Legalizace prostituce

Jak se vyvíjí právní situace prostituce jako živnosti a jaká je její úprava v jiných státech EU? Toto téma přitahuje mnoho kontroverze, ale zároveň je velmi častým předmětem debat a návrhů na změnu zákonů.

Pojem prostituce

Prostituce je poskytování sexuálních služeb za úplatu. Nemusí tedy dojít přímo k sexu, ale třeba i k jiné formě sexuální činnosti mezi "poskytovatelem" a klientem. Pohlaví klienta i poskytovatele těchto „služeb“ je z hlediska práva irelevantní. Prostituce je často označována jako nejstarší řemeslo a bez ohledu na právní úpravu se v naší společnosti udržuje již velmi dlouhou dobu bez větších změn v její formě. Je potřeba rozlišovat mezi těmi, kdo prostituci provozují (tedy samotné prostitutky) a těmi, kdo z ní mají prospěch, tedy majitelé různých k tomu určených podniků a podobně. Na druhé straně pak jsou klienti, kteří za peníze dané služby využívají. V ČR jsou to převážně cizinci ze států západní Evropy, ale postupně již i Češi samotní.

Právní úprava prostituce v ČR

V současnosti je v Trestním zákoníku vztažen na prostituci pouze jediný paragraf a to sice §189, který postihuje tzv. kuplířství. Toto ustanovení postihuje toho, kdo jiného k prostituci svede, najme, zláká, přiměje nebo zjedná. Zároveň je trestně odpovědný i ten, kdo z takové prostituce kořistí. Zde se tedy jedná převážně o postih pro provozovatele podniků, které prostituci nabízí jako službu a pro „pasáky“. Nejedná se však o postih pro samotné prostitutky. Ty v českém právním řádu nejsou nijak upraveny a jejich „zaměstnání“ není podle českého práva žádnou formou živnosti. Dá se tedy říci, že je vlastně prostituce jako taková nelegální. Je tedy otázkou, zda by se dala situace prostituce v ČR zlepšit novelou zákona, který by prostituci alespoň částečně legalizoval.

Německá zkušenost s legální prostitucí

V sousedním Německu došlo k** legalizaci prostituce** v roce 2001. Názory na výhodnost této úpravy se liší. Některá města hlásí roční příjmy v řádech milionů eur na vybraných daních z prostituce, ale jiná se bojí toho, že se z Německa stane centrála prostituce v Evropě. Jistou zábranou je v tomto ohledu daň 150 eur, kterou zavedlo město Kolín nad Rýnem a kterou musí každá aktivní prostitutka platit měsíčně, a to bez ohledu na to, kolik vydělá. To znamená, že se tato oblast Německa stává méně populární pro prostitutky z východních oblastí Evropy, pro které je přece jen 150 eur hodně a vzhledem k vyšším nákladům na život v Německu je pro ně výhodnější čekat na své klienty za českou hranicí, kde jsou sice v ilegalitě, ale kde také neplatí daně a nemusí na povinné prohlídky. Dost možná nám tedy vlastně Německá úprava škodí. Na druhou stranu ale zase může některé jiné prostitutky z jiných zemí lákat legalita, která představuje relativně malé riziko problémů. Za 150 EUR měsíčně to pak možná není tak drahá dohoda se státem. Město Kolín tak jako tak vydělalo na této daní přes 800 tisíc Euro jen za rok 2006. Dnes je to ještě více. Celkově v Německu funguje přes 400 tisíc prostitutek, převážně ze zemí východní Evropy, ale postupně již také z některých Afrických nebo Jihoamerických států.

Plány na legalizaci prostituce v ČR

Z výše uvedeného vyplývá, že možná ČR v minulosti unikaly a stále unikají poměrně velké zisky na daních. S tím se snaží něco udělat pražští radní. V Praze se totiž prostituce v ČR koncentruje (s výjimkou pohraničních oblastí u Německa a Rakouska). Snaha o změnu zákona, která by prostituci umožnila a zároveň tím umožnila její standardní zdanění, by totiž přinesla řadu výhod. Stát by měl o** prostituci** přehled, protože by se z oblasti šedé nebo černé ekonomiky dostala na světlo. To znamená, že by bylo možné lépe hlídat věk osob, které se prostitucí živí a zabránit tak, nebo alespoň omezit, provozování prostituce osobami mladistvými nebo dětmi, u kterých je ještě omezena rozpoznávací a určovací funkce. Dále by také bylo provozování této živnosti podmíněno tím, že by se** prostitutky** musely dostavovat na** pravidelné kontroly**. To by mohlo pomoci v boji s pohlavními nemocemi. Jisté nevýhody jsou spatřovány jednak v tom, že zdanění pravděpodobně prostitutky přenesou na klienty, takže dojde ke zdražení služeb. Také je možné, že spousta prostitutek bude nadále profesi vykonávat nelegálně, protože na to budou zvyklé z doby před legalizací a nebude se jim chtít platit daně nebo zvyšovat ceny. Není jisté, zda by se dařilo takové vyhýbání se placení daní nějak vypátrat, natožpak následně dokázat a pokutovat.

