Jak může láska nahradit léky proti bolesti

Zažívat můžeme bolest fyzického i psychického rázu. Psychická bolest má však úzkou spojitost s fyzickým strádáním. Léky mohou být řešením, ale jen těžko pomohou naší duši. Zato opětovaná láska může zhojit zhuntované srdce i tělo.

 

Někomu by se mohlo zdát nemožné, aby například taková chřipka souvisela s psychikou. Ovšem skutečně řada nemocí, ne-li všechny mají svůj zárodek v naší psychické stránce. Jakmile nás něco trápí, cítíme se v nepohodě, tento stav se promítne do podoby bumerangu. I v případě, že si například nebudete vědomě připouštět, jak Vás určitá věc sužuje, dáváte Vašemu tělu signál, že má být v obranné, či útočné pozici apod. Čím déle taková situace trvá, či se k ní přidají další, je jen otázkou času, kdy dojde ke snížení imunity, obranyschopnosti. Naopak nám pak může láska odnést myšlenky na bolest, jedná-li se ovšem o opětovanou lásku. Do jaké míry však může láska k druhému člověku zmírnit bolest? A proč je neopětovaná láska tak trýznivá?

Láska místo analgetik

Komu by se nelíbilo místo kupování poměrně drahých léků mít v domácí lékárničce prázdno, respektive mít existenci lásky. Láska může nahradit analgetika. Láska dokonce může být účinnější, než léky proti bolesti. Má to však jeden malý háček. Nestačí totiž jen chtít, nestačí ani milovat, respektive jednostranně milovat. I když to možná bude znít jako klišé, láska má moc, je-li oboustranná, opětovaná.Je pěkné být zamilovanými, užívat si pocitu, že nám buší srdce vždy, když potkáme osobu, která nám nedá spát. Ovšem, je-li bušení srdce jen naše, a neozývá se od protistrany, můžeme se dočkat přesně opačného efektu. Neopětovaná láska nás totiž může trýznit. Neopětovaná láska může být spouštěčem nemocí. Řekne-li se tedy láska, ne vždy jí můžeme spojovat s příjemným pocitem, který v nás vyvolá úsměv na tváři.

Jak tlumit bolest láskou

S léky na bolest je to poměrně jednoduché, co se týká dávkování. Stačí si přečíst přiložený leták, kde je, kromě jiného, uvedeno správné dávkování. Jak je to však s láskou? Cožpak je možné lásku nějakým způsobem dělit? Prakticky to skutečně není možné. V případě lásky je to však také jednoduché. Láska totiž buď je, nebo ne. Nestačí však jen tak ledajaká vlažná láska. Chcete-li se těšit z účinku lásky, pak je třeba, aby byla láska vášnivá, silná.

Recept na lásku – recept na utišení bolesti

Již bylo vymyšleno různých elixírů lásky. Je nám známo, kterými afrodiziaky lze zvýšit naší sexuální touhu atd. Otázkou však je, zda existuje skutečně zaručený recept na lásku. Takto byste se také mohli ptát na recept na utišení bolesti. Každý z nás je zcela individuální a vnímá zamilovanost jiným způsobem, respektive se jinak projevujeme, když jsme zamilovaní. Pokud bychom se pak vrátili k předchozímu odstavci, pak bolest lze úspěšně tlumit láskou, ovšem de facto jen v období největší zamilovanosti. Není žádným tajemstvím fakt, jste-li zamilovaní, pak vše okolo sebe vnímáte jinak. Problémy a těžkosti vidíte v menší míře, nejsou pro Vás tolik neřešitelné a zásadní. Spory s druhými jedinci Vás nechávají více chladnými, než jindy atd. Jste-li zamilovaní, pak máte pocit, že můžete žít jen tak ze vzduchu, nepotřebujete jíst. Láska Vás sama o sobě sytí. A právě v této fázi je láska skutečně nejsilnější, a může Vám pomoci se zbavit bolestí, ať už fyzického, nebo psychického rázu.

