, že není žádnou chudinkou, ale že má naopak pěkně ostré lokty. Žití s takovým mužem může být do značné míry komplikované. Také v milostném životě nečekejte přílišné něžnosti. Muž potřebuje být uspokojený, a pokud by ho sex nenaplnil v míře, kterou vyžaduje, pak může být nevrlý, nepříjemný. Pokud i Vy sama máte svoji hlavu, a nenecháte si všechno líbit. Budete-li i Vy tvrdohlavá, nejste zrovna zvyklá ustupovat, pak můžete nejednou narazit na odpor u muže. Naopak žena, která je ráda pod ochranitelskými křídly, může být ve vztahu s mužem, který chodí ze široka, spokojená a šťastná.

Hrbení se při chůzi

Co Vám může říci, když muž, kterého uvidíte, půjde shrbeně? Navíc jeho chůze nebude nijak rychlá, rázná, spíše taková ploužící, pomalá? Hned Vás napadne, že se jedná o jedince, který má nízké sebevědomí? Nebudete daleko od pravdy. Jedinec, který jde pomalu, a ještě k tomu se hrbí, je velmi opatrný. U takového muže platí rčení, že dvakrát měří, než začne řezat, ale také, že má raději prověřovat, než hned důvěřovat. Muže je možné zaujmout hned na první pohled, ale bude se mít na pozoru, abyste ho náhodou nechtěla hned lapit do svých sítí, přeměnit ho k obrazu svému. Každá nová činnost, do které se pustí, bude pro něj velkou zkouškou. Uspěje-li, pak bude potřebovat ujištění, že je dobrý. U mužů platí, že je potřeba je chválit. A právě u tohoto muže je chvála na nejvyšší míru potřebná. Nebudete-li ho dostatečně chválit, povzbuzovat, pak od něj nemůžete čekat, že se bude pouštět do dalších věcí.

Skákavá chůze s rozhazováním rukou

Jsou muži, na které je obrazně řečeno, radost pohledět. Takový muž vyvolá hned úsměv na tváři, a to z důvodu, že jeho chůze není chůzí jako takovou, ale spíše poskakováním. K tomu všemu ještě přidá rozvláčné pohyby rukou, které mohou připomínat plachty, jak korigují směr jeho chůze. Chůze, která vypadá tak bezstarostně, vesele, signalizuje, že i muž bude veselá kopa? Nebo jen klame tělem, a to přesvědčivě? Taková chůze nemusí naznačovat, že by muž byl veselý, zábavný, a sršel jedním vtipem za druhým. Spíše u něj očekávejte otevřenost, vášnivost, divokost, živost. Od Vás bude vyžadováno značné úsilí, abyste mu stačila s jeho tempem. Pozor však na dlouhé, nudné hovory, které mu nic neříkají. Muž potřebuje skutečnou akci. Navíc takový muž potřebuje k životu značný prostor, utiskovat se nenechá.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11114 (magazinsex.cz#294)


Přidat komentář