Elektřin komplex a Oidipovský komplex

Chcete se dozvědět, co to je Elektřin a Oidipovský komplex, co je jeho podstatou a jak se projevuje? Pak jste tady správně. Náš článek Vám napoví více o této problematice, která není častá, ale přesto se v naší společnosti čas od času vyskytne.

Elektřin komplex a** Oidipovský komplex** jsou termíny, které sice nejsou hojně užívané, ale jejich význam zná většina z nás. Pod pojmem Elektřin komplex se rozumí označení milostné náklonnosti dcery k otci. Často se tato náklonnost vytvoří zcela nevinně, když dcera v dětství obdivuje svého otce. Na tom by ještě nebylo nic tak zvláštního, kdyby tato forma obdivu nepřerostla v obdiv abnormální. V pokročilém stádiu a ve starším věku jsou dcery doslova do svých otců zamilované. Opakem Elektřina komplexu je Oidipovský komplex, tedy situace, kdy má syn milostný vztah se svou matkou.

Co je Elektřin komplex?

Elektřin komplex znamená, že dcera** projevuje přílišnou náklonnost ke svému otci** a více či méně silně bojuje o jeho přízeň s matkou nebo s jinou ženou, která je partnerkou otce. Může se tak jednat o přítelkyni rozvedeného otce, o jeho novou manželku nebo o kamarádku. Toto označení se vytvořilo dle Elektry, která byla podle řecké mytologie tak moc psychicky i fyzicky vázaná ke svému otci, že se ho nedokázala vzdát a nedokázala jej opustit ani poté, co zemřel. Zcela stejný průběh jako Elektřin komplex má i Oidipovský komplex. Jeho příznaky se velmi nápadně podobají právě tomu opačnému komplexu.

Co je špatného na Elektřině a Oidipovu komplexu?

Lidé, které postihl Elektřin nebo Oidipovský komplex, se jen velmi těžce odpoutávají od své matky nebo otce. Mnohdy se jim to vůbec nepodaří a jsou tím poznamenáni až do konce života. Své rodiče opačného pohlaví zbožňují nejen jako svůj idol, ale také jako symbol mužství nebo ženství, jako sexsymbol a absolutně si nedokážou představit život bez nich nebo v jejich vzdálenosti. Neustále jim chtějí být na blízku a užívat si jejich přítomnosti. Potom se nikdy nesmíří s tím, když si rodič najde partnera nebo partnerku. Dokonce může potom trpět tak silným Elektřiným nebo Oidipovským komplexem, až začne nenávidět svou vlastní matku nebo otce. Ten, kdo jím trpí, totiž nesnese pohled na to, že se jeho idolu někdo dotýká, mluví s ním, směje se s ním a vlastní ho. Pro tyto lidi je velmi těžké najít si svého partnera nebo partnerku, protože pouze jeho rodič je přeci ten nej. Přesto, že ženy i muži postiženi Elektřiným nebo Oidipovským komplexem dokážou mít rádi i jiné lidi, nikdy ne tolik, co svého rodiče. Vždy bude jejich partner nebo partnerka až na druhém místě, neboť nikdy nebude dosahovat takových kvalit, jak jejich rodič. Problémem tohoto druhu komplexu je také skutečnost, že potomek je téměř vždy na starší partnery. V případě, že se rozhodne začít vztah s někým jiným, vždy bude hledat typ podobný jeho rodiči, a to vším – jak věkem, tak i vzhledem či povahou.

Báje o Oidipovi

Řecká báje vypráví o králi, který se jmenoval Láois a vládl v Thébách. Tomu bylo předpovězeno, že v případě, že se mu narodí syn, bude jím zavražděn. Proto se Láois pro jistotu rozhodl, že se svou manželkou nezplodí žádného potomka, aby se tato krutá věštba nevyplnila. Tu to ale rozzlobí, opije ho a svede. Z tohoto styku se jim narodí syn Oidipus. Láois ho ale pohodí do lesa a Oidipus se nakonec dostane ke korintskému králi a královně. Nemá důvod si nemyslet, že právě oni nejsou jeho pravými rodiči. Oidipus si nechá vyložit svou budoucnost a zjistí to, co před lety zjistil i Láois, tedy že má zabít svého otce a oženit se s matkou. Oidipus uteče do Théb, aby se věštba nenaplnila, a cestou zavraždí Láoise, načež se ožení se svou matkou Iokasté, s níž zplodí potomky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10859 (magazinsex.cz#40)


Přidat komentář