Vyrovnání se s rozchodem

Rozchod není mnohdy osvobozujícím, radostným zážitkem. Tedy v případě, pokud se nekonalo domácí násilí, ať už v rovině psychické, nebo fyzické. Jedna věc je pak samotný proces, rozhodnutí k rozchodu, druhá pak vyrovnání se s novou situací.

 

Vztah může trvat poměrně krátkou, či naopak dlouhou dobu. Vztah může být intenzivní, nebo jen tak líně plynoucí. O co silnější vztah je, o to bolestivější může být vyrovnání se s rozchodem. Rozchod nemusí být ničím příjemným, jak pro iniciující, tak pro „přijímající“ stranu. Nejen něžné pohlaví, ženy mají city. I muži, i když jsou mnohdy tvrdými jedinci, kteří nepláčou, nejsou z kamene, a konec vztahu mohou nést někdy i hůře, než jejich polovičky. A pokud se ze vztahu zrodily i děti, pak je situace o to složitější a náročnější. Každý se pak s rozchodem vyrovnává jinak, a také jinak dlouhou dobu. Nelze na dobu „hojení si bolavého srdce“ předepsat nějakou zázračnou, a ještě k tomu obecnou pilulku, která by za hodinu, či dvě zabrala, a na vše, jak dobré, tak špatné by bylo zapomenuto, a mohlo by se opětovně žít s tzv. čistým štítem.

Pozitivní naladění se a pozitivní přístup

Vše, co ze sebe vysíláte, a vysíláte to do okolí, vše, na co myslíte, se Vám svým způsobem vrátí. Je poměrně pochopitelné, že cítíte smutek, zášť, křivdu, bolest, hněv, nespravedlnost. Těchto veškerých pocitů je však dobré se co nejdříve zbavit. Čím déle se budete utápět ve vlastním žalu, tím méně pozitivní energie budete do Vašeho okolí vysílat. S tím, kdo neustále neguje, je smutný, pláče, veškeré dobře míněné rady hned odmítá, má jen málokdo výdrž a trpělivost. Z hromady kamarádů, se tak časem může stát jen hrstka přátel. A jednoho dne byste se také mohli probudit s tím, že budete opravdu sami, nejen bez protějšku.

Nezavírejte se po rozchodu před světem

Nejraději byste byli jen doba, schouleni na gauči, v křesle, zachumláni v dece, a pohrouženi do Vašich myšlenek? Kam však tímto směřujete? Čím více se budete vnitřně užírat, tím více si sami sobě ublížíte. Vaším postojem rozhodně nijak neublížíte tomu, kdo se s Vámi rozešel. Naopak, pokud se dozví, jak se soužíte, trpíte, pak to může brát také jako bonus výhry, který bude hřát do duše. I když nebude venku zrovna panovat léto, či příznivé počasí, snažte se jít ven, na čerstvý vzduch, snažte se jít do společnosti, či do fitness centra. Čím méně prostoru Vašim svazujícím myšlenkám poskytnete, tím lépe pro Vás. Snažte se naopak z Vaší náhlé „svobody“ vytěžit maximum, a soustřeďte se jen na sebe. Staňte se pro chvíli sobci, a rozmazlete se, jak po fyzické, tak psychické stránce. A kromě toho, na rozmazlování a péči o tělesnou a psychickou stránku není nic sobeckého.

Den za dnem stoupejte vzhůru

Každý den, který se probudíte sami, přijměte jako velkou výzvu. Výzvu, kdy den, který nejen prožijete, ale především si užijete, bude Vaší výhrou. Výhrou, která bude v podobě Vašeho spokojenějšího života. Představte si Váš život, životní cestu, jako trasu vedoucí po schodech vzhůru. Každý zdolaný schod směrem vzhůru Vám poskytne větší nadhled nad prožitou situací. Každým překonaným schodem budete dál od sužující bolesti, rány, kterou jste dostali do Vašeho protějšku. Čím více schodů „dáte“, tím blíže budete k hřejivému slunci, který na Vaší tváři, ale i ve Vaší duši vyloudí tolik důležitý a potřebný úsměv. Úsměv, který budete dávat sami sobě, ale i Vašemu okolí. Úsměv je skutečně nakažlivý, stejně tak, jako zamračená, špatná nálada. Rozhlédněte se kolem sebe, a sami si řekněte, zda byste chtěli trávit Váš volný čas s těmi, kdo se mračí, nebo raději s těmi, kteří i přes řadu překážek neztratili míru nadšení a dobré nálady?

