Ideální množství sexuálních partnerů

V rámci sexuálních partnerů bude jeden, který je prvním, a jeden, který je posledním. Mezi nimi bude menší, či větší řada partnerů. Výjimkou však ani nebývá, je-li první partner, partnerem současně posledním. Jaké množství pak bývá považováno za ideální?

 

První otázku, kterou si můžete položit, zda Vám jde o to, abyste se ocitli v příslušné tabulce. A nebyli jen v ní, ale byli co nejblíže „cíli“. Nebo Vám jde spíše o to, abyste místo dosažení „správného počtu“ měli po boku životního partnera, se kterým Vám bude dobře, nehledě na to, zda je první, třetí, či desátý v pořadí?

Počet sexuálních partnerů a zkušenost v sexu

Nebudeme však zastírat, že čím více budete mít sexuálních partnerů, tím budete zkušenější, což bezpochyby ocení Váš protějšek. Tedy, jestli budete při milování aktivní, a nebudete třeba tvrdošíjně uplatňovat jednu, či dvě sexuální polohy. Svým způsobem je to jako s prací. Čím více si budete prohlubovat a zvyšovat svoji kvalifikaci, tím budete znalejší, šikovnější, zručnější atp. Brát to však jako výzvu, a „vydat“ se na dobrodružné poznávání stran řady nezávazných sexuálních zážitků, je však na zvážení. Mnoho se můžete naučit také od Vašeho protějšku, byť by byl třeba jen prvním, druhým v pořadí. A pak také nemusíme zapomínat na řadu „vzdělávacích pomůcek“, ke kterým patří literatura, časopisy, videa, ale i „obyčejné“ romantické filmy. Vyberte si, zvolte cestu, která Vám bude příjemnější, a bude v souladu s Vaším přesvědčením, s Vašimi standardy.

Trumfování v počtu sexuálních partnerů

Možná, že se ocitnete uprostřed otevřeného rozhovoru, kdy se dostane na otázku, kolik jste doposud měli sexuálních partnerů. Určitě padnou i čísla, která převyšují počet deset. A můžete také zaznamenat, že čím větší číslo bude vyřčeno, tím se dotyčnému dostane obdivného poklepání na rameno, doprovázeného halasnými výkřiky. Ani se nenadějete, a otázka se stejným obsahem „přistane“ i u Vás. Co řeknete, když víte, že sexuálních partnerů rozhodně nebylo deset, nebylo jich ani pět, a možná byl zatím je jeden jediný, opravdový? Budete mlžit, a řeknete číslo, které má od pravdy daleko? Nebo se zhluboka nadechnete a nahlas plni odhodlání řeknete pravdivé číslo, či ho jen tak špitnete?

Jediný sexuální partner – nic nenormálního

Odvaha bývá rozhodně ceněna, jen těžko říci, jakého zamručení se Vám od účastníků diskuse dostane. Navíc je třeba poznamenat, že druzí, kteří ze sebe pálili jedno vyšší číslo, než druhé, si mohli prostě jen vymýšlet. Zato, že případně nejste přeborníky v lámání rekordů, se nemusíte stydět. To, že máte třeba jen zatím prvního sexuálního partnera, může být naopak hodno obdivu, místo pohrdání a posměšků. Rozhodně nejste žádnými břídily apod. Mít** jediného sexuálního partnera**, na tom není nic nenormálního.

Čím více sexuálních partnerů, tím lépe

A pak tu máme přesný opak, kdy sexuální partner není jediný, ale byla jich pěkná řádka. Mít** vysoký počet sexuálních partnerů**, respektive mít bohatou sexuální zkušenost, má něco do sebe, o tom není pochyb. Možná, že se však místo obdivu u kamarádů, či dokonce Vašeho současného protějšku, kterému prozradíte, jací, že jste v posteli dobří, dostane opovržení. Také záleží na tom, zda jste mužem, či ženou. Bohužel v tomto případě je zde určitá diskriminace, lze-li to tak říci. No, ostatně, posuďte sami na následujících řádcích, a ne/dejte nám za pravdu.

