Narušování partnerova soukromí

Ve vztahu dvou lidí jsou určitá nepsaná pravidla, která by neměla být porušována. K těmto pravidlům patří nenarušování partnerova soukromí. Ani tak však nemáme na mysli, že byste bez klepání vlezli do koupelny, jako spíše do mobilu, emailové schránky.

Domníváte se, že protějšek, se kterým chodíte, je Váš se vším všudy? Je tedy Vaším majetkem, kdy máte právo ho nejen milovat, starat se o něj, ale také ho dirigovat a kontrolovat? Pozor však na to, aby nedošlo k pletení si tzv. dojmů a pojmů. Žádná osoba, ať už s ní „jenom“ randíte, nebo žijete, nebude Vaším majetkem, a to ani v případě, že byste do dotyčného jedince investovali nějaké peníze. Dárky, pozornosti apod. jsou čistě Vaší záležitostí a rozhodnutím. Za večeři, kabelku, prádlo, dovolenou aj., nemůžete automaticky očekávat protislužbu či oddanost. Lásku a pozornost druhého si jednoduše nekoupíte. K té je třeba se dopracovat. S láskou, pozorností pak úzce souvisí** důvěra**, kdy druhému věříte, necháváte mu volný prostor, ale i soukromí, které potřebuje, nehledě na to, jak moc jste navzájem zamilovaní. Soukromí a stejně tak důvěra se dá velmi lehce narušit a ztratit, a to třeba Vašim rozhodnutím si prohlédnout, s kým si protějšek píše SMS zprávy či e-maily.

SMS a emailové zprávy

Klasické dopisy do poštovní schránky dostáváme již jen sporadicky. Když již ve schránce objevíme obálku, pak se spíše týká o úřední záležitosti, nebo odpovědi od firem, které jsme oslovili ohledně výběrového řízení apod. Členové rodiny, kamarádi, kolegové nás spíše kontaktují rychlejší, flexibilnější formou, a to SMS zprávami či emailem. Pokud přijde partnerovi klasický dopis v obálce, co s ním uděláte? Otevřete ho, nebo Vás to ani nenapadne, a položíte mu ho na stůl? A co, když partnerovi zahlásí mobil příchozí zprávu? I zde dodržíte partnerovo soukromí, nebo neleníte, a zprávu si přečtete? Měli byste vědět, že SMS zprávy, ale stejně tak i e-maily Vašeho partnera, jsou čistě soukromou záležitostí. Vám nijak nepřísluší, abyste se do mobilu, či e-mailu podívali, a to i v případě, že mobil bude odemknutý, emailová schránka s poštou otevřená. Samozřejmě, můžete se partnera zeptat, kdo mu píše, ale to je asi tak vše. Na partnerovi bude, zda Vám podá bližší informaci, či nikoliv.

Podezřívání partnera z flirtování

Zdá se Vám, že SMS zprávy přicházívají partnerovi poslední dobou nějak podezřele často? Není ani výjimkou, že partnerův mobil se ozve ve večerních, nočních hodinách? Pak je pochopitelné, že ve Vás začne hlodat semínko pochybností. Opravdu se však chcete snížit k řešení, že byste začali partnerovi lustrovat mobil, emailovou schránku? Pokud máte nějaké pochybnosti, že ve Vašem vztahu se začíná dít něco, čeho se obáváte, či se Vám nelíbí, pak spíše s druhým komunikujte. Vždy totiž mohou být určitá vysvětlení. To, co najdete v SMS, či emailových zprávách, Vám může hlavu ještě více zamotat. Zpráva, kdy nevíte, co jí předcházelo, a kam směřuje, ve Vás může vyvolat další otázky. A ono semínko pochybností nemusíte přečtením nijak rozptýlit. I nevinně napsanou zprávu můžete špatně pochopit, a z Vašeho případného nepodloženého žárlení, může vzniknout mnohem větší problém. Vaše bezdůvodná žárlivost může dát i partnerovi podnět, aby Vám skutečný důvod žárlivosti poskytl.

Nevinné flirtování přes SMS zprávy, e-mail

Kdo z nás kdy neflirtoval? Flirtování je jakousi jiskřičkou, která může studené místečko v našem srdci příjemně zahřát. Flirtování je do jisté míry hrou s ohněm. My sami však můžeme být tím, kdo plamínek zapálí, ale i tím, kdo ho může kontrolovat, případně včas uhasit. Ruku na srdce, flirtovali jste s opačným pohlavím? Bylo Vám to snad nepříjemné? A onen flirt, ač jiskřil, odehrával se v míře únosnosti, kdy rozhodně nebylo nutné se za něco stydět? Věřte, že flirtuje i Váš protějšek, a to třeba stejně nevinně, jako Vy. Flirtovat se však dá nejen tváří tvář druhému jedinci, ale také přes SMS zprávy, e-mail. Jak se pak k flirtu této formy stavíte?

