Vztah ve třech

Je vůbec možné milovat dvě osoby? V našem srdci je místo pro jakoukoli lásku, jakéhokoli rozměru a hloubky. Můžeme současně milovat nejen rodičovskou, partnerskou či manželskou láskou, ale také mileneckou.

 

Není vůbec výjimkou, že ve vztahu, kde jsou dva, jsou i tři, kdy muž nebo žena mohou mít milenku, milence. Může se pak jednat o utajovaný milenecký vztah, kdy o něm vědí jen Ti dva, nebo si to alespoň myslí. Může se jednat i o mlčky schvalovaný, trpěný milenecký vztah protějškem. Podváděný protějšek může mít možnost volby, nebo nemá na výběr.

Touha po mileneckém vztahu

Co žene muže, ale i ženy do jiné náruče, než do té, kterou mohou mít doma? Možná jste slyšeli, či četli, že všichni muži jsou stejní, všechny ženy jsou stejné. Svým způsobem tomu tak skutečně je. Jenže zprvu se nám nechce věřit, či jsme natolik „oslepeni“, že si nepřipouštíme, že by tento charismatický, vhodně se chovající muž byl kopií muže, kterého máme doma, neuklízí po sobě, sedí u počítače aj.Či si nepřipouštíme, že by tato sexy dívka, žena měla obdobné výkyvy nálad, jako žena, se kterou žijeme. Ono „pozlátko“ nás přitahuje, ono „idealizování, naše představa o dotyčném jedinci“ nás přitahuje. Ona touha po oproštění se od ubíjejícího stereotypu nás přitahuje. Každý má svoji touhu, každý má svůj důvod. Teď jen si ho obhájit před sebou, ale případně i před okolím, když utajený vztah přestane být rázem utajeným.

Když v mileneckém vztahu nejde jen o sex

Možná si říkáte, že milenecký vztah je nepříjemný, ale tak ať se jedinec vyřádí, a stejně se vrátí? V prvé řadě jste tedy velmi tolerantní, což klobouk dolů před Vámi. Pak je tedy také otázkou, zda jste již měli tu osobní zkušenost, že Vás protějšek postavil před hotovou věc, že má milence, milenku? Pokud ne, pak je třeba říci, že to co možná nyní řešíte s chladnou hlavou a s rozmyslem, však bude v danou situaci zcela jiné, a značně odlišné. A pokud jde o to samotné vyřádění, pak skutečný problém může nastat, pokud v mileneckém vztahu nejde jen o sex, ale jsou v něm i city, vzájemný soulad, harmonie, porozumění. Pak se může současný vztah ocitnout skutečně na šikmé ploše.

Z milenců nový manželský pár

Nežijeme v pohádkách, romantických filmech, i když se na ně tak pěkně dívá. Bohužel ne vždy pak reálném životě můžeme použít „a žili spolu šťastně až na věky“, spíše kolikráte můžeme vidět, slyšet, zaznamenat v přeneseném slova smyslu „zazvonil zvonec a pohádky je konec“, v tomto případě manželského svazku je konec. Kdyby tomu tak nebylo, pak by ani bylo tolik rozvodů, jak hlásí statistiky rozvodovosti. Ona výše cifry však nenaznačuje, že by za každým rozpadlým manželským svazkem byl milenec, či milenka. Je to ovšem jeden z nejčastějších důvodů – nevěra. Pokud do manželského vztahu vstoupí třetí, pak může verdikt být v podobě, že budou všichni tři sami, nebo milenecký pár zůstane spolu, po rozvodu se vezmou, založí rodinu, … Výjimkou to rozhodně není. Mnohdy také manželský pár, který byl bezdětný, a to ne z důvodu, že by nemohl mít děti, ale třeba na ně ještě nebyl připravený, byla přednější kariéra apod., se s „partnerskou výměnou“ změnil i názorově, a za nedlouho přišlo na svět miminko.

Milenecký vztah může rozbít vybudovaný vztah

Vždy je to o dvou lidech, v tomto případě tedy o třech. Nelze jen tak jednoznačně říci, že jakýkoli** milenecký vztah** současný vztah rozbije. Velkou roli zde hraje pevnost současného svazku, ani ne tak jeho délka, jako hloubka. Pak je tu také vůle chtít. Pokud je svazek vyprahlý, žije spíše setrvačně, nehledá nové možnosti, příležitosti k oživení, zpestření, pak to buď oběma stranám naprosto vyhovuje, nebo partneři prostě jen rezignovali, či se jeden z nich přizpůsobil, a je v jakémsi útlumu, zimním spánku. V zimním spánku, který však může také skončit příchodem jara, tj. milence, či milenky.

