Má smysl udržovat manželství kvůli dětem?

Jste s manželem či manželkou již nějaký ten pátek, máte děti, ale Vašemu vztahu něco chybí? Nebo Vám to přímo v manželství neklape a nebýt dětí, už spolu dávno nejste? Je otázkou, zda má smysl takové manželství udržovat nebo jít od sebe.

Manželství bez harmonie rodiny

Děti si zaslouží oba rodiče. Každé dítě si přeje harmonickou rodinu, kde se nebudou rodiče hádat a všichni se budou mít rádi. Naprostá většina manželství je minimálně prvních pár měsíců šťastná, manželé se mají rádi a soustředí se na své děti, které jim dělají radost a na které jsou hrdé. Po čase to však může začít mezi manželi skřípat. Zamilovanost je pryč, na scénu přichází stále častěji hádky, výčitky a žárlivé scény. Mnoho manželů hovoří o tom, že se jim v domácnosti špatně dýchá, že potřebují větší volnost a že by byli nejraději sami. To by nemusel být až takový problém, kdyby však nebyly děti. Mnoho dvojic se snaží ve vztahu setrvat, aby rozlukou manželů děti netrpěly. Je otázkou, co je pro děti lepší. Zda mít oba rodiče doma pohromadě, kteří se však neustále hádají, kvůli kterým je v domácnosti dusno a kvůli nimž se děti trápí, nebo se rozejít a připravit tak dítě o jednoho z rodičů, i když doma bude lepší atmosféra?

Manželství kvůli dětem

Pouze polovina manželství v České republice může být hrdá na to, že se nerozpadla. Bohužel ani tato polovina nemusí být nutně šťastná a manželství si užívat. V této polovině jsou totiž zahrnuta i ta manželství, která jsou nefunkční a drží pohromadě pouze kvůli dětem. Mnoho manželských svazků nefunguje tak, jak by mělo. Většinou s příchodem dětí na sebe přestanou mít manželé čas,** sexuální touha** je pryč a vše točí kolem dětí. Ženy zůstanou na mateřské s dětmi a jsou odkázány na příjem muže. Muži často ženám vyčítají, že se nestarají o domácnost tak, jak by měly, že se muži příliš nevěnují, atd. Pak jsou ženy, které již mají starší děti a které se až příliš věnují svému zaměstnání, podnikání a nezbývá jim již tolik času na rodinu, a na pečování o teplo domova. Problémů v manželství může být plno a můžou se lišit. Někomu nestačí manžel či manželka a hledá zpestření u někoho dalšího. Jiný se utápí v alkoholu, někdo tráví převážný čas v hospodě.

Má smysl pokus o záchranu?

Zcela jistě ano, je-li záchrana možná. I když už si partneři nemají jako muž a žena co říci, natož aby spolu jako muž a žena fungovali i po milostné stránce, je zde ještě šance, že alespoň dokážou být společně dobrými rodiči svým dětem. Děti si dobré rodiče zaslouží. O záchranu manželství jistě stojí za to se pokusit. Pokud však v rodině je domácí násilí, alkohol, drogy nebo ponižování druhého partnera před dětmi, není se o čem bavit a zde je lepší co nejrychleji manželství ukončit a více se netrápit. Jsou však situace, kdy se dá rodina ještě zachránit. Rodiče se můžou např. domluvit na tom, že si každý z nich bude žít svůj vlastní život, ale je důležité, aby se před dětmi k sobě chovali hezky, aby spolu vycházeli, a aby k sobě zachovali úctu a respekt.

Proč jsou rodiče pro dítě tolik důležití?

