Maminčin mazánek

Jsou matky milující. Jsou matky krkavčí. Jsou však i matky, které bezvýhradně, za každých okolností staví své děti, a především pak syny na pedestial. Pokud se zamilujete do maminčina mazánka, pak se můžete připravit na řadu krušných chvilek.

Říkáte si, jak poznáte, že máte před sebou maminčina mazánka? Věřte, že již na první, maximálně na druhé schůzce poznáte, s kým trávíte volný čas. Takový muž byl opečováván, a mnohdy i bývá ve svém dospělém věku, nehledě na to, že je to již nějaký ten pátek, co dosáhl plnoletosti. Není však pravidlem, že každý muž, který žije u svých rodičů do dvaceti, třiceti let, je rozmazleným synáčkem. V dnešní době není totiž tak zcela jednoduché si hned tak vydělat, naspořit na vlastní bydlení, a to zvláště, pokud si nechcete vzít úvěr. Pokud tedy jedna z Vašich prvních otázek bude, kde bydlí, a odpověď bude znít u rodičů, pak není hned důvodu „vzít do zaječích“. Času budete mít ještě dost, než se necháte lapit do sítí lásky.

Oidipovský komplex

Závislý vztah mezi synem a matkou, má i své pojmenování. Řeč je o Oidipovském komplexu. Pokud bychom se podívali do historie, odkud se označení bere, pak Oidipe stál u zabití vlastního otce, a následně se oženil se svoji matkou. Samozřejmě, toto se v současnosti neděje, ale je zde poukázáno na velmi silné citové, vztahové pouto mezi matkou a synem. To se Vám již stát může, seznámíte-li se s mužem, který je na své matce závislý, a byl k tomuto tak vychován. Podle toho, jak silný vliv má matka na syna, můžete očekávat i její vliv na Váš začínají vztah. Ten může velmi záhy skončit. Může však i vydržet.

Zrod přílišného matčina vázání se na syna

Kdy může dojít ke vzniku přílišného vázání se na syna? Příčinu hledejme především v dětství syna, v jeho výchově. Typickým příkladem je vychovávání syna takovým způsobem, kdy je nedotknutelný, a je mu splněno vše, co si jen pomyslí, přeje. Přílišné nezdravé upnutí na syna je však v konečném důsledku pohromou pro všechny zúčastněné osoby, tj. nejen pro partnerku, ale i pro syna matky a pro matku samotnou. Pokud se totiž syn přeci jen „rozhoupe“ k opuštění rodného hnízda, a chce žít se svoji partnerkou, bude to o to pro matku bolestivější. Syn pro ni byl jakousi modlou, kterého si vychovala k obrazu svému, a tak trochu předpokládala, že ji dá přednost před kýmkoli jiným, a vždy „přiběhne“, když zavolá.

Přiběhnutí na zavolání

A právě ono** přiběhnutí na zavolání** si můžete „užívat“ plnými doušky. Podle Murphyho zákonů se Vašemu partnerovi ozve mobil povětšinou v tu nejméně vhodnou dobu, ať už budete na večeři, budete mít před cestou na dovolenou apod. Hlas v mobilu bude tak naléhavý, nebo tak srdcervoucí, plačtivý, že partner si nebude moci pomoci, vše zanechá, včetně tedy Vás, a vyrazí směr k matce. Tím, jak bude matka pociťovat, že vztah mezi jejím synem a Vámi nabírá na obrátky, vyvíjí se v něco více, což je pro ně ohrožující, tím zesílí svůj tlak na syna. Telefonáty mohou být častější, nebo důvody vedoucí k překažení Vaší schůzky, ještě důmyslnější. A jen si zkuste postěžovat Vašemu partnerovi na jeho matku, že to snad dělá naschvál apod. S největší pravděpodobností se se zlou potážete. Budete to totiž Vy ta zlá. Partner nabude dojmu, za přispění své matky, že nepřejete jejich vztahu, že na matku snad žárlíte apod.

