Nejhorší způsob jak si udržet muže

V životě nemáte nic jistého, natož pak v otázce citů. Zamilovala jste se, a nyní se těšíte ze vztahu? Jenže láska, tak jak přijde, také může odejít. Víte, jak si muže udržet, abyste ho naopak neodpudila Vaším konáním?

Myslíte, že lásky není nikdy dost? Zahrnujete muže pozorností, laskavostí, dárečky, oblíbeným jídlem, a nejradši byste s ním trávila každičkou volnou minutu? Ovšem i příliš mnoho lásky může pro vztah znamenat konečnou. Lásky a pozornosti by nemělo být ani málo, ale ani moc. Jak stanovit onu hranici, která je tak akorát? A čeho dalšího se vyvarovat, abyste se mohla těšit ze spokojeného vztahu, místo toho, abyste se dočkala od muže verdiktu, že se s Vámi rozchází? Inspirujte se následujícími řádky.

Žití v partnerském vztahu

Než můžete Váš vztah s mužem označit za partnerský vztah, je třeba více, než jen randění, kdy se s mužem sejdete jednou, či dvakrát do týdne. Plnohodnotný partnerský vztah nastává v momentě, kdy spolu začínáte žít, a svým způsobem je v tomto případě jedno, zda se vezmete, nebo se svatbou počkáte. Žití v partnerském vztahu prověří Vás i Vašeho partnera z hlediska míry souladu povahových vlastností, míry schopnosti řešení krizových situací aj. První dny soužití v partnerském vztahu mohou být naplněné štěstím, láskou, společnými plány, co vše podniknete, kam vyrazíte, co zažijete. Jenže po počáteční euforii může dojít ke zklamání. Zklamat však nemusí jen muž, ale také Vy jeho. Můžete se dopustit přešlapů, kiksů, které Vás mohou stát i vztah, jako takový. Jakých omylů se můžete dopustit, ač si je třeba ani neuvědomíte?

Partnerská manipulace ve vztahu

K manipulaci nemusí mít nutně sklon jedinec, který je ve vztahu silnějším. Výjimkou totiž není skutečnost, že manipuluje právě osoba, která se cítí ohrožená, která si není jistá svojí pozicí ve vztahu, nebo chce ze vztahu vytěžit co nejvíce. Manipulace s druhou osobou může být vědomá, ale také neplánovaná. Na začátku může stát nevinná prosba o zakoupení určité věci, kdy se pak požadavky zvyšují. Nemusí se však jednat jen o získávání hmotných statků, ale také o stránku psychickou a fyzickou.

Tolerance muže k ženské manipulaci

Jste to vy, která taháte za pomyslné nitky, kdy partnerovi určujete, co by měl dělat, kdy by to měl dělat, kde, a s kým by měl a mohl být? Nyní můžete začít namítat, že vztah je přeci žití ve dvou, tudíž by se měl druhý také podvolit, a plnit přání a potřeby protějšku. To sice ano, vztah je o kompromisu, ale ne o manipulaci, či o vydírání. Nikdo Vám nezazlívá, že byste si ráda dopřála to, či ono, a když vlastně máte nyní dohromady příjem společný, tak trochu očekáváte, že láska muže směrem k Vám se odrazí v pozornosti, v dárcích. Nenajde se snad žádná žena, která by nechtěla být rozmazlovaná, hýčkaná. Každá žena tak tedy víceméně zkouší na mužovi, kam až mohou sahat její hranice. Nenechte se však zmást tím, že by muž snad neviděl, neslyšel. Muž je jako databanka, kdy si vše ukládá, a ne třeba hned, ale posléze vyhodnocuje, a pak se podle výsledku zachová. Jeho míra tolerance k Vaší manipulaci směrem k němu, tak může jednoho dne skončit. A vy budete nemile překvapená, že najednou již muž neskáče podle toho, jak Vy pískáte.

Citové vydírání a psychické vydírání ve vztahu

Nemáte ráda slovo vydírání? Hned si představíte něco za něco? Jenže manipulace, která je řekněme mužem tolerována, přehlížena, nebo opravdu neviděna, může posléze z Vaší strany přerůst až ve vydírání. Je to poměrně jednoduché. Nastat totiž mohou dva případy. V prvním případě, se muž již nenechá opít rohlíkem, kdy Vám opravdu přestane plnit první poslední, co Vám buď na očích uvidí, nebo co mu přímo řeknete. Jak se pak zachováte? Netřeba snad říkat, že s jídlem roste chuť. A představa, že najednou nic nebude, a Vy již nedostanete nic, co byste si dalšího usmyslela, jistě není příjemná. Začnete tedy plakat, nadávat, hysterčin, nebo přistoupíte k citovému, psychickému vydírání?

