Tipy jak vyznat lásku

Chce se Vám vykřičet do světa, jak jste zamilovaní? Vyznali jste se však z lásky strůjci svého štěstí, milované osobě? Vyznat druhé osobě lásku může být všední, ale také zcela originální. Samotné vyznání může napovědět, jak bude protějšek reagovat.

Vyznání lásky může mít někdo spojené s požádáním o ruku, a tak se do vyznání, jako takového, nemusí příliš hrnout. Říkáte si, že druhý jedinec přeci nejspíš pozná, že ho/ji máte rádi. Kdyby Vám s protějškem nebylo dobře, tak s ní/m s největší pravděpodobností nebudete, a vztah ukončíte. Vyznání je však spjaté s nejkrásnějším obdobím ve vztahu, kdy jsme zamilovaní, plujeme po obláčku štěstí, a nejraději bychom byli každou volnou minutu s milovaným protějškem. A možná si nyní právě říkáte, jak protějšku vyznat lásku, a kdy je vůbec ta nejvhodnější doba pro sdělení slov rád/a a miluji.

Vhodné načasování pro slova lásky

Co, či kdo určuje, že nastal ten pravý čas pro vyznání lásky? Kdy poprvé je vhodné druhému říci, že ho/ji máte rádi, milujete? Univerzální odpověď však neexistuje. Především záleží na osobnostech obou jedinců, a v jaké fázi vztahu se ocitáte. Možná, že Vašemu vztahu předcházela delší doba, kdy jste na protějšek jen tak se zalíbením hleděli, ale nenašli jste odvahu k bližšímu seznámení, za účelem vztahu, chození. A o delší dobu se jednalo, o co více sílila Vaše touha, náklonnost, platonická zamilovanost, o to silnější a dřívější vyřknutí slov lásky se Vám dere na jazyk.

První schůzka a vyznání lásky

A tak také může dojít k tomu, že hned na první oficiální schůzce, která dopadne přesně podle představ, snů, najednou vyřknete slova lásky v podobě „miluji Tě“. Jenže se také zkuste vžít do role druhé osoby, která Vás prakticky nezná, vidí Vás de facto podruhé, a Vy ji hned „odzbrojíte“ takovými citovými slovy. S velkou pravděpodobností vezme tzv. „do zaječích“, a k druhé schůzce již také nemusí dojít. A taková to byla láska z Vaší strany, kdy nakonec paradoxně skončila na slovech vyznání. Skončila, aniž by se mohla dál rozvíjet.

** ** Slova lásky – příliš ukvapená

Věřte, že budete mít spoustu příležitostí druhému říci, co k němu cítíte, jak je Vám s ní/m dobře apod. Tedy pokud bude vztah fungovat, bude harmonický, a budete v něm spokojeni jak Vy, tak Váš protějšek. Není třeba ukvapených slov, která mohou rázem i zevšednět, pokud je budete používat příliš často, a budou na Vašem denním pořádku, jako na běžícím pásu. Sami si nyní řekněte, nehledě na to, v jaké fázi vztahu s druhým jste, zda, a jak často používáte slova lásky? Neříkáte si náhodou oslovením „miláčku“, či jinak? Jak však toto oslovení zní? Je stále tak výjimečné, nebo spíše dané slovo vnímáte jako běžné, a ani nevnímáte sílu hloubky tohoto slova?

Opakovaná slova lásky – zase a znova

Všednost se pak může linout nejen z úst toho, kdo slova pronáší, ale může být i vnímána, přijímána tím, komu jsou slova určená. A tak není dobrý ani jeden extrém, kdy vyznání přijde příliš brzy, a na druhou stranu bude vyřčeno opakovaně den, co den. Pak již bude očekáváno, a kdyby se náhodou jeden den lišil od druhého, může být hned oheň na střeše. Hned může dojít třeba na podezření, že ten, kdo již nevyznává, má někoho jiného apod.

Slova lásky u nezávazného a vážného vztahu

Hodně také záleží, zda chcete jít do vztahu nezávazného, nebo naopak dlouhodobého, tj. co od vztahu očekáváte. Není ani výjimkou, že jeden z partnerů se chce „jen bavit“, zatímco druhý by se rád již „zahnízdil“. Aby pak ten, co se chce jen bavit, dostal druhého tam, kam chce, může použít i lsti. A jaké jiné, než právě v podobě slov lásky, které ovšem nemyslí upřímně. Jedinci jde jen o to si užít, a po tom, co se nabaží, začne vztah nabírat obrátek, které se již vymykají stanoveného cíle, vztah ukončí. Druhému pak zbudou oči pro pláč a zlomené srdce. A tak pozor i na slova lásky, která sice chcete v hloubi duše slyšet, ale která Vás mohou odzbrojit, zranit, a díky nim můžete být využívání.