Partner, který si neuvědomuje závislost na matce

O to horší situace Vás čeká, pokud partner nijak nevnímá, že by jeho vztah k matce byl nějak divný, či snad přehnaný. Takovému partnerovi jen těžko můžete říci zpříma, že je na své matce závislý, že ho matka využívá apod. Opět byste neuspěla. A vítězkou by byla jeho matka, ne Vy. Co to však pro Vás bude znamenat? Nejspíš se budete cítit bezmocná, slabá. Místo radosti, štěstí ze svazku, budete pociťovat smutek, ale také hněv, zlobu, žárlivost. Sama si musíte říci, zda Vám stojí za to setrvat v takovém vztahu, či nikoliv. Může dojít ke zlomu, k Vašemu prospěchu. Zlomu se však také dočkat nemusíte. Vašemu partnerskému vztahu můžete dát šanci. Jen není od věci si stanovit nějaký časový limit. Abyste třeba také nečekala roky. A zatímco byste čekala, někdy s menší, jindy větší trpělivostí, někde by mohl být Váš životní partner, který by Vás na rukou nosil a vážil si Vás.

Matka a partnerka

Vztahy mezi partnerkou a partnerovou matkou bývají samy o sobě často náročné. Ostatně, to samé může platit pro vztah mezi partnerem a partnerčiným otcem. Není to však samozřejmě pravidlem, jsou výjimky potvrzující pravidlo. Pokud však ne, a ještě se k tomu přidá přílišná, přehnaná péče ze strany matky, která chce pro svého syna jen to nejlepší, jinými slovy ona je pro něj přeci to nejlepší, pak můžete mít značný problém. Může Vás čekat pár perných chvil, střetů, hádek. Jenže pozor, jakmile byste se snažila vstoupit mezi matku a jeho syna, tj. snažila se domoci Vašeho práva, kdy Vy máte pravdu, pak vězte, že je jen malá pravděpodobnost, že tento boj zvítězíte, chodíte-li s nefalšovaným maminčiným mazánkem. Potom by si mohla taková matka gratulovat, jak se jí povedl její záměr.

Trojúhelník, ovšem ne milostný

Řekne-li trojúhelník ve spojitosti se vztahy, pak si většina z nás spíše vybaví manželský trojúhelník, kdy tím třetím je milenec, či milenka. Zde však vedlejší roli nehraje nový příchozí. Ne vedlejší, ale hned hlavní roli zde hraje partnerova matka. Jste-li silnou osobností, a hned tak se nezaleknete nějaké té překážky, partnera máte ze srdce ráda, a víte, že v hloubi duše je dobrý, jen je třeba mu otevřít oči, pak se Vám může podařit ostrou špici trojúhelníku zaoblit. A kdo ví, třeba se dočkáte šťastného konce, který nebude v podobě házení překážek pod Vaše nohy. Ne všechny války se mohou vyhrát hrozbami, zbraněmi, fyzickou silou. Mnohdy je zapotřebí síly, ale té vnitřní síly, odhodlání a trpělivosti. Pokud Vám taková síla nebude chybět, pak se můžete dočkat zasloužené odměny, kterou pro Vás bude šťastný vztah, šťastné manželství a rodina.

Vybere-li si muž matku, a ne Vás

A co když si přes Vaši snahu, trpělivost, ohleduplnost, lásku, vybere muž přeci jenom svoji matku? Pak věřte Vaší vnitřní intuici. A věřte, že je to také dobře. Dovedete si představit život po boku muže, který se z práce stavuje za svoji matkou den co den? Vozí si od ní buchty? A když je nemocný, tak dostává servis v podobě teplé polévky do postele? Copak byste takový vztah rozdýchala? A co kdyby Vaše společná dovolená nebyla jen ve dvou, ale ve třech s tím, že přeci nemůže nechat svoji starou matku jen tak napospas samotnou? To by byla jistě romantická dovolená, co myslíte?

Dovolená, kde můžete potkat životního partnera

A tak, dostanete-li kopačky, pak si vyrazte na „ozdravnou“ dovolenou jen Vy sama, nebo třeba s kamarádkou. A kdo ví, třeba právě na této dovolené potkáte muže, který nebude ani minutu váhat, zda Vy, nebo snad jeho matka. Matky plní důležitou roli v životě svých dětí. Jen by se měly snažit o přetnutí pupeční šňůry zavčas.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10873 (magazinsex.cz#159)


Přidat komentář