Vydírání partnera přes sexuální uspokojení

Bohužel není v partnerském vztahu výjimečné, že jedinec druhého vydírání sexem. Jinými slovy, druhý udělá to, či ono, a za odměnu bude sex. Zdá se Vám to až příliš tvrdé? A nyní však zapátrejte v paměti, či si představte určitou situaci. Jak přijměte partnera, abyste dostala to, co chcete, když již nepomohou jenom slova? Nebude to náhodou sexuální uspokojení, orální sex, větší aktivita v posteli? No, vidíte, a jsme u toho. Nemusíte tedy rovnou vyložit před partnera karty na stůl, ale můžete dál pokračovat v manipulaci, kdy si na pomoci vezmete Vaše sexuální služby.

Odpírání sexu mužovi

Vyjednávat s partnerem můžete různými způsoby. Domoci se vhodného řešení můžete také různě. Ovšem používat intimní oblast Vašeho vztahu, jako zbraň, je v tomto případě dvousečné. Nebudeme se nyní zabývat tím, že sex je vlastně manželská povinnost, jako taková, a kdyby došlo na lámání chleba před soudem, pak viníkem budete Vy. Výše jsme uvedli opak, tj. poskytování sexuálních služeb za odměnu, či za přislíbenou odměnu.

Ponížení muže při odmítnutí sexu

Odpírání sexu je prakticky obdobou, jen s tím rozdílem, že Vy sama očekáváte ještě přidanou hodnotu od muže, a to v podobě jeho ponížení, připlazení se k Vám atd. Odpíráte mužovi sex, protože neučinil to, o co jste ho několikrát požádala? Jenže, dívejte se na věc i z mužovy stránky. Pro něj může být ona věc nedůležitá, nepřikládá jí takový význam, jako Vy. Tudy cesta, přes odpírání něžností, skutečně nevede, pokud se chcete těšit ze spokojeného a naplněného vztahu. Jak myslíte, že dopadnete, když budete mužovi odpírat sex? Je možné, že nějaký čas se bude ukájet sám, ale jednoho dne také může dojít na seznámení se s ženou, která pro něj bude mít pochopení, ať už nezištné, nebo záměrné. A jak na tom pak budete Vy sama? Je možné, že si budete moci sbalit kufry, a jít o dům dál, zpátky k rodičům, či si hledat podnájem.

Vliv lhaní na partnerské soužití

Nevidíte zase nic tak špatného na lhaní? Jistě, každý občas řekněme neřekne pravdu, nebo raději mlčí, aby nelhal. Jsou však drobné lži a velké klamání. Drobná lež může vztahu pomoci, ale pokud se lži nastřádají, pak se v jejich případě může jednat doslova o časovanou bombu. A v případě velké lži stačí i jedna, a partnera si jen těžko udržíte. Lhát můžete prakticky začít již v době, kdy s partnerem jen chodíte, tj. ještě spolu nežijete. K jakým nejčastějším lžím se ženy uchylují? Například se jedná o jejich věk, koníčky, sexuální minulost atd. Lhaním si můžete tzv. dopomoci k mužovi, kdy se mu ukážete v takovém světle, v jakém on chce, abyste byla. Jakmile však jednou začnete s lhaním, začnou se jednotlivé lži na sebe nabalovat. A skutečně je jen otázkou času, kdy dojde na odhalení jedné lži. Jak myslíte, že se pak muž zachová? Je pravděpodobné, že se najednou bude cítit zhrzen, podveden, kdy si může myslet, a to oprávněně, že jste mu vlastně lhala ve všem, ve všem podstatném. A o to více, pokud pak bude Vaše lži postupně odhalovat. Lhaní, mlžení, zatajování, Vám mohou přihrát do života lásku, ale musíte počítat s tím, že o ní zase přijdete, a to Vaším vlastním přičiněním.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10931 (magazinsex.cz#352)


Přidat komentář