Dočasná doba působení lásky proti bolesti

Z výše uvedeného je zřejmé, že stav zamilovanosti bohužel nebude nekonečný. I když budete mít partnera rádi ne týden, měsíc, ale roky, pocit zamilovanosti, se bude postupně vytrácet. Ono příjemné mravenčení a pocit, že bez druhého nemůžete žít, se časem vytratí. Nelze obecně říci, že láska ztratí svoji moc „uzdravování“ po měsíci, půl roce. U každého z nás je tato doba individuální. Ovšem nelze také jen tak říci, že skončí-li období zamilovanosti, pak již láska, jako taková ztrácí svůj význam. I kdy láska již nebude tzv. hory přenášet, stále mezi Vámi bude, čímž se Vám také bude žít lépe a spokojeněji, než, kdybyste byli sami, či rozhádaní atd.

Stále zamilovaní – krátkodobé vztahy

Výše uvedené by také mohlo být tak trochu radou, jak je asi tak možné se těšit z dobrého fyzického a psychického stavu, být stále zamilovanými. Jenže jsme již také uvedli, že zamilovanost klesá, a to i přesto, že k druhému chováte stále stejné city. Pak se může nabízet pro stav stálého zamilování řešení, a to v podobě krátkodobých vztahů. Přemýšliví, možná také vychytralí jedinci by mohli pojmout vztah, respektive lásku z něj získanou, jako skutečný lék. Jakmile by lék přestal působit, opustí partnera, a poohlédnou se po jiném. Ovšem jen málokdo z nás je takové nátury, aby opakovaně a donekonečna přecházel z jednoho vztahu do druhého. Navíc, účinek lásky se odrazí jen ze skutečného zamilování. Vypočítavost, se kterou může jít jedinec do krátkodobého vztahu, mu může přinést sexuální uspokojení, ovšem ne již uspokojení psychického rázu, které očekává. Navíc, zamilování nemusí přijít automaticky, jako na běžícím pásu. Jde-li jedinec do vztahu již s tím vědomím, že bude krátkodobý, a nic pro něj nebude znamenat, či nechce, aby pro něj něco znamenal, dává tímto sám sobě podvědomě signál, aby se opravdově nezamiloval.

Jak milenecká láska tiší bolest

Láska může mít mnoho podob. Může se jednat o lásku mateřskou, rodičovskou, sourozeneckou, mileneckou. Soustředíme-li se na mileneckou lásku, je možné ji připodobnit k drogám, co do účinků proti bolesti. Je-li ve Vás skutečný vášnivý cit k druhé osobě, a láska není jednostranná, pak dochází ve Vašem mozku k aktivaci pocitu libosti i blaha. K tomuto pocitu může docházet nejen v momentě, kdy jste fyzicky přítomni s milovanou osobou, ale také na ni myslíte. Je však rozdíl, pokud byste byli zamilovaní do osoby, která o Vás buď neví, nebo k Vám nechová stejné city, jako Vy k ní. V takovém případě se sami ničíte, a dost možná, že Vám to i dělá dobře.

Neopětovaná láska jako sebeničení

Je jen málo pravděpodobné, že by se Vám líbil jen jeden člověk, zatímco ti další by Vás nechali naprosto chladnými. Není ani výjimkou, že jste v partnerském, manželském svazku, a přitom se Vám ještě líbí například soused/ka, kolega/yně atd. Pokud však dojde k tomu, že se Vaše myšlenky budou čím dál častěji uchylovat k dotyčnému jedinci, nebudete se moci soustředit na nic jiného. A pokud navíc jedinec nebude mít zájem o Vaši osobu, či bude Váš obdiv, či láska tajná, pak Vás taková neopětovaná láska může vnitřně zcela zničit. Říká se, že láska je slepá. To však platí nejen v zamilovanosti oboustranné, ale také jednostranné. V druhém případě však může neopětovaná láska také vyvolat činy, kterých budete posléze litovat. Bolest, kterou Vám druhý způsobil, a třeba o tom ani neví, se může odrazit ve Vaší pomstě. Můžete si říci, že když Vy nemůžete mít dotyčného jedince, tak také ani nikdo jiný. Budete osobu sledovat, budete na ni žárlit atd. Na začátku stojí láska. Na konci pak může být i tragédie, ne jen zlomené srdce. Zlomené a bolavé srdce se může dlouho hojit, a nemusí se nikdy zcela zacelit. Pokud však budete schopni říci „stop“, a otevřete se nové lásce, je možné se odrazit ode dna, a dovolit druhému, aby nám pomohl na hladinu.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10963 (magazinsex.cz#446)


Přidat komentář