Jak zvládnout odloučení

Každé odloučení od milované osoby je nepříjemné. Je logické, že chceme být s tím, se kterým nám je dobře, co nejvíce. Jenže v rámci našich pracovních, ale i soukromých povinností, přichází v životě momenty, kdy se musíme na určitý čas rozloučit.

Nebudeme však hovořit o hodinách, ale dnech a týdnech. I když můžeme v současné době vykonávat prakticky jakoukoli pracovní pozici, kterou jsme si vysnili, kvůli které jsme dlouhé roky studovali, může to být něco za něco. V blízkosti našeho bydliště nemusíme zrovna najít místo, které by nás nadchlo, a pak máme volbu, zda budeme vyčkávat, ovšem bez příjmu, nebo se vydáme za prací i mimo město. Není pak výjimkou, že řada z nás cestuje za prací, ať už každodenně, nebo setrvává na určitém místě přes týden, či než dokončí započatý projekt, a pak se navrací domů.

Odloučení partnerů

Jsou povolání, která přímo vyžadují práci v terénu, při kterých se cestuje z místa na místo. A kromě nich, je možné také zastávat pozice, které vyžadují občasné služební cesty, ať už v rámci naší republiky, nebo za hranice našeho státu. Odloučení od milovaného protějšku může špatně snášet jak ten, který je na cestách, tak ten, který zůstal doma. Přeci jenom však ten, který se vydal kamsi, na tom může být se smutkem, strádáním lépe, než ten, který se ocitl sám mezi čtyřmi stěnami. Důvod je poměrně prostý. Ten, kdo je pryč, tak činí z určitého důvodu, ne jen tak pro zábavu. A tak o nudě se nejspíš nebude moci hovořit. Jistě, smutek, samota pak může dolehnout, a to převážně ve večerních, nočních hodinách, kdy je čas se uložit ke spánku.

Výprava do společnosti

Večery však jak jedna, tak druhá strana nemusí trávit sama, a utápět se v litování. Je možné zavolat kamarádům, přátelům, a vyrazit do společnosti. Jenže, paradoxně pobyt ve společnosti může způsobit ještě větší trápení, ještě větší touhu po blízkosti toho druhého. Stačí se totiž podívat na páry kolem sebe, jak se objímají, tulí k sobě, líbají. Zavírat se však doma také nemá smysl, a držet tak dobrovolné vězení, než se protějšek navrátí. Jak se tedy zařídit, aby bylo odloučení pro srdce co nejméně bolestivé?

Jak je dobré zvládnout odloučení

Jedinci, kteří se musí vyrovnat s odloučením, můžeme rozdělit do dvou táborů. Jeden tábor bude zahrnovat jedince, kteří berou odloučení jako nutné zlo, a podle toho také k němu přistupují. Druhý tábor bude zahrnovat jedince, kteří berou odloučení jako přínos jejich vztahu, protože hned tak nedojde k ponorce, více se u partnerů posílí jejich vazby. Půjde však také o to, jak dlouho bude odloučení trvat. Taková půlroční služební cesta je spíše** zkouškou pro vztah** než pro posílení vztahu. Může bohužel dojít i k odcizení, kdy si jeden z partnerů řekne, že vlastně toho druhého nepotřebuje, a že mu čekání nestojí za jeho námahu. Pokud hovoříme o zvládnutí odloučení se ctí, pak bychom ovšem měli zapomenout například na flirtování s druhými jedinci, kdy chybí jen malý krůček překročení jistých hranic. Není však zakázáno jít s kamarády ven, na diskotéku, do kina apod. Jen je třeba pamatovat na to, aby se šířka kamarádů nezúžila jen na jednoho, se kterým pak povážlivě často trávíme volný čas.

