Vlastnosti, které si muži a ženy závidí

Soupeření mezi muži a ženami můžeme zaznamenat nejen na pracovišti, ale také v soukromém životě. Rozdílnost obou pohlaví se projevuje v řadě vlastností, které si pak navzájem závidí. O jakých vlastnostech je řeč?

K opačnému pohlaví nás přitahuje jeho výjimečnost, kterou u sebe buď postrádáme, nebo ji chceme přijmout od druhého. Ony výjimečnosti pro nás pak mohou být natolik důležité, že bychom dali cokoliv, abychom byli jejich vlastníky my. Kdyby tomu tak bylo, pak bychom mohli potkávat samé superženy a supermuže. Otázkou však zůstává, zda bychom to skutečně chtěli, až bychom získali vše, co jsme si vysnili. A otázkou i zůstává, zda by se náhodou nevytratilo ono kouzlo přitažlivosti, které s sebou přináší příjemné mravenčení, zrychlený dech, rozšířené zorničky, vlhké dlaně, vláčnost, se kterou se druhému oddáme.

Zvládání několika činností najednou

Jednou z typických schopností žen, je jejich možnost vykonávat hned několik činností najednou, aniž by došlo ke snížení kvality. Nejde ani tak o rozdělané práce, kterých můžeme mít všichni hned několik, jako spíše o práce, které jsou vykonávány souběžně. Žena může například současně psát e-mail, telefonovat, vnímat hrající si dítko vedle ní. Psaná zpráva doputuje správnému adresátovi, aniž by se ve zprávě objevilo něco o hračkách, se kterými si zrovna potomek hraje. Při telefonování žena nebude jen pasivně naslouchat, ale konstruktivně reagovat, kdy nebude mluvit z cesty. A dítko se bude těšit z namalovaného autíčka, které mu maminka během telefonování dokreslila.

Soustředěnost muže na jednu činnost

Muž se však dokáže plně soustředit jen na jednu činnost, ať už by se jednalo o napsání e-mailu, telefonování, nebo hraní si s dítkem. Ne, že by to možná nezvládl, ale jako perfekcionista by se nemohl smířit s tím, že by do činnosti nedal vše. Tím, že by jeho myšlenky ubíhaly i jiným směrem, by sám ze sebe neměl dobrý pocit. Zde je celkem patrné, kdo komu závidí možnost učinit více prací najednou. Ono by to však ani jinak v ženském světě nešlo. Žena totiž plní hned několik rolí, a kdyby je plnila postupně, pak by jí den rozhodně nestačil. A tak může být zároveň například kamarádkou, manželkou, matkou.

Kuchařské schopnosti mužů

Můžeme navázat na předchozí odstavec o plné soustředěnosti mužů. Ti do jedné věci, které se zrovna věnují, dávají vše. Svým způsobem je pro ně každá činnost výzvou, kdy se ocitají v aréně, aby ostatním dokázali, jak jsou dobří. Za svoji činnost však očekávají náležité ovace od publika. Ne náhodou se tak můžete dočíst, že muži by měli být ženami chváleny. Muži již od pradávna totiž touží po uznání, respektu. A jejich arénou je pracoviště a domov. Když se jim pak dostane pochvaly od šéfa, manželky, pak to pro ně znamená nejvyšší poctu. Tím, že do činnosti dávají sebe samého celého, je zřejmé, že můžeme očekávat zcela něco výjimečného. A to platí také u kuchařského umění. Muži, kteří umí vařit, jsou ve většině případu lepšími kuchaři, než ženy.

Kuchařské schopnosti žen

Muži připraví skutečně gurmánskou pochoutku, kulinářský zážitek. Nejde však ani o to, že by snad něžné pohlaví neumělo vařit, ale o četnost výskytu v kuchyni. Z mužových rukou vzejdou skvělé, delikatesní pokrmy, protože vaří sporadicky, a baví je to. Kdežto ženy mají za „úkol“ nasytit rodinu, a to den co den. Na všelijaké kudrlinky nemají čas, ani náladu. Dokonce, i kdyby se žena pouštěla do přípravy pokrmů přesně podle receptu, a postupovala tak, jako muž, stejně pak můžeme mít před sebou pokrmy s odlišnou chutí. Ony nuance, detaily, jsou schopni předvést muži.

