Proč muži neříkají slůvko miluji Tě?

Žena by mohla slyšet i několikrát za den „miluji Tě“, a přesto by jí to nestačilo, jako důkaz lásky. Prakticky se jedná o jeden z méně komplikovaných důvodů, proč muži se slovy lásky spíše šetří, než by byli štědří.

Muži a vyznání lásky

Tak, jako není jednoduché přijít na moment, kdy je vhodná doba pro první polibek, první milování, tak i správné načasování vyznání lásky, by se nemělo brát na lehkou váhu. Vůbec první mužovo sdělení, že ženu miluje, je jako luxusní čokoládovou pralinkou, která se rozplývá na jazyku, a ještě dlouho poté, co již po ní nejsou ani památky, je možné vnímat její výjimečnost. Z takových pocitů se může těšit něžné pohlaví, jehož partner přišel včas se slovy „miluji Tě", kterým navíc dal tu správnou váhu a využil vhodné atmosféry. I druhé, stejně tak třetí, a možná i desáté zopakování citů, může v ženě zanechat onen hřejivý pocit. Ženě se prostě neomrzí poslouchat, jak jí muž miluje. Proč však někteří muži až příliš lehce, jiní naopak vůbec ne/říkají „miluji Tě"? Mají snad muži obavy ze závazků, které by po vyznání lásky následovaly?

Muži a vyznání se z citů

Láska může být slovo, jako každé jiné. Lze ho za sebou říci třeba stokrát, a stále bude slovem. Hodnotu slov však určuje osoba, která je pronese. Výraz tváře, stejně tak tón a hloubka hlasu, rychlost předání informace, řeč těla, to vše společně tvoří komplex sdělení, který si pak posluchač přeloží „po svém", a podle toho také zareaguje. Není žádnou výjimkou, že pronesená slova myšlena určitým způsobem, mohou být vyložena zcela jinak. Slova jsou sice jen slova, ale díky svým doprovodným možnostem mohou vyvolat zcela opačný efekt, než ke kterému směřovala. A pak je tu také očekávání protistrany. O některá slova se neprosíme, nemáme zájem je slyšet, kdy pro nás mohou být „ostrou dýkou zaraženou do srdce". Další slova bychom si toužebně přáli slyšet, ale stále na ně nepřichází řada, a tak se dostavuje zklamání, znechucení, pocit podvedení atd. Muži považují ženy za příliš komplikované. Mají pocit, že se všem příliš šťourají, hledají nedokonalosti a chyby i tam, kde nejsou. Navíc přesvědčit ženu o pravosti citů, je pro jednoho muže nadlidský úkon, zvláště pak, když se žena zas a znova domáhá, aby jí bylo sděleno, že jí partner má rád. Takto životem „poučený" muž se příliš nehrne do momentu, kdy by měl nové partnerce říci, jak jí miluje. Tuší, že tím rozpoutá bouři emocí a sled událostí, které ho opětovně vženou do kolotoče ujišťování o jeho citech směrem k ženě.

Vyznání lásky v období zamilovanosti

Vše se může zajíst, respektive vše může ztratit svoji jedinečnost, pokud máte dané den co den na talíři, a již nevnímáte onu vzácnost. Na období zamilovanosti je krásné, že povětšinou plujete na nadýchaném obláčku, kdy se nemusíte dotknout nohou zemi, poměrně dlouhou dobu. Ani po skončení zamilovanosti nemusí dojít na tvrdý dopad, jen něžné sesunutí se do zelené trávy, kdy Vám budou chladné kapky rosy příjemně osvěžovat plosky nohou. V partnerském vztahu však dojde na moment, kdy se zasekne deska, a Vy pak máte na vybranou být na stejném okruhu, nebo použít trochu toho mechanického násilí, a posunout se o kus dál, či se pokusit vrátit tam, kde bylo ještě vše v nejlepším pořádku.