Kvalita a kvantita sexuálních partnerů

Ne vždy vyhrává kvantita nad kvalitou. Výjimky potvrzují pravidlo, ovšem sami můžete usoudit, zda je pro Vás směrodatnější kvalita sexuálního prožitku, než vysoké číslo sexuálních partnerů. To, že se můžete Vy, nebo Váš protějšek „pochlubit“ vysokým počtem sexuálních partnerů, ještě automaticky neznamená, a není rovnítkem, že jste sexuálními borci, přeborníky, kteří v maximální míře uspokojí svůj protějšek. Může se stát, že sex bude normální, ničím výjimečný, a přesto se protějšku dostanou slova samochvály, kdy sexuální „přeborník“ řekne, že to byl ale skvělý. Ne nadarmo se říká, když se člověk sám nepochválí…

Muž a počet sexuálních partnerů

U mužů se prakticky z toho „nestřílí“, pokud počet sexuálních partnerů byl poměrně vysoký, na rozdíl od něžného pohlaví. Muži mohou být označeni za neschopné, pokud přiznají, že měli doposud například jednoho, dva sexuální partnery, a přitom jim již táhne na třicet, čtyřicet. Naopak na ně bude s obdivem pohlíženo, pokud řeknou, že se mohou pochlubit počtem sexuálních partnerů, který převyšuje číslo deset, dokonce i dvacet.

Žena a počet sexuálních partnerů

U ženy, něžného pohlaví, je naopak očekáváno, že bude mít c nejméně sexuálních partnerů. Ideální počet je tak do pěti sexuálních partnerů. Pokud by řekla, že měla zatím jen jednoho** sexuálního partnera**, tak bude velmi ceněna, na rozdíl od muže. Pokud by však sdělila, že měla třeba deset, a více sexuálních partnerů, muži zpozorní, a s největší pravděpodobností ji přidělí nálepku, že je do větru, snadným masem, úlovkem, snadnou kořistí apod. S takovou partnerkou nejspíš nebudou chtít budovat pozdější vážný vztah, a spíše dají přednost ženě, která čím menší počet sexuálních partnerů měla, tím lépe. Vůbec nejvíc by se jim však zamlouvala žena, která má nulový počet sexuálních partnerů, aby to byli právě oni, kteří ji zasvětí do milostných hrátek, poučí, apod.

Muži, ženy a sexuální partneři

Pokud bychom však pak dali dohromady výše uvedený odstavec s tímto, pak se muži přeci s někým musí milovat. Počet žen pro splnění uvedených podmínek, či údajných vyřčených pravd, by musel značně převyšovat počet mužů, aby se muži mohli chlubit vysokým počtem sexuálních partnerů a ženy naopak menším.

Muži a ženy – jaká jsou jejich přání

Realita je jedna věc, přání, pak druhá. Podívejme se na množství sexuálních partnerů z druhé strany. Sami si řekněte, zda by Vás více potěšilo, kdyby Vám protějšek řekl, že měl tři, sedm, nebo patnáct sexuálních partnerů? Preferovali byste spíše vyšší, nebo nižší číslo? Na jednu stranu se řada z nás „pyšní“ či by se chtěla pyšnit velkým počtem sexuálních partnerů. Na straně druhé bychom si však přáli, aby počet sexuálních partnerů našich protějšků byl co nejnižší. Jinými slovy my můžeme, chceme, oni nemohou, nechtějí. O rovnoprávnosti zde se tedy nedá moc hovořit.

Tolerance ženy a muže

A jak je to z pohledu tolerance ženy a muže k počtu sexuálních partnerů? Tak i zde si sami můžete odpovědět. Nehledě na to, to jsou ženy, které jsou k množství počtu sexuálních partnerů u svého protějšku tolerantnější. Muži jsou více majetnějšími, a nejradši by partnerku, „kde“ ještě nikdo nebyl. Možná je v mužích zakořeněné právo první moci, kdy jen vyvolený muž se mohl s ženou milovat, respektive ji zbavit panenství. Tolerance by však měla být jak u ženy, tak u muže. Krom toho, jsou to oni, kteří mají možnost, aby počet sexuálních partnerů nenavyšovali. Mohou to být oni, kdo budou posledním sexuálním partnerem, i když to zní svým způsobem jako ortel. Poslední však rozhodně nemusí být něčím špatným. Poslední sexuální partner také může značit nový začátek, společný život, manželství, založení rodiny atd.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10876 (magazinsex.cz#169)


Přidat komentář