Co muži očekávají od vztahu

Řekne-li se vztah dvou lidí, koho spatříte? Spatříte muže a ženu, kteří chtějí trávit společně svůj volný čas? Spatříte muže a ženu, kteří mají stejná očekávání o naplnění vztahu? Pro muže však může vztah znamenat něco jiného než pro ženu.

Jak tedy muži vnímají vztah? A co od vztahu vlastně muži očekávají? Nejde však jen o samotné muže. Hodně také záleží na partnerce, se kterou muž bude. I partnerka tak může určovat, jak se bude vztah vyvíjet, jak bude mužem vnímán. Je totiž poměrně častým obrázkem, jak žena dokáže muže změnit. Nemluvíme však o změně po stránce celkové přeměny. Muž může být stále tím, kým je, jen se může dívat na svět jinýma očima. To, co se mu zdálo jako šedivé, nudné, může mít najednou zcela jinou barvu, kdy i šedá bude mít své kouzlo.

Jak muži vnímají vztah?

Každý vztah může být zcela něčím jiným. I když se někteří z nás těší z té jediné, opravdové lásky, na kterou narazili hned, spíše se k pravé lásce musíme obrazně řečeno prokousat přes řadu partnerských vztahů. Vnímání vztahu se pak může lišit s každou novou láskou. Muž může mít své představy a očekávání od vztahu. Jenže ve vztahu není jen sám muž. Je tu i žena, která může vnímání vztahu mužem značně pozměnit. Již taková otázka sexu, často diskutovaná a omílaná, může pohled muže na vztah velmi změnit.

Vnímání partnerského vztahu na jeho samém počátku

Tak, jako my sami se v průběhu našeho života měníme, vyvíjíme, tak i vztah může doznat svých nemalých změn. Na začátku vztahu může vše vypadat čistě, jako blankytně modré nebe bez obláčku. Případné nedostatky a chyby druhého, partner nevnímá, či je nepovažuje za tak důležité. Ovšem každé nebe se jednou zatáhne, kdy přijde nejen nevinný bělostný mráček, ale také šedivý, až tmavě hrozivý mrak plný deště, krup, doprovázený bouřkou. A tak, co zpočátku vypadalo tak úžasně, idylicky, může po čase získat zcela jiný rozměr. Zatímco na začátku to lepší již být nemohlo, tak po čase se spíš můžeme bavit o tom, že vztah, jeho kvalita se spíše snižuje.

Vnímání partnerského vztahu v jeho průběhu

Jak dlouho se můžete těšit z nebe bez mráčku? Záleží na více faktorech. Především pak svoji roli hraje muž, partnerka, ale také okolnosti a situace, do kterých se dostanete, které budete muset řešit. Co však naplat, vnímání vztahu z pohledu muže, se bude odlišovat na začátku, a pak v průběhu vztahu. Vnímání však nemusí být vyloženě záporného charakteru. Bezpochyby však bude jiné, o tom nelze ani nijak zvlášť dlouze diskutovat. Již zmíněný sex se bude v průběhu vašeho vztahu měnit, co do četnosti, kvality. A sex pro muže znamená hodně, mnohdy více, než pro něžné pohlaví. Nutno tedy podotknout, že sex bude jednou ze stěžejních rolí určujících pohled muže na vztah. Bude-li žena v sexu ochotná plnit partnerova přání, pak se pohled muže na vztah bude odvíjet pozitivním směrem.

Vnímání vztahu z hlediska sexu

Sex nelze oddělit od vztahu. Tak si to alespoň myslí právě muži. A protože je článek směřovaný na muže, tak v tomto duchu budeme pokračovat. Zeptáte-li se tedy muže, co se jim vybaví, když se řekne vztah, pak Vám jednoznačně odpoví, že dostatek sexu. Respektive, zeptáte-li se, co pro ně znamená spokojený vztah. Ono také hodně záleží, v jaké fázi vztahu se muže zeptáte. Pokud byste otázku položili v období, kdy je muž zamilovaný, pak by jinak hovořil, než v období, kdy by zamilovanost poklesla, a do vztahu se dostal stereotyp, a objevil se již nějaký ten mráček. Proč myslíte, z jakého důvodu dochází k rozvodům? Za vším je sex, konkrétně pak jeho míra dostatku. Pokud se muži sex nedostává, pak je jen otázkou času, kdy bude hledat řešení, jak sexu dočkat. A jak jinak, jedním z nejčastějších řešení je užití si sexu mimo partnerský vztah, když partner nepřináší tolik sexu, kolik by si muž přál. A jakmile si muž začne vychutnávat sex mimo partnerský, manželský vztah, máme tu hned nevěru, která jednoznačně značí o neuspokojivém sexuálním životě.