Narušení vztahu

Milenecký vztah partnerský, manželský vztah v každém případě naruší. To, jak moc velkou ránu mu zasadí, to, zda půjde rána zalepit, a jak se zocelí, záleží opět na nich samotných, ale i vlivu milence, milenky. Mnohdy jsou milenec, milenka, natolik silnými jedinci jdoucími za svým, že slabší protějšek ve vztahu nemusí mít vůbec šanci. A to zvláště, pokud svazek zrovna prochází těžkým obdobím, či je, jak jsme již uvedli, vyprahlý, prázdný.

Milenecký vztah může vztahu pomoci

Co se zprvu zdá nemožné, se může v konečném důsledku proměnit v realitu. Jen těžko si představit, když se dozvíte, že Váš protějšek má milence, milenku, tak to pro Váš vztah bude vzkříšením a novým životabudičem, který vztah přenese přes minové pole, propasti. Nebudeme však zastírat, že pokud k tomu dojde, tak samotná cesta ke šťastnému konci, nebude zrovna procházkou růžovým sadem. Naopak můžete být tato cesta plná smutku, slz, hádek, pocitu beznaděje, hněvu, zlosti, žárlivosti aj.

Nabažení se milencem, milenkou

Tak, jako není výjimkou, že muži utíkají k milenkám, ženy k milencům, tak není výjimkou, že jednoho krásného dne se muž či žena nabaží „nového přírůstku do rodiny“, kdy zjistí, že skutečně dotyčný jedinec se v podstatě v ničem výrazným neliší od protějšku, se kterým žijete, či jste žili. Mnohdy navíc můžete „objevit“ i povahové vlastnosti u milence, milenky, které Vám vyloženě vadí, a nesednou. To jste však ve fázi naprosté zamilovanosti neviděli, přehlíželi. Jakmile jste však procitli, a dostali jste se do fáze všedních dnů, pak ta výjimečnost, jedinečnost vzala za své. A co nyní?

Opětovné vzkříšení vztahu

Nastává období, kdy se muž, či žena snaží vrátit ke svému partnerovi, kdy za pomoci slibů, slz, dárků, se snaží napravit, to, co způsobili. Pak zde hraje v podstatě stěžejní roli podváděný partner, na kterém je, jak rozhodne, zda „udělí“ milost, či bude chtít začít žít znova, s čistým štítem. Ne vždy se dá vztah zalepit, ne vždy je to rozumné. Ale pokud to možné je, a pokud nechybí vůle, je tu stále láska, nepříjemná situace se třetím jedincem se nebude opakovat, pak stojí za to popracovat na kvalitní náplasti.

Nedloubejte do zahojených ran

Díky paměti si můžeme uchovávat pěkné, ale i ne zrovna ty hezké zážitky a vzpomínky, které se nás v průběhu života dotkly. Kdyby to šlo si z paměti vymazat vše špatné, zlé, a nechat si jen to příjemné, ke kterému bychom se pak mohli vracet, kdykoliv bychom chtěli. Jenže to nejde. A pokud byla určitá rána pro nás velmi hluboká, bolestivá, jako například nevěra, pak jen těžko tuto skutečnost z naší hlavy vymažeme. Jenže nejde jen o uchování vzpomínek, a opětovném jejich promítání si „v duchu“. Často při hádkách, řešení sporů vytahujeme i dávno zažité křivdy, situace.

Když došlo k odpuštění, nežádejte další

Pokud však již došlo k odpuštění, kdy jste si vše vyříkali, pak by vše odpuštěné, mělo zůstat tam, kde je. Neustále se vracet k tomu, co bylo, jednak nic nevyřeší, ale navíc ještě více ublíží. Sotva může protějšek udělat více, než se po x té omluvit, říci, že ho/ji to mrzí. Vrátit čas nejde. Minulost je již prožitá. Chcete-li však žít se současným partnerem nejen dnešek, ale i zítřek, pak je dobré nechat minulost minulostí. Pamatovat na ni, myslet na ni, ale nepředhazovat ji.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10872 (magazinsex.cz#158)


Přidat komentář