Aby výchova dítěte proběhla naprosto v pořádku, je důležité, ba přímo zásadní, aby dítě vyrůstalo v klidném, harmonickém a láskyplném prostředí. Jedině tak se stane dítě důležitou a nezastupitelnou součástí skupiny. A tohoto by nebylo možné dosáhnout v případě, kdy by rodiče nefungovali, nebavili se spolu, hádali se, nebo když by nežili spolu a jeden zakazoval druhému dítě vídat. Plně postačí, když má každý z rodičů svůj život, své zájmy a svůj životní smysl. Důležité ale je, aby byly spolu a zajišťovali svým dětem rodinu. Děti jsou v partnerství stabilizačním prvkem a motivací. Díky nim se mnoho manželství drží. Jsou důvodem, proč problémy řešit, ovšem někdy ani ony nezabrání rozchodu. Zvláště tehdy, pokud je vzájemný vztah rodičů na bodu mrazu, postrádá určité hodnoty. Pokud i přesto spolu rodiče kvůli dětem zůstanou, pak nemusí být vždy zárukou, že taková rodina bude plnit potřeby dítěte.

Co je pro dítě lepší?

Jestliže se rodiče nesnesou a nedokážou** žít jako rodina,** nebo alespoň spolu, bez hádek a napětí, bez stresování dítěte, pak je jistě lepší, aby šli od sebe a dítě mělo doma klid a pohodu. Pokud se dítě stresuje, je nervózní z přítomnosti obou rodičů, neboť čeká, kdy opět bude doma hádka, které bude muset být přítomno, není to pro jeho** výchovu a rozvoj** dobré. Dospělý v dnešní době stále více kopou za sebe, a nehledí na potřeby dětí. Stále přibývá těch párů, které se rozejdou ještě dřív, než se dítě narodí nebo velmi brzy po porodu. Pokud se někdo rozhodl založit si rodinu nebo se rozhodl přivést dítě na svět, pak by měl mít alespoň částečnou perspektivu společného života a pocit zodpovědnosti. To však funguje čím dál méně. Pokud to manželům přestane klapat a již nevidí možnost, jak dát manželství dohromady, pak je vhodné se domluvit na klidném rozvodu, který dítě poznamená pokud možno co nejmíň, nebo zůstat formálně spolu a pokusit se sobě chovat přátelsky, nepřekážet jeden druhému a společně vychovávat děti. Pro dítě je tato** varianta méně bolestivá**, než když se rodiče spolu nebaví vůbec a je mezi nimi neustálé napětí.

Kdy od manžela odejít?

Samozřejmě je nejlepší, když se rodiče dokážou dohodnout a žít spolu, i když třeba každý po svém, v jedné domácnosti, a společně vychovávat děti. Mnozí rodiče však na tento styl bydlení nemají nervy, náladu a už vůbec ne pomyšlení. Pokud je člověk nešťastný, nikdy z něj nebude ten nejlepší rodič. Takový rodič je totiž nervózní, má hněv, je nešťastný a na své okolí si vybíjí svou frustraci ze zpackaného života. Často se také stává, že v dospělosti** děti svým rodičům vyčítají,** že se nerozvedli dříve, neboť takovou atmosférou, která v domácnosti panovala, dost trpěly. Může se také stát, že ačkoliv se manželé snaží napravit svůj vztah, ale nejde to a žena např. vyčítá muži, že pokud se odstěhuje, nebude moci vídat své děti, sama nakonec uzná, že přece jen bude lepší, když se s mužem domluví** na klidném odloučení,** než neustále trpět tu nenávist v jedné domácnosti a špatnou atmosféru, kterou vnímají samozřejmě i děti. Právě snaha ochránit děti před traumatem z rozvodu bývá hlavním důvodem, proč se matky nemůžou k rozvodu rozhoupat. Mnohdy jsou ochotné tolerovat i manželovu nevěru nebo nevěry, jen aby děti nic nepoznaly. V takových případech, kdy je jeden z rodičů z celé situace vynervovaný a nešťastný, je lepší od manžela odejít a začít znovu. I pro děti bývá takové řešení často mnohem lepší.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10980 (magazinsex.cz#484)


Přidat komentář