Ohleduplnost řidičů

Přesuneme se z domácnosti, kuchyně na silnici. V dnešní době můžeme spatřit přibývající počet aut, která uhání do práce, na nákupy, výlety, dovolenou. Potřeba auta vzhledem k požadavkům doby stoupá. A tak přibývá nejen řidičů mužů, ale také řidičů žen. O ženách muži rádi hovoří, že neumí řídit, že je neštěstí, když potkají na silnici ženu apod. Skutečně je to však taková tragédie, jak hovoří? Nebo spíše jim nedá ješitnost připustit, že ženy by mohly být na silnici minimálně v jednom směru lepší? Co se týká řidičských schopností, pak je asi neoddiskutovatelné, že muži mají prostě řízení v malíku. Na druhou stranu jsou však dravci, kdy nejen v práci musí předhánět ty slabší, méně schopné, a dokazovat si, jak jsou dobří, lepší. Jenže dravost na silnici není zrovna ideální. A zde by si mohli muži vzít příklad z něžného pohlaví. Ženy jsou totiž ohleduplnějšími řidičkami. Není to rozhodně proto, že by se bály přidat plyn, a pořádně to rozjet. Ženy jsou tzv. mámy od rodiny, a uvědomují si ochranitelskou potřebu, a to i přesto, že nejsou zrovna doma. Žádné nebezpečné předjíždění, vybržďování, či přidání plynu ve chvíli, kdy na semaforu naskočí oranžová, a pak by měla následovat červená.

Schopnost empatie u žen

Kdo se do druhého dokáže lépe vcítit, do jeho potřeb, přání? Je to snad muž, nebo žena? U muže hledejte logiku, kdy se pídí po podstatě věci. Muži se neradi pohybují v hádankách, kdy jim nestačí jen naznačit, a hned vědí, která bije. Oproti tomu ženy jsou schopné vycítit, že se nejen něco děje, ale i co se děje. Zatímco muži dokážou o jedné věci diskutovat sáhodlouhé minuty, a vysvětlovat souvislosti, ženám stačí sdělit informaci stručně, aniž by chtěla být hned zatáhnuta až do podstaty věci. Ovšem, jsou to i sami muži, co od ženy očekávají jistou empatii, a to především tehdy, kdy prožívají určitou krizi, nedaří se jim v práci, či je sužuje nemoc. Schopnost empatie u žen se také projevuje v roli rodičovské. Jsou to spíše ženy, které odhadnou, co jejich dítko chce, přestože ještě nemluví, jen žvatlá.

Obětavost pro rodinu

Pokud by dostal schopný, úspěšný podnikající muž na výběr, zda zůstane doma rodičovské dovolené s dětmi, nebo spíše bude dál pokračovat v práci, jak myslíte, že by si vybral? Schválně jsme uvedli jeho schopnost, úspěšnost. V tomto případě je totiž jen malá pravděpodobnost, že by „dobrovolně“ byl dva, tři roky s dítětem doma, aby ho vychovával, staral se o něj, a dokonce snad ještě vařil, uklízel domácnost. Poměrně sci-fi představa. Pokud by se však jednalo o muže, kterému se v práci zrovna nedaří, není v ní spokojený, již je unavený, a potřebuje změnu, pak je zde velká šance, že by do práce šla jeho žena, kdežto on by zůstal doma s dítětem. Proč by to však činil? Z čisté nezištnosti, povinnosti pro rodinu, lepší výchovu dítěte? Nejspíš ne. Jsou muži, kteří tvrdí, že ženy odchází na mateřskou, rodičovskou dovolenou jen z toho důvodu, že se jim nechce pracovat. Nutno podotknout, že se jedná o muže, kteří si nevyzkoušeli rodičovskou dovolenou. A pokud tedy muž zůstane doma, pak je stěží může od něj žena očekávat, že zastane veškeré role, které by vykonávala ona, kdyby byla na rodičovské. Jsou to tedy spíše ženy, které se vzdají kariéry, či ji přeruší, odsunou stranou, a plně se oddají rodině.

Pracovitost žen

Muži se mnohdy podivují, kde ženy berou svůj nikdy neutuchající elán do činností. Zatímco oni ráno potřebují pár desítek minut na rozjezd, žena za tu dobu je již vysprchovaná, v kuchyni je poklizeno, a příprava na oběd je v plném proudu. A elán ženám nechybí ani poté, co přijdou z práce. Zatímco muž potřebuje mít čas, aby přepnul z pohotovostního režimu na režim klidový, žena vybalí tašky s nákupem, začne chystat večeři, či se věnuje dětem apod. Muž si však potřebuje užít chvilku klidu, kdy si například zapne počítač, a jen tak si zabrousí po internetu, nebo si přečte noviny apod. Až po chvíli je připravený komunikovat, a fungovat jako milenec, otec.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10908 (magazinsex.cz#267)


Přidat komentář