Dvojsmyslné SMS zprávy, e-maily

Jistě se shodneme na tom, že u SMS zpráv, e-mailu máme více odvahy, kdy nemusíme čelit očím druhého jedince, a máme tak více kuráže překročit i jisté hranice. Přesto však může stále být flirtování nevinné. Pokud byste si neodpustili, a začali se pídit, s kým, a jak si Váš protějšek dopisuje, mohli byste být v jistém slova smyslu v šoku. Mohli byste se začíst do dvojsmyslné korespondence. Jenže, jako „nevítaný vetřelec“, kdy neznáte pointu příběhu, jen sotva můžete rozpoznat, že se jedná o pouhý nevinný flirt. Rázem možná začnete zuřit s tím, že Vás protějšek podvádí.

Prohlížení partnerových SMS zpráv

Dobře zvažte, jaké případné následky Vás mohou čekat, pokud v SMS zprávách, e-mailu objevíte něco, co Vám rozbuší srdce. Kromě toho, čeho chcete dosáhnout? Pokud nic v SMS zprávách, e-mailu nenajdete, skutečně se uklidníte? Nebo o to více budete protějšek podezřívat, protože si budete říkat, že veškerý důkazní materiál byl smazán, definitivně odstraněn? A když najdete jednu, či více zpráv, u kterých se Vám nebude zamlouvat „tón“, či způsob komunikace, co uděláte? Spustíte na partnera? Začnete mu spílat, že Vás podvádí apod.? Zákonitě se však dostanete k tomu, že jste to byli Vy, kdo se dostal tam, kam neměl. A tak směr hádky, který jste si plánovali, se může velmi lehce od požadovaného záměru, odklonit. Rázem bude pryč oboustranná důvěra. Jeden druhého začnete podezřívat, a budete se snažit o další nachytání. V takovém vztahu pak žít, je jen pro otrlé povahy. Opět se tedy ptáme, zda Vám bude stát zvědavost, či pochybnost za to, že se také třeba s protějškem rozejdete? Dobře zvažte Vaše kroky, které učiníte. Někdy prostě není cesty zpět, ač byste si to sebevíce přáli.

Kdo chce najít důkaz flirtu, najde ho

Ne nadarmo se říká, že kdo hledá, tak také najde. Budete-li ve svém „úsilí“ najít určitý důkaz flirtu, snaživí, pak se jistě dočkáte. Najdete to, co hledáte. Jenže pravá podstata zprávy Vám může unikat, což však již neuvidíte. Dál se pídit nebudete, a s jistým vítězoslavným výrazem ve tváři se pustíte do partnera. Přiznání ze strany partnera se však dočkat nemusíte. Místo pokání, smutného pokývání hlavy, to budete Vy, komu bude spíláno. Bude pak záležet na Vašem protějšku, jaké je nátury, zda Vám onen prohřešek proti zachování soukromí, jen tak lehce promine, nebo ve Vás začne pochybovat.

Nechcete-li být sami nachytáni, zamykejte si mobil

Myslíte, že kontrola pošty v mobilu, počítači, je příznačná jen pro něžné pohlaví? Jenže jsou i muži, kteří jsou značně žárliví, kdy si střeží svoji partnerku, jako oko v hlavě. To, co bylo výše uvedené, tedy platí, jak pro muže, tak něžné pohlaví. Nemyslete si, že když sami překonáte touhu po kontrolování došlé pošty u Vašeho protějšku, že tomu tak bude i druhé strany. Sami si pak zvažte, zda se protějšek může ve Vašem mobilu, emailové poště dočíst něčeho peprného, flirtujícího. Pokud ano, pak máte minimálně dvě možnosti. O jedné jsme již hovořili, a to je případné smazání zpráv, které by mohly ublížit, a to jak Vám, tak partnerovi. A druhá možnost spočívá v tom, že budete obezřetnými, a mobil si budete zamykat na heslo, stejně tak Vaši emailovou schránku. Zde může platit ono rčení o důvěřování a prověřování. Vašemu partnerovi můžete důvěřovat, ale lepší je, pokud nezavdáte příčinu ke zbytečné žárlivosti, a to prostým použitím hesla.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10900 (magazinsex.cz#246)


Přidat komentář