Všednost slov „ miluji Tě"

Paradoxně kritickým místem může být moment, kde jeden druhému sdělíte, že se milujete. Jakoby náhle mělo dojít ke zlomu ve Vašem vztahu, kdy je očekáváno, že dojde k posunu, změně, pokud možno dopředu. S posunem dopředu souvisí dlouhodobý partnerský vztah, společné soužití, vybudování domova, založení rodiny, a ještě se tam někam vloží vstup do manželství. I když jste si ještě z očí do očí neřekli, že se milujete, přesto oba dva tušíte, co k sobě cítíte. Ortel není vyřčený, a Vy nemáte pocitu případných otěží, které byste pocítili v momentě, kdy se vše zhmotní, a dostane hmatatelnou podobu. Jakmile jsou vzdušné zámky pryč, a před Vámi se rozprostře všední realita, vše růžové, bezstarostné změní svoji barvu i váhu. Takto se mohou cítit nejen muži, ale také něžné pohlaví. Obranným mechanismem žen je hledání jistoty, že láska je stále mezi nimi. A tak začíná onen nekonečný koloběh otázek, zda muž ženu miluje. Muž, nejenže již není na onom obláčku, ale dostává se do smyčky, která se kolem něj stále více stahuje, protože domáháním se slov lásky z úst partnerky má pocit, že po něm chce více, ne jen vyznání.

Proč muži neříkají „miluji Tě"

Dostáváme se k tomu, proč muži neradi ženám říkají něžná a zamilovaná slova, konkrétně pak „miluji Tě". Již jsme se dotkli závazku, který může být pro muže něčím podobným, jako konec jeho svobody. Na jednu stranu se není čemu divit. Stačí, aby se podíval na své kamarády, kolegy, kteří jsou, či byli v partnerském vztahu. Jenže, zde se jedná o subjektivní náhled jednotlivých osob, které se nachází v konkrétním svazku. Nikdo neříká, že by snad neexistoval spokojený vztah. Jenže na něm je třeba zapracovat. Je mnohem jednodušší se vzdát, či něco, někoho odsoudit, než přiložit ruku k dílu. Za každou hádkou ve vztahu, se může ukrývat příčina. Ta může být rozdílná, nebo se také jedná o jednu a tutéž, na kterou se však kupí další. Dokud nebude ta pravá příčina vyřešená, pak jen těžko mohou partneři docílit harmonického svazku. A v takovém stavu, najde-li muž svého kamaráda, kolegu, je zřejmé, že mu bude vstup do vztahu spíše rozmlouván, než, že by došlo na požehnání. Vztah muži vnímají na dobu před, a dobu po. Období před, je pro ně víceméně růžovou zahradou, kde jsou sice růže, ale trny se ho netýkají. Období po, je pro muže všední realitou, která s sebou nese i zmíněné trny, ale i „práci na zahradě". Těžko však někoho přesvědčit o čisté a nevinné lásce, když má kolem sebe samé „vzorné příklady". A jakmile by se snad žena začala pokoušet muže přesvědčit, ten již může mít pocit, že se najednou ocitli v období po, kdy na něj žena vyvíjí nátlak, přestože tomu tak není.

Jak dává muž najevo lásku?

Ne, že by snad muž nebyl schopen citů. Ne, že by snad muž nemiloval. Mužova láska naopak může být velmi nezištná a čistá. Jen by od něj žena neměla hned očekávat, že se jí vyzná z citů tak, jak by si ona sama přála. Láska může být projevována různými způsoby, a to dokonce i beze slov. Která žena není ráda obdarovávaná? Trefí-li se muž do vkusu ženy, co se týká květin, pamlsků, parfému apod., může si být jist, že zcela jistě zaboduje. Lásku je však také možné dát najevo, aniž by muž vsázel na hmotné statky. Kupříkladu taková masáž, nebo koupel, či procházka zasněženou alej, spadaným barevným listím, kdy přitom bude ženu objímat a líbat, je pozitivně kvitováno od nejedné ženy, a to nejen v období zamilovanosti, ale také u dlouhodobého vztahu. Právě v dlouhodobém vztahu, i když je užíváno slov lásky, nemusí mít patřičnou váhu. Mnohem hlubší rozměr vyznání citů směrem k ženě, je pak právě v doprovodných faktorech, nehmotných statcích.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10977 (magazinsex.cz#478)


Přidat komentář