Rozvedený muž s dítětem

Každá žena má v podstatě padesátiprocentní šanci, že potká životního partnera, který si již vyzkoušel, jaké to je být v manželství. Navíc může mít muž jednoho či více potomků. Půjdete do vztahu s rozvedeným, nebo budete hledat dál?

 

Mohlo by se však také stát, že tzv. přeberete. Mužů, jako takových, nemusí sice ubývat, ovšem těch svobodných ano. Nechcete však rozvedeného? Máte obavy, že je takový muž násilníkem, hrubiánem, opilcem, pedantem, nevěrníkem aj.? Jenže Vaše obavy nemusí být zrovna u Vámi vybraného partnera na místě. To, že je muž rozvedený, mu ještě automaticky nedává nálepku něčeho negativního. Za rozvedeností mohou sice stát výše uvedené důvody, ale také i „obyčejné“ neshody s partnerkou, či naopak důvody, které byli naopak pro muže nesnesitelné. Mohla to být i žena, která byla stěžejním viníkem, že manželství krachlo. A že má muž již dítě? To také automaticky neznamená, že by již s Vámi žádného potomka nechtěl. Takže, hned odsuzovat všechny rozvedené muže, a házet je do „jednoho pytle“, pro Vás samotné nemusí být přínosné.

Rozvedený muž s dítětem a Vy

Přišla však další „rána“, kdy jste se na jedné z prvních schůzek dozvěděla, že má muž dítě? Bezpochyby jste si asi takovýto start do „nového života“ nepředstavovala. Máte před sebou muže, ovšem rozvedeného a s dítětem. Chcete však i panenství, tentokráte však ze strany muže? Možná, že však naopak budete ve výhodě. Muž, který již byl ženatý, se může poučit z chyb, ke kterým během doby trvání manželství došlo. Takový muž si Vás také, jako ženy, může více vážit. Rozvod nebývá nijak příjemnou záležitostí. A asi jen málokterý muž by chtěl zopakovat nezdar manželství. Pokud tedy s Vámi chodí, pak určitě ne jen tak ze sportu. Ano, možná, že hledá k sobě více, než jen milenku, manželku. Možná, že Vás bude chtít mít i jako oporu, rádce při výchově svého potomka. Což Vám ovšem může lichotit.

Rozvedený muž s dítětem a další dítě

Není výjimkou, že rozvedený muž s dítětem bude chtít i s novou partnerkou, manželkou další dítě. Jistě, můžete potkat muže, kterému naopak dítě, či děti z předchozího manželství, plně postačují. Pro Vás to pak, jako pro ženu, která jednou bude chtít vlastní dítě, může být rána. V tomto případě určitě není na místě si hrát tzv. na schovávanou. Je tak dobré si s mužem hned na počátku vztahu vyjasnit určité záležitosti. K nim pak bude bezpochyby patřit právě otázka dítěte. No, a pak je zde otázka manželství. Možná, že potkáte rozvedeného muže, kterého manželství natolik „otrávilo“, že další absolvovat nechce. Proti randění, sexu však nic namítat nebude. Musíte si tedy Vy sama říci, co od vztahu s rozvedeným mužem s dítětem, kterého jste potkala, očekáváte. Budou-li pak Vaše očekávání a očekávání muže shodná, pak nic nebrání tomu, abyste ve vztahu pokračovali. A třeba právě to budete Vy, kdo učiní muže šťastným, a naopak. Statistika rozvodovosti Vás může minout.

Muž upřednostňující své dítě před Vámi

Budete-li chodit s rozvedeným mužem, který má dítě, musíte tak trochu počítat s tím, že spíše Vy budete na vedlejší koleji. Nemusí to však být nijak markantní. Vžijte se do role muže, před kterým může být nelehký úkol, kdy ho bude čekat skloubení času, možností, kdy se bude věnovat svému dítěti, kdy Vám, a kdy třeba podniknete společnou akci. A tím, jak bude dítě dospívat, může být otázka správného načasování, a požadavku na čas, více složitější.