Úskalí legalizace prostituce

Obecně je problémem především to, že není zcela jasné, zda taková opatření povedou k omezení nebo naopak k rozšíření prostituce. Obecně lze říci, že prostitutkám by legalizace spíše nevyhovovala, protože by musely odvádět daně a také se dostavovat na pravidelné prohlídky. Naopak některým provozovatelům podniků, kde jsou tyto služby poskytovány, by se to mohlo vyplatit, protože by mohli rozšířit reklamu na své podniky a zúčastnit se standardního tržního soupeření. Je také diskutabilní, do jaké míry se lze řídit výsledky ze zahraničí, protože kultura je v podstatě v každém státě světa jiná a i právní prostředí se liší, takže mohou být výsledky dost nepředvídatelné. Zároveň není zcela jasné, jaký je vlastně záměr těch, kdo si novelu zákona přejí. Zájem vybrat více peněz na daních je totiž protichůdný se zájmem omezit prostituci a výsledkem celé operace by mohlo být, že se prostitutky přesunou do států, kde taková úprava není a kde nemusí platit daně nebo se podrobovat státem nařizovaným prohlídkám, což by vedlo právě k poklesu vybraných prostředků na daních z prostituce. Zároveň se zde jedná o obor, kde se těžko bude dělat nějaká přechodná nebo zkušební doba – buď musí být novela účinná okamžitě, nebo vůbec.

Klienti prostitutek

Legalizace prostituce v některých jiných státech přinesla poměrně velké přínosy, ale i nevýhody. Těžko tedy předpovídat, jaké následky by mohla mít úprava českého právního řádu, která by prostituci povolovala. Zejména je potřeba dát pozor na to, aby se legalizace provedla pořádně a nedošlo k některým chybám v zákoně, po kterých by ztratila smysl. Pro** klienty prostitutek** je asi jediným znatelným rozdílem rozdíl v ceně, kdy společně se zdaněním stoupne cena těchto služeb. Mají nicméně také jistotu (nebo spíše větší pravděpodobnost), že nebude prostitutka nakažena pohlavními nemocemi a bude celkově zdravější. Pravda ale je, že se nedá nikdy zajistit stoprocentní bezpečnost a jistý opar temnoty bude prostituci zřejmě obklopovat navždy. V tomto ohledu se asi nic nezmění ani legalizací ani jinými případnými změnami.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10852 (magazinsex.cz#309)


Diskuze a zkušenosti

MIGUEL TAPÍA DÍAZ | 12.12.2015 00:08
Řekl bych, že v tvrzení že je nelegální vpodstatě lžete. Ve skutečnosti to je falešné slovo. Je mnoho oblastí života, které nejsou opatřeny zákony, naštěstí . Takže třeba vyšívání deček či háčkování , jelikož není opatřeno žádnými zákony (to jsou ty Vaše LEGES) je také nelegální. A to je přeci dobře. A vemte si ,je nezaměstnaost, kdejaká žena si přivydělá, když potřebuje. Ale umíte si představit kdyby se dle Vašich naivních představ měla přihlásit, že si přivydělává erotikou, na úřadě. Již ten den by to měla navždy do konce života v papírech a debilní úřední zaměstnakyně = úřední kurvy by o ní roznesly, že je kurva. A teď si vemte, jaká schizofrenie by nastala, takže když by od ní něco vybral cigoš, je to kuplíř, ovšem, když by se "zaregistrovala", tak by již do určitého data v měsíci musila zaplatit dz této "živnosti" dopředu peníze a kdyby řekla, ale mě se teď tento měs íči dva tohle dělat nechce, žádné příjmy nemám, tak jí úřední kurvy řeknou, to nás nezajímá, jednou jsou kurva máš to v papírech koukej šlapat (tak asi by jí ti řekly jinak, ale i tak jsou ty zaměsrtankyně stejně debilní fuchtle, vyšlo by to nastejno. Takže by se stát takto stal kuplířem, hm, a co takhle trestný čin kuplířství v organizoané skupině, jak říkám, když bude kořistit jeden cigoš, je to tr. čin, když bude ji uhánět úřad, že neplatí, tak to musí být tr. čin v organizovné skupině, (už vidím, jak jde do vazby úřad s ředitelkou, a čelí obvinění z kořistění z prostituce.) Tak asi tak.Tak si nechte tyhle hloupiosti radši zajít, nikdy nevíte, čím se bude musit třeba živit chvíli Vaše dcera. A nechtějte, aby se musila kvůli tomu registrovat. Takhle si to jen zkusí a pak toho nechá až ji to přejde.


Přidat komentář