** ** Slova lásky – vyřčená pět minut po dvanácté

Slova lásky také mohou přijít příliš pozdě. Sice je Vám vztahu dobře, naplňuje Vás, ale neslyšet, co jeden k druhému cítí, může znamenat absenci něčeho důležitého, stěžejního. Jsou to pak povětšinou ženy, které kladou zvýšený důraz na citové projevy, k nimž patří také slova typu mám Tě rád/a, miluji Tě apod. Pro řadu, ne-li pro většinu mužů naopak není důležité, aby sami slyšeli od své něžné polovičky slova lásky. A tak i předpokládají, že tím, že pro ně samotné není nijak stěžejní slyšet vyznání, že ani dívka, žena je k životu nepotřebuje. Ano, bez nich se skutečně dá žít, na rozdíl od vody a potravy. Z hlediska citového jsou však slova lásky pro dívky, ženy velmi důležitá.

Když chybí slova lásky

Chybějící slova pak může druhý vnímat jako nevšímavost, neopětovanost, chlad, nezájem apod. A čím déle trvá absence těchto slov, tím pomalu, ale jistě může dojít ke zborcení vztahu, jako domečku z karet. Základy se hned zbortit nemusí, ale jednou na ně také může dojít. S vyřčením slov lásky tedy určitě nijak dlouho neotálejte, ani jimi nešetřete. Na druhou stranu, mnohem přínosnější je, zaměřit se na kvalitu, než kvantitu. A tak správně načasované vyznání, či sdělení druhému, že ho/ji máte rádi, vztah upevní, posílí jeho stavební kameny apod.

Slova lásky od ženy, muže

Jak jsou na tom ženy a muži stran vyznání? I zde nelze jednoznačně říci, i když se to nabízí, že ženy jsou stran slov lásky štědřejší, a řeknou je častěji, než muži. Je to velmi individuální, kdy záleží na osobnosti daného jedince. Míra, četnost vyznání se také odvíjí od stupně zamilovanosti. Možná, že byste do řady mužů ani neřekli, že je schopen nějakých citů, protože se dotyčný navenek projevuje tvrdě, je velkým šéfem, nezná míru slitování apod. O to více pak můžete být překvapeni, když ho spatříte, či blíže poznáte po stránce citové, kdy je s milovaným protějškem. Tvrdý jedinec, jakoby najednou sundal „masku“ profesionality, škrobenosti, a proměnil se ve zcela jinou bytost. Nejen muži však mohou mít dvě, či více tváří. Každý z nás může hrát určitou roli podle toho s kým je, kde se nachází, co se od něj očekává apod.

Originální vyznání lásky

Díky moderní době a pokroku jsme si zvykli na využívání mobilů, sociálních sítí apod. A tak, zatímco jsme dříve mohli v našich klasických poštovních schránkách objevit ručně psané dopisy, pohlednice, nyní v době spěchu, shonu, nedostatku volného času, používáme zmíněné výdobytky moderní technologie. Těžko však říci, zda je originální druhému se** vyznat z lásky** prostřednictvím SMS zprávy, MMS, či přes Skype apod. Co si dát trochu více práce, a zařídit například transparent, který by se vznášel krajinou díky letadlu? Co druhému nechat zahrát jeho oblíbený song do rádia spolu se slovy lásky? Co připravit druhému kulinářský zážitek, kdy například dezert bude umě zdobený slovy? Co druhého pozvat na lodičky, a tam ve stínu stromu s doprovodem ptačího zpěvu sdělit, jak moc Vám na dotyčném jedinci záleží?

Co vyznání, to originalita

I když některé nápady se Vám mohou zdát bláznivé, nemusíte se držet striktně hranic, které Vás doposud svazovali. I když některé nápady pro Vás budou „z doby minulé“, mají rozhodně svoje kouzlo, které je stále ceněné, žádané. Co vyznání, to může být originál. Vyznání by však mělo být míněno z duše, lásky. Jen tak bude mít tu pravou hodnotu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10885 (magazinsex.cz#184)


Přidat komentář