Pravidla odloučení

O některých věcech se nám špatně hovoří. Jedná se především o delikátní oblasti. Kupříkladu otázka sexu bývá u mnohých párů ožehavým tématem. I když není nic špatného na tom si říci, co se nám v sexu líbí, spíše naopak, řada z nás tak nečiní. Vedle toho, že spolu řada párů moc nekomunikuje, je zde také problematika očekávání. Tak nějak totiž očekáváme, že druhý přeci ví, jak se má chovat, zatímco bude protějšek pryč. Jenže, to co si myslíme v duchu, a nevyřkneme to, může být od reality na hony vzdálené. Krom toho, každý z nás je jiné nátury, jinak jsme byli vychovaní, a to, co my považujeme za „normální“, může druhý považovat za abnormální. Již jsme se dotkli flirtu, který pak může přejít i do nevěry. Jak v případě flirtu, tak nevěry, může zaujímat každý z nás jiné stanovisko. Někdo nepovažuje za nevěru ani to, když se dva vášnivě políbí, obejmou, pohladí. Jiný považuje za nevěru i pouhý úsměv směrovaný k cizímu jedinci. Máte-li tedy svá očekávání, pak je formulujte, a především je řekněte druhému nahlas. Jen tak se vyhnete případnému nepříjemnému překvapení, které by na Vás mohlo čekat při opětovném střetnutí.

Důvěra ve vztahu

S výše uvedený souvisí i otázka důvěry. Můžete mít totiž sebelépe nastavená pravidla hry, ale pokud sami nevěříte, že budou dodržována, pak je to o ničem. Důležité je, abyste důvěřovali protějšku, tak sami sobě. Pokud jste totiž sami na pochybách, zda odloučení zvládnete se ctí, jak pak můžete mít důvěru v druhé osobě? V případě odloučení, i kdybyste sebevíce chtěli, jen těžko můžete prověřovat. Sice se říká „důvěřuj, ale prověřuj“. Jak byste však dané rčení chtěli naplnit? A prověřováním určitě není myšleno, že byste snad druhému kontrolovali jeho emailovou schránku, SMS zprávy apod. Nenechte se ani zviklat od Vašich rádoby přátel, kteří se možná jen za kamarády vydávají. To, že od nich uslyšíte určité fámy na stranu Vašeho protějšku, pomluvy, by Vás mělo nechat klidnými. Jen tak poslouchat řeči, kterými se někdo chce vloudit do Vaší přízně, nemusíte. Lepší je hned utnout na začátku, abyste v druhém nepodnítili jeho úsilí v dalším pokračování. Semínek pochybností se snažte co nejdříve zbavit. Zbytečně byste se jen trápili, sužovali.

Návštěva během odloučení pro dodání síly

Umožňuje-li to povaha odloučení, pak se snažte naplánovat nějakou tu** návštěvu**. Nezůstávejte pouze u SMS zpráv, e-mailu. Není totiž výjimkou, že** odloučení** je delšího rázu, kdy je pracovník například vyslaný kvůli dohledu nad otevřením nové pobočky firmy. V tomto případě je možné, abyste se viděli, na rozdíl například od odloučení, které je způsobeno cestováním s dodávkou zboží na určitá místa. Návštěva může jak Vám, tak protějšku pomoci ve věci posílení Vašeho vztahu. Pochopíte, jak moc pro Vás druhý znamená, co vše jste spolu prožili, co ještě můžete mít před sebou. Ideální je, pokud by návštěva mohla být minimálně jednodenní s přenocováním. Pouze několikahodinové střetnutí by naopak mohlo být bolestivější, a místo pomoci, by se dostavilo větší trápení. Pokud byste se však mohli s protějškem vidět přes víkend, pak můžete čas využít nejen pro milostné hrátky, ale také pro romantickou procházku, večeři aj. Odloučení, které trvá půl roku, či déle, by si zasloužilo mít možnost opakovaného střetnutí. Možnosti se však odvíjí také od místa, vzdálenosti, kam protějšek odjel.

Komunikace prostřednictvím mobilu, e-mailu

Díky současným moderním technologiím, je možné být spolu alespoň zčásti. Mobil, e-mail, Skype aj., Vám sice neumožní se druhého dotýkat, těšit se z jeho objetí. Zato se však můžete slyšet, vidět, sdělovat si pocity. Pokud tedy zrovna Váš protějšek není v pustině, která neumožňuje se telefonicky, či jiným způsobem spojit, pak využijte volných chvilek k tomu, abyste byli Vašemu protějšku blízko, jak to jen jde. Díky tomu se neodcizíte, a navzájem se utvrdíte, že Vám na sobě záleží, že jste nezapomněli, že jste jeden pro druhého důležití.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10901 (magazinsex.cz#247)


Přidat komentář