Vy, snažící se muže odlákat od dítěte

Je i tak trochu pochopitelné, že u sebe objevíte žárlivost. Ani ne tak, jako na jiné ženy, jako na dítě Vašeho partnera. Muž se bude snažit svoji lásku spravedlivě rozdělit mezi dítě a Vás. Nelze však srovnávat lásku rodičovskou s láskou mileneckou. Porovnávat se dají vždy shodné věci, záležitosti. V tomto případě však ke shodě nedojde. A upřímně, jak chcete zjistit, že muž dává více lásky Vám, než dítěti? Na základě čeho budete lásku měřit? Na základě množství darů, výše jejich ceny? Na základě množství výletů, apod.? Proč se pouštět do „žabomyší války“. Buď chcete být s dotyčným mužem, nebo ne. Zahájit snad boj, kdy se budete snažit muže od dítěte odlákat, nemusí dopadnout vůbec k Vašemu prospěchu. A pokud by náhodou Vaše intriky vyšly, skutečně byste byla šťastná? Možná, že by Vás výhra navenek nějakou dobu těšila, ale hluboko uvnitř by Vás to ničilo. O to více pak, kdybyste viděla, jak je muž najednou nesvůj. Chcete-li být s rozvedeným mužem, který má dítě, tak ho však berte se vším všudy. Muže nelze předělat k obrazu Vašemu, natož pak muže s dítětem.

Rozvedený muž žijící s dítětem

Povětšinou to bývají matky, kterým bývá dítě soudem svěřeno do výchovy. Jsou však i případy, kdy má muž v péči dítě. A pak je tu také možnost oboustranné péče. A tak, potkáte-li rozvedeného muže se závazky, čeká Vás jedna z uvedených možností. Jak to bude vypadat, když bude muž nejen rozvedený s dítětem, ale ještě k tomu mu bude dítě svěřeno do péče? Věřte, že, jak pro Vás, tak pro muže to nemusí být lehké. Pro Vás z toho důvodu, že si nemůžete vychutnat „normálního vztahu“, kdy napřed dva spolu chodí, žijí, zakládají rodinu. Život však není jen o správném nalinkování. Je totiž spousta těch, kteří takovýto normální vztah praktikovali, a přesto jim to nevyšlo. A jak to nebude lehké pro muže? Především v té otázce, že nechce dítě vystavovat určité psychické zátěži, zvláště pokud již dítě vnímá vše, co se kolem něj děje. Muž určitě nechce, aby se vedle jeho potomka střídaly ženy jako „na běžícím pásu“. Což pro Vás může být lichotivé, protože jste ho zaujala, zalíbila se natolik, že chce s Vámi zkusit další životní krok.

Rozvedený muž beroucí si dítě v dohodnuté termíny

A pak tu máme další případ, kdy je rozvedený muž, který sice s dítětem nežije, ale bere si ho na víkendy, či v jinak stanové termíny. Jak bude vypadat soužití s takovým mužem? Je možné, že v dny, které budou patřit dítěti, muže neuvidíte. Možná, že ho neuvidíte jen zpočátku, než si bude muž jistý, že mu to s Vámi klape, rozumíte si. A až přijde vhodný čas, tak Vás dítěti představí jako „kamarádku“. Přesto, berte to tak, že tyto dny se bude muž spíše snažit, aby dítěti dal maximum. Určitě by nemělo smysl žárlit. Spíše by bylo vhodné mužovi nechat jeho prostor, aby mohl být s potomkem. A pokud bude muž chtít, abyste byli ve třech, tak to přijměte.

Dítko bojující proti Vám

Bude-li dítko větší, pak vězte, že ani pro něho samotné to nebude jednoduché. Může dokonce proti Vám jít do boje. Může začít zlobit, dělat Vám naschvály, prostě bude dělat vše, aby na sebe strhlo pozornost, a muž k Vám začal být nevšímavý, chladný. Bude pak záležet na Vaší společné strategii, Vaší a partnera. A také to bude ověření pevnosti Vašeho vztahu. Je zřejmé, že chození, žití s rozvedeným mužem s dítětem nebude nejspíš nikterak jednoduché, alespoň zpočátku, než si vše tzv. sedne. Vytrváte-li, nesložíte hned pomyslné zbraně, a budete-li si Vy i partner stát za Vaší láskou, pak Vás mohou čekat spokojené dny, spokojené manželství. V pohádce sice nežijeme, ale můžeme se v ní tak cítit.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10898 (magazinsex.cz#237)


Přidat komentář