Vztah na dálku

Kdo by nechtěl najít svého životního partnera v místě svého bydliště? Ovšem ani to není zárukou, že později nebude muset pár čelit překážce, kdy jeden z nich bude muset za prací cestovat a být delší dobu mimo domov. Má pak vztah šanci na přežití?

Vztah na dálku nemusí hned zákonitě předurčovat konec vztahu, jako takového. Jednak zde hraje roli, v jaké fázi „chození“ je daný pár, ale také, jaká jsou jejich očekávání, jak jsou na tom se vzájemnou důvěrou apod. A pak je tu i to, jak dlouhou dobu bude muset pár čelit odloučení. Zda má možnost během doby, co se nebudou moci tváří tvář vidět, a být fyzicky blízko u sebe, komunikovat. Při vztahu na dálku je však možné využít i možnosti jiného způsobu komunikace. Nabízí se nám nejen mobily, SMS zprávy, či MMS obrázky.

Vztah na dálku

Co můžeme považovat za vztah na dálku? Je vztahem na dálku to, že jsou partneři od sebe přes týden, kdy každý pracuje v jiném městě desítky kilometrů vzdáleném a vídají se pouze o víkendech, případně i nějaký ten všední den? Nebo je vztahem na dálku až vztah, kdy je četnost kontaktů ještě menší, a vzájemná vzdálenost ještě větší? V obou případech můžeme hovořit o vztahu na dálku.

Muž, který je mimo domov

Povětšinou to bývá muž, který opouští domov, ať už přes týden, nebo na čtrnáct dnů, či déle. Povětšinou to jsou muži, kteří pracují například jako řidiči kamiónů, autobusů, zaujímají vedoucí posty, a zakládají společnosti, rozjíždí jejich pobočky v jiných městech, na jiných koutech země apod. I když jsou samozřejmě výjimky, tak to jsou spíše ženy, které zůstávají doma a pečují o domácnost, děti, a jsou v roli čekatelek.

Vztah na dálku – nemusíte jen čekat

Schválně jsme uvedli slovo čekatelky. To, zda vztah na dálku bude fungovat, ať už bude jeho trvání jen termínované, nebo dlouhodobé, trvalé, záleží na postoji toho, kdo zůstává doma. Pokud se opravdu žena, ale i muž, plně ztotožní s „pouhou“ rolí čekatelů, pak neustálé odpočítávání dnů, hodin, kdy zase partner přijede, může být unavující a stresující. A ne vždy také může vyjít pravidelnost v přijíždění domů. O to větší je pak nápor na psychiku. Čekat však jen doma "se založenýma rukama" není nutné, ale ani pro vztah, jako takový, žádoucí a přínosné. Čím méně se pár trápí, sužuje nad tím, že se nevidí, tím horší to pro ně je.

Vztahy na dálku – předurčeny ke konci?

Vztahy na dálku nemusí být hned předurčeny ke konci. Vždy záleží na obou partnerech. Záleží na síle jejich svazku, na jejich hodnotách, co od vztahu očekávají, na jejich vyspělosti, vyzrálosti, odolnosti vůči různým svodům a nástrahám.

Vztah na dálku – ohrožení vztahu nevěrou

To, že u vztahu na dálku je větší pravděpodobnost, že jeden, či oba partneři podlehnou svodům jiného jedince? To není tak zcela jednoznačné. Pokud někdo chce být nevěrný, pak bude, nehledě na to, jak daleko má svého životního partnera, či jak často se s ním vídá. A pokud bychom se blíže podívali, kdo z partnerů je ten, kdo spíše podvede, když je ten druhý pryč, tak to bývá ten, který je v domácím prostředí. Ten, kdo je pryč, se sice seznámí s novými lidmi, ale je především pryč z určitého důvodu, a tím bývá povětšinou práce. Pokud však po těžkém, náročném týdnu přijede domů, a tam na něj místo klidu, pohody čeká rozmrzelost, hádky, pak svým chováním může „domácí“ partner svůj protějšek i dohnat k tomu, aby se domů již tolik netěšil. A pak je svým způsobem již jen malý krůček k tomu, aby se začal ten, kdo je mimo domov, kolem sebe více rozhlížet, a nezajímat se jen o práci. Opět se tak vracíme k tomu, že o „přežití“, úspěšné přežití vztahu na dálku, se musí zasloužit oba dva partneři, ne jen jeden. Oba dva partneři také musí být ztotožněni s tím, co jim vztah na dálku může přinést, ale také vzít.

