Odmítnutá žena jako postrach pro nezadané muže

Dnes a denně můžete zažívat odmítnutí, a to jak v pracovní, tak soukromé oblasti. Může se jednat o maličkosti, které Vám nebudou dělat nijak těžkou hlavu, ale také o rozhodnutí, která se Vás hluboce dotknou. Není nic horšího než ponížená a zhrzená žena.

Ponížení může v ženě vyvolat rozporuplné pocity, které se mohou prolínat, ale také sílit. Žena se může cítit zhrzená, ublížená v momentě, kdy je mužem odmítnuta. Odmítnutí může přijít v jakémkoli okamžiku, ať už ve fázi, kdy žena s neznámým mužem flirtuje, nebo ve fázi chození, ale také společného soužití. Nelze jen tak obecně říci, že odmítnutí u dlouhodobého vztahu zanechá větší a hlubší ránu, než odmítnutí ještě před začátkem vztahu. Zhrzenost a ublíženost se může projevit různým způsobem, kdy se žena uzavře do sebe, uzavře se před celým světem. Zhrzenost však může také vyvolat bojovnost a chuť odplaty, a to nejen směrem k dotyčnému jedinci, ale ke všem mužům. Nemůže-li žena již „dosáhnout“ na bývalého partnera, či potenciálního bývalého partnera, pak její odplatu může nejvíce odnést nový partner.

Když žena dostane kopačky

City jsou velmi křehkou záležitostí. Láska může vzplanout velmi rychle, lehce, ale také pozvolna, a to například v případě kamarádství. Ať už láska vzplane závratnou rychlostí, nebo pomaloučku, může k jejímu uhašení dojít rychle, kdy nečekaná „sprška“ vyvolá pomyslný kouř a dým, který se rozhostí v srdci něžného pohlaví. I muži mají city, nemají srdce z kamene, jen neberou otázku lásky takovým způsobem, jako ženy. Když však muž dostane kopačky, chce si především zachovat svoji tvář a mužnost. I on sice může pomýšlet na pomstu, ale pomsta směrem k něžnému pohlaví, mu osobně nic pozitivního nepřinese. Žena však žije pro lásku. Není ostatně ani výjimkou, že je žena schopna jen tak, bez dlouhého „přemýšlení“ opustit dlouholetého partnera, aby se oddala nové spalující vášni, která naplňuje její srdce.

Jak žena miluje muže

Ženy dokážou milovat naplno, celým svým srdcem. Ženy prožívají lásku, jako kdyby měla být jejich jedinou. Ženy jsou schopné pro lásku učinit cokoliv. Je tedy zřejmé, že pokud jim někdo na jejich lásku sáhne, respektive se dotkne jejich citů, nedojde ke střetnutí se smířlivou ovečkou, spíše beranem, který dokáže své „zbraně“ náležitě použít. Spojení žena a neopětovaná láska, nebo žena a zhrzená láska, pak může představovat nebezpečenství, které sice neohrožuje na životě, ale na psychice. Ne každá žena je také smířená s tím, že odmítne-li jí muž, nic zas tak hrozného se neděje. Ani ženy nemají příliš rády, jsou-li konfrontovány na veřejnosti, před svědky. A tak, pokud by došlo ze strany muže k odmítnutí ženiny lásky, je více než pravděpodobné, že ono ponížení bude žena nějakým způsobem ventilovat. O to větším, nebude-li si chtít nechat líbit pokoření, kterého bude přímým účastníkem.

Odmítnutá žena a rizika nového vztahu

Podle toho, jak dlouhá doba uplynula od odmítnutí, ale také podle toho, jak se žena vyrovnala s ponížením, se pak její rozpoložení promítne do nového vztahu. Čas sice může vše zahojit, ale paměť neselhává, a stále může mít žena v paměti, jak jí bylo ublíženo. Čím hlouběji jí muž ranil, byť by se jí fyzicky nedotkl, tím více se může mít žena na pozoru před dalším partnerem, a může se chovat jiným způsobem, než je jím vlastním.