Jen si výše uvedeným potvrzujete, že mužům jde pouze o jedno, o sex? A pak se Vám ještě vybavuje rčení, že muži myslí svým mužstvím? Jistě, dívat se na vztah pouze z hlediska sexuálního uspokojení, se může zdát poněkud povrchní záležitostí. Romantika v tomto případě poněkud chybí. Muži však i romantiku vnímají jinak, než samotné ženy. Na druhou stranu, chcete slyšet pravdu, nebo si nechat mazat med kolem pusy?

Fungující partnerský vztah

Bude-li moci žena nahlédnout do mužova nitra, pak může i jeho samotný pohled na vztah změnit. A nejedná se čistě jen o pohled, ale také o fungování ve vztahu. Jak pak žena pozná, že je muž spokojený se vztahem? Je to poměrně jednoduché. Bude-li muž spokojený ve vztahu, pak může ženu zahrnovat pozorností, něžností, dárky atd. A jeho spokojenost bude zaručena zmíněným sexem. Nepůjde však jen o kvantitu, ale také kvalitu. Aby se žena uvolila k tomu, že bude den, co den uspokojovat muže, pak se stejně nemusí dočkat spokojenosti ze strany muže. Muži možná myslí jen na jedno, ale nespokojí se s málem. Jen tak například mechanicky dělat mužovi dobře rukou, bez špetky další invence a vášně, muže moc neuspokojí.

Žena jako živá hračka

Jakou ženu by si muži přáli, aby byl jejich vztah naplněný? Pokud by si mohli muži přát, a pomineme-li atraktivitu ženy, pak by se jednalo o ženu jako hračku. Netřeba snad říkat, že muži jsou vlastně děti v dospělém věku. A s čím by si mohl muž nejradši hrát? Především se bude jednat o autíčko a o řekněme panenku. Většina mužů auto mají, a mohou tak pokračovat v Bukovském snu. A co se týká panenky, pak tu mohou nahradit právě ženy. Kdyby to však bylo možné, tak by si muži přáli, aby žena byla skutečně jako hračka, tj. nekomandovala, nesekýrovala, neodmlouvala, sršela dobrou náladou, a byla tzv. při ruce. Ano, takto by si muži představovali spokojený vztah, který by byl plný sexu a krásných žen. Obě přání je však možné poměrně lehce splnit. Musí však i muži sami přispět k fungujícímu vztahu. Nemohou jen tak nečinně sedět, a čekat, že k nim přijde kvalitní a četný sex spolu s atraktivní ženou.

Rovnováha lásky a sexu ve vztahu

Každá dívka, žena může být atraktivní v očích svého partnera. Jenže, někteří muži mají nereálná očekávání, mají nereálné požadavky. Muži by rádi chodící panenky, modelky, které by byly jejich vizitkou. Jenže muži zapomínají, že žena je skutečně něžným stvořením, které je třeba hýčkat. Není vůbec nutné, aby muž ženu na rukou nosil. Neškodilo by však, kdyby muž prokazoval více lásky, než potřebu více sexu. Dostat do rovnováhy lásku a sex se však každému muži nepodaří. Na začátku vztahu není problém ani s existencí lásky, ale ani s existencí sexu. Ovšem již po měsíci, čtvrt roku se láska, stejně tak sex může vytrácet. Zatímco bez lásky jsou muži schopni celkem bez problému žít, u sexu to již není tak jednoznačné. Opět se tak dostáváme k milování. Opět se vše skutečně točí kolem sexu. Jenže, dostáváme se i k tomu, kdyby muž projevoval lásku, jak by si žena přála, tak bude mít muž uspokojení v sexu, a jeho očekávání od vztahu by se naplnilo.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10927 (magazinsex.cz#344)


Přidat komentář