Možnosti komunikace při vztahu na dálku

V současnosti páry, které jsou vystavené vzájemné vzdálenosti, mají mnohem více možností, jak spolu komunikovat, na rozdíl od párů, před dvaceti i více lety. Dříve rozhodně nebylo možné, abychom si zatelefonovali přes mobil, přes internet, napsali e-mail apod. A tak svým způsobem může pár se sebou komunikovat denně, i se vidět denně, jen nemá možnost vzájemné blízkosti. Díky moderní technologii je tak větší šance, že vztah na dálku přežije. Na druhou stranu však může i sílit tlak, potřeba touha druhého vidět, cítit osobně.

Vztah na dálku může vztahu pomoci

Vztah na dálku může vztahu naopak i pomoci. Je samozřejmě značnou životní, zatěžkávací zkouškou. Jedná se o určitý druh odloučení, kdy mají partneři čas více přemýšlet sami o sobě, o dosud prožitých společných momentů. Mají tak čas si v hlavě srovnat, zda jim vztah s protějškem přináší spíše radost nebo starost. Díky vztahu na dálku samotný vztah nemusí hned tak zevšednět, jako ostatním párům, kdy se dva vídají denně, a i když spolu žijí, tak žijí jen vedle sebe. Příjezd partnera může být impulsem k prožití dalších dobrodružství, která jsou o to vzácnější. U vztahu na dálku se pár může těšit z delší doby trvání zamilovanosti.

Vztahem na dálku může vztah i začít

Doposud jsme se v podstatě pouze zabývali tím, že jsou dva odloučeni, protože si to žádala daná situace. Potřeba vztahu na dálku se však nemusí ocitnout jen v průběhu trvání vztahu, ale také přímo na jeho počátku, kdy se vlastně dva jedinci vůbec neznají, a seznamují se.

Vztah na dálku při seznamování se

Komunikují se sebou, již přes zmiňovaný internet, e-mail, Skype apod. Dva si tak díky psanému i vyslovenému slovu mohou o sobě sdělit vše, co je zajímá, co potřebují. Na druhou stranu však může být samotná realita, kdy se později uvidí tváří v tvář, naprosto odlišná. Jeden druhého si mohou ve svých představách idealizovat. Co si budeme povídat „papír“ tzv. snese všechno, a tak mohou stavět vzdušné zámky, plánovat si budoucnost aj.

Co neřeší vztah na dálku

To, čím si však daný pár zatím neprošel je „obyčejný, všední život“, který s sebou přináší nejen radostné okamžiky, chvíle, den prozářený sluníčkem, ale také překážky, které je třeba překonávat. A tak může vztah na dálku, který tímto začal, velmi záhy i skončit, jakmile dojde na první nedorozumění, hádku, řešení problému. Může jeden z partnerů začít oponovat, že ten druhý napsal to, a to, a přitom se tak nechová, nejedná tak apod. Může dojít na to, že se ten druhý, nebo oba dva partneři jen přetvařovali, ukazovali se v lepším světle. Bohužel nejsou ani výjimky, kdy jeden z partnerů měl svůj cíl, kdy chtěl protějšek dostat do určité pozice, využít ho apod.

Vztah na dálku u dospívajících dětí

Pokud jste sami rodiči, a máte dospívající děti, pak není rozhodně od věci se zajímat, jak tráví svůj volný čas, kde „brouzdají“ na internetu, zda si právě náhodou „nezačali“ s nějakým jedincem, který může být „neškodný“. Může se z něj však vyklubat i nebezpečný, nemocný psychopat, násilník aj. Bohužel moderní technika, tak jak přináší výhody, tak i nevýhody, respektive příležitosti pro ty, kteří toho chtějí zneužít.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10870 (magazinsex.cz#156)


Přidat komentář