Nová příležitost k lepšímu životu

Kde máte napsáno, že vztah, který jste prožili, že takový již mít nebudete? Kdo Vám řekl, že takový protějšek již nenajdete? Osud je do značné míry v našich rukou. Tím, jak smýšlíme, k sobě přitahujeme další jedince. Samozřejmě, nemusíme nového životního partnera potkat za týden, měsíc. Může se jednat také o roky. Lámat něco přes koleno však nemá smysl. Budete-li otevřeni novým možnostem, nespálíte-li za sebou veškeré mosty, které by k Vám mohly vést, budete do okolí vysílat pozitivní vlny, pak můžete očekávat, že se seznámíte, třebas i ve všední den, na běžném nákupu, na poště, v lékárně, s milým protějškem. Berte to, že jste nyní sami, jako novou možnost, nový začátek. Rozhodně to neberte, jako ztrátu, ztrátu, která Vám sebrala všechno, a Vám nic nezbylo. Prohlašovat, že jste přišli o pět, deset, či více let s daným jedincem, Vám nijak nepomůže. A krom toho, skutečně jste o tyto roky přišli? Každý den, měsíc, rok Vám něco může vzít, ale i dát.

Další vztah po rozchodu?

Někdo řeší léčbu z rozchodu tím, že se vrhne po hlavě, bez většího přemýšlení, do dalšího vztahu. Do vztahu. Není výjimkou, že takovýto unáhlený vztah, ovšem, nemusí být špatný, vyústí v rychlou svatbu, v početí dlouho odkládaného potomka aj. Dotyčný jedinec si tím hojí bolavé srdce, či má strach, že mu ujíždí vlak aj. Je pak otázkou, zda takový nový vztah bude mít šťastného trvání, konce, či nikoliv. Vhodné spíše je, se vrhnout po hlavě do nových koníčků, činností, dobrodružství, které však se srdcem, jako takovým, nemají moc co společného. Co se týká nového vztahu, pak je dobré vyčkat. A jak dlouho vyčkávat s novým vztahem? Určitě ne hodiny, dny, spíše týdny, měsíce. Nejprve je třeba se vyrovnat se vztahem, který právě skončil.

Plánování po rozchodu

Máte obavy, že Vás čtyři stěny pohltí? Děsí Vás představa, že budete v bytě, domě sami, kde na Vás nikdo nepromluví, maximálně zamňouká, zaštěká? Pak si vezměte na pomoc papír, tužku, či modernější techniku, a „zahrajte“ si na organizační typy. Ideální je, pokud si naplánujete Vaše následující dny. Nemyslíme tím však, že byste si psali, že v tu a tu hodinu budete snídat, svačit, půjdete na toaletu, vyperete, vytřete apod. Spíše si naplánujte dobrodružství, výlety, nové akce, koníčky, návštěvy kina, divadla apod. A jedna věc je také plánování, druhá pak dodržování stanoveného plánu. To, že se od plánu odchýlíte, za to se však nijak netrestejte, ani nemějte špatné svědomí. Puntičkářské plnění není zase tak důležité. Cílem spíše je, abyste Vaši mysl co nejvíce zaměstnali, odvedli ji od smutku, svazujících myšlenek, které Vás stresují, vhánějí Vám slzy do očí.

Čas na plnění snů

A nemyslíte, že je ten pravý čas pro plnění si Vašich snů? Pozor však, nenabádáme Vás, abyste si šli vzít řadu půjček, nakoupili řadu věcí, které nepotřebujete. Pojmout to takto můžete, ale sny mohou být i realističtější, než v podobě vzdušných zámků. Dopřejte si například prodloužený víkend plný masáží, lahodných pokrmů. Zajděte si do kina, na představení apod. I maličkost Vám může udělat velkou radost.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10867 (magazinsex.cz#150)


Přidat komentář