Pomsta bývalému partnerovi

Řekne-li se pomsta, může se mužům vybavit přímočará vendeta. Jenže, tímto způsobem by jednali právě muži, ne však ženy. Něžné pohlaví je, co do pomstychtivosti poněkud vynalézavější, a především činí tak, aby jejich jednání bylo nenápadné, a nesměřovalo hned k jejich osobám. Zhrzená a ublížená žena může kolem sebe kopat, ale spíše její prudká reakce proběhne v daný moment. Následující dny, týdny, dokonce i měsíce, se může ublíženost ženy projevovat plíživě, a to nejen k bývalému partnerovi, či potenciálnímu bývalému partnerovi, ale také se bude pomsta dotýkat nového vztahu.

Manipulace ve vztahu – využívání lásky

Není-li žena doposud smířena se situací, ke které došlo, není-li s ní vyrovnaná, a přesto si začne nový vztah, je velmi pravděpodobné, že její pocity a chování se promítnou do tohoto nového vztahu. Své by mohli říkat muži, kteří již zažili vztah s ženou, která mohla být krásná, milá, ale také se v ní probouzela druhá tvář. Pokud láska muže k ženě byla velká, pak vše mohlo zajít až tak daleko, že byl muž ženě po vůli při zosnování plánů, jak bývalému partnerovi ublížit. Přitom si však muž mohl být také vědom skutečnosti, že až dojde na jejich případný rozchod, tak to samé může čekat jeho samotného. Manipulace ve vztahu není ničím výjimečným, a může se dotýkat skutečně široké oblasti, tedy i bývalého vztahu. Muž je pak postaven před dilematem, zda být partnerce po vůli, nebo hned na začátku vztahu jít do sporů, což by také mohlo znamenat konec vztahu.

Obavy muže z ženy toužící po pomstě

Láska může být slepá, hluchá, ne však hloupá. K prozření jednoho dne dojde, nehledě na to, zda se jedná o méně, či více zamilovaného muže. I přes zamilovanost může muž vycítit, že ve vztahu není něco v pořádku. Zvláště pak, pokud se žena doposud nevyrovnala s tím, že byla odmítnuta, se její chování projeví i při komunikaci a způsobu jednání s novým partnerem. Nejedná-li se o ženu, která obrazně řečeno ráda trpí, ale o ženu, která si nenechá nic líbit, bude muž svědkem jejích plánů, jak bývalému partnerovi ublížit. Čím je žena více utvrzena v tom, jaká křivda na ní byla spáchána, tím se její mysl bude soustřeďovat pouze na jeden cíl. V tomto případě by mohlo platit, že i žena se dokáže soustředit na jednu věc. Ne však z toho důvodu, že by snad nebyla schopna řešit více věcí naráz, ale z toho důvodu, že středem jejího zájmu je jen a jen pomsta, nic jiného. Dost možná, že ženě nebude stačit docílit jen toho, co si umanula, a bude hledat další možnosti a způsoby, jak ještě více ublížit. Pokud pak muž chodí s takovou ženou, je dost zřejmé, že vztah se odvíjí podle jiného scénáře, než jen obvyklé. Jeho láska a zamilovanost mohou postupně slábnout s tím, jak žena půjde stále za svým, a na nic dalšího se nebude ohlížet. Opustit však takovou ženu, a to právě v momentě, kdy je tzv. v ráži, může být pro muže pomyslným smrtelným úderem.

Přesvědčení ženy, že všichni muži jsou stejní

Jen málokdo z nás se může těšit z první velké lásky, která je zároveň láskou pravou a poslední, tj. na celý život. Spíše projdeme více vztahy, než potkáme našeho životního partnera. Někdy bývá odmítnutí směřováno na muže, někdy však na ženu. Žena, dojde-li přesvědčení, že jsou všichni muži stejní, se tak také bude na dalšího svého potenciálního partnera dívat. Již bude žít s tím vědomím, že i další partner jí ublíží, a tak se před ním bude mít na pozoru. Toho si ovšem může být muž vědom, zvláště pokud měl osobní zkušenost s takovou ženou. Pravá, nevinná láska se pak může vytrácet, a místo ní dochází k vypočítavosti, podezřívání, manipulaci. Dalo by se říci, že se dostaneme do bludného kruhu, kdy více odmítnutých žen bude znamenat více neúspěchů v dalších vztazích.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10968 (magazinsex.cz#462)


Přidat komentář